Ciljevi projekta su smanjenje obrazovnog jaza između djece Roma i ostale djece, promoviranje  i poboljšanje uključivanja Roma u osnovno obrazovanje, te povećanje broja romske djece u tri osnovne škole u Zeničko-dobojskom kantonu.

 

Škole u projektu su OŠ “Hamdija Kreševljaković“ Kakanj,  „Prva osnovna škola“  Zavidovići i  “Hasan Kikić“ Zenica, a potpisivanjem memoranduma utvrđene su obaveze partnerskih organizacija i škola, kao i uvođenje pozicije 'Rom medijator' u navedenim školama.