Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio Žepče

Vlada FBiH donijela odluku o raspodjeli sredstava MMF-a

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Federalna vlada danas je na sjednici donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom  Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu financija  s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - sredstva iz RFI aranžmana s MMF-om".

Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu financija - „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - sredstva RFI aranžmana s MMF-om" u iznosu od 200.000.000 KM na ime dodjele financijske pomoći proračunima kantona u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije Covid-19.

Na osnovu kriterija iz Odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava utvrđenih Proračunom  Federacije BiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu financija „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - sredstva RFI aranžmana s MMF-om" utvrđena je raspodjela kantonima s ponderom 1, osim za Posavski i Bosansko-podrinjski kanton koji imaju ponder 2.

Unsko-sanskom kantonu s 273.261 stanovnika, što iznosi 11,95 posto, pripast će 23.903.093 KM, Posavskom s 43.453 ili 3,8 posto (ponder 2) 7.601.971 KM, Tuzlanskom s 445.028  stanovnika ili  19,46 posto 38.928.152 KM, Zeničko-dobojskom s 364.433 stanovnika ili 15,94 posto 31.878.152 KM, Bosansko-podrinjskom s 23.734 stanovnika ili 2,08 posto (ponder 2) 4.152.192 KM, Srednjobosanskom (254.686 stanovnika 11,14) 22.278.273 KM, Hercegovačko-neretvanskom koji ima 222.007 stanovnika ili 9,71 posto 19.419.727 KM, Zapadnohercegovačkom sa 94.898 stanovnika što iznosi 4,15 posto 8.301.059 KM, Kantonu Sarajevo sa 413.593, što je 18,09 posto 36.178.423 KM i Kantonu 10 sa 84.127 stanovnika 3,68 posto 7.358.882 KM.

Korisnici ovih sredstava su zaduženi da izvještaj o njihovom utrošku dostave Federalnom ministarstvu financija najkasnije do 30. lipnja 2021. godine, saopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Vlada Federacije BiH donijela je i Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu financija  s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima — kantoni i općine" gradovi i općine u iznosu od 30.000.000 KM, na ime dodjele financijske pomoći  proračunima gradova i općina u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije Covid-19 i za sufinanciranje projekata/zahtjeva/inicijativa.


Sredstva su dodijeljena po dva osnova i to kao financijska pomoć proračunima 80 gradova i općina u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije Covid-19, za što je namijenjeno 10.000.000 KM i za sufinanciranje projekata/zahtjeva/inicijativa po javnom pozivu u iznosu od 20.000.000 KM.
fena