Vlada se, na posljednjoj sjednici u listopadu, upoznala o informaciji o stanju popunjenosti policijskih službenika u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i zadužila ovo ministarstvo da pokrene proceduru prijema stotinu novih policijskih službenika u činu policajac, na način i u proceduri propisanoj Zakonom o policijskim službenicima ZDK-a.

U pripremi informacije i izvršenom analizom popunjenosti radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije utvrđeno je da, od ukupnog broja sistematiziranih 1.235 radnih mjesta, u Zeničko-dobojskom kantonu trenutno nedostaju 243 policijska službenika.

Istovremeno je analizirano brojno stanje starijih policijskih službenika, koji stiču uvjete za odlazak u starosnu mirovinu, kao i dosadašnja dinamika prijema policijskih službenika te zaključeno da će se broj upražnjenih radnih mjesta ubrzo znatno povećati.

 

Radi osiguranja kontinuiteta rada Ministarstva unutrašnjih poslova u ZDK-u i potrebe obavljanja posla, kao i dužine trajanja postupka prijema i obuke policijskih službenika, Uprava policije MUPZDK-a je u skladu sa zakonskom obavezom zatražila suglasnost za prijem novih policijskih službenika, koja je i odobrena zaključkom s redovite  sjednice Vlada ovog kantona.