Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio Žepče

Domaćim proizvođačima nesmetan proces zaštite oznaka prehrambenih proizvoda

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane, donijelo je Odluku o ovlaštenim tijelima za ocjenjivanje usuglašenosti za proizvode zaštićene oznakom porijekla, geografskog porijekla i garantiranog tradicionalnog specijaliteta.

Donošenjem ove odluke omogućava se domaćim proizvođačima nesmetan proces zaštite oznaka prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini.

Na osnovu ispunjavanja uvjeta iz člana 42. Pravilnika o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode, kao tijelo za ocjenjivanje usuglašenosti ovlašćuje se „Organska kontrola d.o.o. Sarajevo.“

Javni poziv za prijavu tijela za ocjenjivanje usuglašenosti stalno je otvoren na web-stranici Agencije za sigurnost hrane www.fsa.gov.ba.

Po prijavi na Javni poziv jednog ili više tijela za ocjenjivanje usuglašenosti, a na osnovu ispunjavanja uvjeta iz člana 42. Pravilnika, Agencija  će pripremiti i Vijeću ministara BiH dostaviti dopunu ove odluke.

Ovom odlukom preuzimaju se odredbe dva člana Uredbe Komisije (EU)  u vezi sa sistemima kvaliteta za poljoprivredne i prehrambene proizvode.

Izvor: Akta.ba