Žepčak Igor Marković: Kružni tok na Ilidži kao noćna mora: Ne postoji brzo, jeftino i jednostavno rješenje

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Kružni tok u blizini autobuskog i tramvajskog terminala na Ilidži je noćna mora za sve sudionike u prometu. Rješenje ovog problema postoji, ali je ono skupo - poručuju ljudi iz struke. O ovom problemu za Klix.ba je govorio i ministar saobraćaja KS Adi Kalem.

Prometni stručnjak profesor Igor Marković i je negirao da samo u Sarajevu postoji kružni tok kojim prometuju motorna vozila, tramvaji, pješaci i biciklisti. Podsjetio je da ovakvo prometno rješenje postoji u drugim dijelovima svijeta.

"Onakav kružni tok jeste rijedak, ali nije jedini. Imate takvih primjera u našoj bližoj okolici", rekao je.

Objasnio je što je uzrok problema otežanog prometovanja vozila.

"Nalazi se u urbanoj sredini. Zbog dozvoljene neplanirane i neadekvatne gradnje, kao i nedostatka prostornog planiranja u neposrednoj blizini kružnog toka na Ilidži - taj dio grada se širio, broj stanovnika se povećavao i dosegao kritičnu masu stanovnika i vozila koja koriste kružni tok. - kružni tok je ostao 'zarobljen' između poslovnih objekata s obje strane. Samo u posljednje dvije ili tri godine uz sami kružni tok su izgrađeni objekti benzinske pumpe, pijace, javne garaže i sl. koji su svojom gradnjom vjerojatno trajno onemogućili proširenje kružnog toka ili u najboljem slučaju drugačija saobraćajna rješenja koja bi trajno riješila problem, a koja iziskuju mnogo više prostora nego što zauzima današnji kružni tok. U odjelu za planiranje Općine Ilidža, sve ove godine, vjerojatno nije bilo sluha da se rezervira prostor za eventualno proširenje kružnog toka ili prostor za drugačije prometno rješenje i to stavi u regulacioni plan tog područja. Očito je da se prometnice i saobraćajna rješenja ne mogu naći u regulacionim planovima u našim lokalnim sredinama, a sve na uštrb drugih objekata, nažalost. Tako su propuštene prilike kroz izmjene regulacionih planova da se ovim kružnim tijekom pozabavi struka i ponudi svoje rješenje. Sada je to ostalo, bojim se, zarobljeno neko duže vrijeme", obrazložio je Marković.

Zatim se osvrnuo na moguća rješenja ovog prometnog problema. Posebno je komentirao prijedloge da se promet motornih vozila i tramvaja denivelira odnosno odvija u dva različita nivoa.

"To se zove deniveliranje prometa ili odvijanje različitih vidova prometa u različitim nivoima gdje se jedan vid prometa odvija podzemno ili nadzemno. Postoje brojne mogućnosti koje su primjenjive i koje se koriste u svijetu kao npr. da se tramvaj izmjesti ispod zemlje ili da se cestovni promet izmjesti ispod zemlje. U ovom slučaju kružnog toka na Ilidži smo propustili priliku za denivelaciju cestovnog prometovanja ispod zemlje, prvenstveno zahvaljujući velikoj urbanizaciji tog područja i dozvoljenoj gradnji uz sami kružni tok. Usudio bih se reći da iz istih razloga propuštamo priliku za denivelaciju tramvajskog saobraćaja zbog nedostatka prostora, a vjerojatno i cijene tog prometnog rješenja. Bojim se da će bilo koje dugoročno i kvalitetno rješenje tražiti izmještanje terminala. Ali to se ne može desiti", ukazao je i dodao da postoji mogućnost da se kružni tok eventualno rastereti, kako je rekao, kanaliranjem cestovnog prometovanja na druge prometne pravce sto uključuje bolju povezanost i iskorištenje postojeće cestovne gradske mreže kao i izgradnju nove.

Kao problem je naveo i saobraćajnu nekulturu.

"Unutar kružnog toka se ne poštuju pravila cestovnog prometa, a da ne govorimo o tramvajskom prometu koji treba imati prednost, po svim zakonitostima i propisima. Skoro nikada se promet u kružnom toku ne zaustavlja zbog problema s tramvajem, već zbog problema cestovnog prometa. Tu je splet nekulture svih sudionika u prometu", naveo je.

"Ne postoji brzo, jeftino i jednostavno rješenje"


Poručio je da ne postoji brzo, jeftino i jednostavno rješenje jer je, kako je kazao, na ovom prostoru veliko opterećenje uzrokovano velikim brojem vozila.

"Prije 30 godina mi smo imali pet puta manje vozila i gotovo istu dužinu i razvijenost gradske cestovne prometne mreže. Urbanizacija same Ilidže je bila ubrzana. Jedini efikasni način rješavanja je deniveliranje cestovnog ili tramvajskog prometa. Tramvajski promet je vrlo teško denivelirati, jer je riječ o šinskom prometnom sistemu, pa ne trpi tolike oscilacije - tolike nagibe i uspone kao cestovni promet", naglasio je Marković.

Osvrnuo se i na postojeće rješenje - senzori uključnih i isključnih tačaka prema kojima se uključuje zeleno svjetlo na semaforu za tramvaje u trenutku kada aktiviraju senzore na pruzi.

"To rješenje u mnogome pomaže na mjestima ukrštanja tramvajske pruge s cestom, ali u slučaju ovog kružnog toka ne pomaže mnogo. Jer je to tramvajska pruga sa znatnom frekvencijom tramvajskih vozila u oba smjera iz razloga što tramvaji počinju i završavaju vožnju s terminala koji je udaljen 30 do 40 metara od ose kružnog toka. Sistem funkcionira na principu da kada tramvaj svojom prvom osovinom naiđe na senzor, a oni se postavljaju 100-njak metara prije i poslije kružnog toka, semafor se aktivira. Uključi se crveno svjetlo za cestovna vozila. Kada tramvaj prođe svojom zadnjom osovinom preko senzora prilikom napuštanja kružnog toka, crveno se isključuje i ponovo se uključuje zeleno svjetlo za cestovna svjetla. Baš na konkretnom, primjeru, velika je frekvencija cestovnih i tramvajskih vozila, pa se neko bitno ubrzanje prometa neće desiti. Također i zbog velike frekvencije cestovnih vozila u kružnom toku i na prilaznim prometnicama, s kombinacijom nepoznavanja pravila vožnje unutar samog kružnog toka i nedostatka prometne kulture, neminovno je da se dešavaju zastoji i velike gužve unutar kružnog toka. Ovdje nemate gužve samo vikendima. V danas imate gužvu u cijelom gradu Sarajevu, tijekom cijelog dana do večernjih sati i to traje konstantno. Povećana stopa motorizacije stanovništva, koja nije praćena izgradnjom prometnica i adekvatnim prometnim rješenjima, uzima svoj danak", upozorio je.

Ukazao je na to da se ranije adekvatno planiralo i da se radilo proširenje kružnog toka stvarajući, kako je kazao, model rotora raskrsnica moglo se učiniti da u kružnom toku tramvaji prometuju istom rutom kojom prometuju motorna vozila, ali bi i tada tramvajski promet imao prednost u bilo kojoj situaciji. Ponovio je da je veliki problem urbanizacija odnosno, kako je istakao, neplanirana gradnja, pa se desilo da je velika koncentracija objekata s još većom koncentracijom ljudi - pijaca, tržni centri, aerodrom, benzinska pumpa, garaže, terminal i šetalište.

Džaba sve ako ne postoji prometna kultura


Marković je podcrtao da efikasno rješenje podrazumijeva "promet u dva nivoa".

"Da se tramvajski promet ostavi na nivou nula, a cestovni promet da ide ispod zemlje. Ovo je moguće rješenje, ali u ovim uvjetima teško izvodivo bez velikih infrastrukturnih ulaganja i velikih promjena u organizaciji tramvajskog prometa na samom tramvajskom terminalu. Svako rješenje bi zahtijevalo velika ulaganja, velike građevinske radove i neminovno proširenje kružnog toka, te rušenje nekih od izgrađenih objekata. Upitno je koliko vremena bi to rješenje zadovoljavalo potrebe stanovništva čiji se broj i stupanj motorizacije svakog dana povećava. Dugoročno bi se to isplatilo, ali ako neko ne poštuje pravila, onda je svejedno kakvo je prometno rješenje", dodao je.

Prema njegovim riječima, problem je veći od prometnog. Misli da ako bi se tramvajski promet nastojao preusmjeriti pod zemlju, onda bi to zahtijevalo gradnju podzemnog terminala na Ilidži, što bi značilo da se denivelacija pruge mora vršiti stotinama metara prije kružnog toka zbog velikih uspona i nagiba koje bi tramvaji morali savladati.

Nije planirano proširenje terminala


Situaciju u vezi s ovim kružnim tokom komentirao je ministar prometa KS Adi Kalem. Kao najveći problem je istakao nefunkcioniranje spomenutih senzora.

"Zbog zastarjelosti pruge dešava se da se senzori zbog vibriranja same pruge otkače. Kada započnemo rekonstrukciju pruge, za što je tender raspisan, to ćemo poboljšati. Tada će to biti po tehničkim propisima", obećao je Kalem.

Poručio je da se senzori uvijek iznova popravljaju kako bi se ubrzao saobraćaj. Na pitanje da li će biti proširen terminal zbog dužine novih tramvaja koji bi uskoro trebali biti kupljeni, istakao je da će oni biti dugi do 33 metra i da nije planirano proširivanje terminala. Podsjetio je da će se dio terminala proširivati u trenutku kada se bude gradila tramvajska pruga prema Hrasnici.
klix.ba

ZDK: Objavljen javni natječaj za dodjelu Javnih priznanja

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Odbor za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona objavio je javni natječaj  za dodjelu javnih priznanja za 2020. godinu - Povelje Kantona i Plakete Kantona, koje se dodjeljuju povodom 29. kolovoza - Dana Zeničko-dobojskog kantona.

Povelja Kantona dodjeljuje se stranim državljanima koji su se istakli naročitim zaslugama u davanju podrške pravednoj borbi za obranu Bosne i Hercegovine od agresije, razvijanju međunarodne suradnje, razvijanju međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti, humanosti i toleranciji među ljudima različite nacije, vjere, kulture i dr.

Plaketa Kantona dodjeljuje se kao priznanje fizičkim licima, privrednim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udruženjima građana ili drugim pravnim subjektima za doprinos razvoju Kantona u oblasti privrede, nauke, medicine, sporta, društvenih djelatnosti i umjetnosti.

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja imaju građani, jedinice lokalne samouprave, poduzeća, ustanove, političke organizacije, udruženja građana, fondacije i drugi organi i organizacije.

Prijedlog treba da sadrži podatke o kandidatu, za koju vrstu javnog priznanja se predlaže, obrazloženje prijedloga te raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja.

Prijedloge za dodjelu javnih priznanja treba dostaviti Odboru za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona, na adresu: Zeničko-dobojski kanton, ul. Kučukovići br. 2, Zenica, zaključno s danom 17.07.2020. godine, s naznakom „Ne otvaraj“.

Prijedlozi podneseni od neovlaštenih podnosilaca, izvan roka podnošenja ili ne budu u skladu s uvjetima  iz natječaja neće biti razmatrani.

Press služba ZDK

Kardinal Puljić o Srebrenici: „Svojom prisutnošću želim doprinijeti izgradnji osjećaja poštivanja žrtava“

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

U subotu, 11. srpnja, obilježava se 25. obljetnica genocida u Srebrenici. Zbog aktualne situacije s pandemijom koronavirusa na sam dan komemoracije žrtava bit će ograničen broj ljudi. Među nazočnima će biti i vrhbosanski nadbiskup Vinko kard. Puljić.

„Idem izraziti poštovanje žrtvama jer sam svjedok tih događanja. Iako u Bosni i Hercegovini živimo s ljudima različitih vjera kada je u pitanju smrt to nam je svima zajedničko. Želim pokazati solidarnost Katoličke Crkve s Islamskom zajednicom povodom obilježavanja 25. obljetnice genocida koji se dogodio nad Bošnjacima, muslimanima u Srebrenici. Na poseban način bih želio u javnosti razvijati kulturu poštivanja žrtava jer iza svake te žrtve netko je zaplakao“, kazao je vrhbosanski nadbiskup za portal Nedjelja.ba te poručio: „Tkogod niječe ta stradanja taj zapravo ponovno ubija i ponovno otvara rane ljudima koji pate zbog žrtava rata. Zato želim i svojom prisutnošću doprinijeti izgradnji osjećaja poštivanja žrtava bez obzira na njihovu nacionalnu i vjersku pripadnost. Time potičem i predstavnike drugih vjerskih zajednica da poštuju žrtve kod drugih.“

Posebno je izrazio žaljenje i zbog današnje situacije u Srebrenici naglašavajući kako je u tome mjestu gdje se dogodio genocid ujedno i čovjek pogažen bez obzira na vjeru i politiku.

Osim što će sudjelovati na komemoraciji u Memorijalnom centru u Potočarima kardinal će se pomoliti i na grobu jedinog katolika, Rudolfa Hrena, koji je tamo pokopan. „Otići ću se pomoliti na tom grobu. Mi nismo uspjeli doći do imena svih pobijenih katolika jer su cijele obitelji nestale te ih nema tko identificirati. Tamo nisu bile brojne katoličke obitelji te kako su članovi nestajali tako je nestala mogućnost identifikacije žrtava. Obvezno ću otići na njegov grob i moleći se za njega, pomolit ću se za sve nastradale“, zaključio je vrhbosanski nadbiskup.

nedjelja.ba

11. srpnja Dan žalosti u Federaciji BiH

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Vlada Federacije BiH je, na sjednici održanoj u četvrtak u Sarajevu, donijela Odluku o proglašenju 11. srpnja  2020. godine, dana sjećanja na genocid u Srebrenici, Danom žalosti u Federaciji Bosne Hercegovine.

Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i institucija Federacije BiH.

Na Dan žalosti ne mogu biti održavani programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Medijske kuće na teritoriji Federacije BiH su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti.

Kako je navedeno u obrazloženju Odluke, tijekom proteklog rata na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine počinjeni su brojni zločini i dogodile se tragedije ogromnih razmjera, ali je po brutalnosti i broju žrtava najteži zločin, odnosno genocid izvršen u Srebrenici.


Danom žalosti izražava se sućut  i suosjećanje s obiteljima žrtava genocida u Srebrenici, te sjećanje na ovaj tragični događaj, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

fena

Testirano 408 uzoraka na prisustvo koronavirusa, jedan pozitivni slučaj iz Žepča

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu završio je testiranje još 408 uzoraka na prisustvo koronavirusa. U Sarajevu su potvrđena 72 nova slučaja pozitivnih na COVID-19.

U Zenici je osam novih pozitivnih na COVID-19, Vitezu i Kaknju četiri, Žepču i Zavidovićima po jedan, i Goraždu dva, potvrđeno je s KCUS-a.

Tijekom noći u izolatoriju Klinike za plućne bolesti Podhrastovi preminuo je jedan pacijent koji je bio pozitivan na COVID-19. Pacijent je odranije imao i druge bolesti.


Kako se navodi, jedna hospitalizirana osoba na Podhrastovima je na respiratoru. Ukupno je 41 pacijent hospitaliziran u Podhrastovima.


pogled.ba

ZDK: Krizni stožer ne razmatra uvođenje restriktivnih mjera

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Iako se posljednjih dana bilježi rast broja novozaraženih koronavirusom, epidemiološka situacija u Zeničko-dobojskom kantonu je stabilna, a svi pacijenti imaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu - rekao je dr. Adnan Jupić, ministar zdravstva i predsjednik Kriznog stožera  Ministarstva zdravstva ZDK.

"U ZDK je bitno da epidemiju držimo na prvoj fazi kontakata tako da nemamo nepoznatih izvora širenja zaraze i nadam se da ćemo taj trend zadržati", rekao je Jupić nakon  sjednice Kriznog stožera.

Krizni stožer ne razmatra uvođenje restriktivnih mjera, dodaje ministar Jupić, ali ističe da se moraju poštovati preporuke i mjere zdravstvene struke.

"Moguće je uvođenje blažih oblika mjera, kao što je proglašenje stanja nesreće, što bi dalo šira ovlaštenja Kriznom štabu kako bi mogao kvalitetnije raditi, ali to građani ne bi osjetili. Pratimo situaciju u okolini, ali je ta opcija u ZDK u ovom trenutku isključena", rekao je Jupić.

Zeničko-dobojski kanton suočava se s nedostatkom testova za PCR laboratorije u Zenici i Tešnju, zbog čega će se Krizni  obratiti Vladi ZDK i kantonalnom Zavodu zdravstvenog osiguranja, te Vladi Federacije BiH i Federalnom ministarstvu zdravstva sa zahtjevom da se sagleda mogućnost nabavke testova.

„U toku je nabavka dodatne opreme koja će ubrzati rad i povećati kapacitet testiranja u ovim laboratorijima, tako da su sada problem testovi. Nadam se da će ova naša reakcija uroditi plodom i da ćemo ubrzo dobiti odgovarajući broj testova neophodan da zadovolji sve potrebe našeg stanovništva", rekao je ministar Jupić, naglasivši da će za sve pacijente koji imaju medicinske indikacije ove laboratorije uvijek imati odgovarajući broj testova.

Press služba ZDK

BiH na crnoj listi Italije: Zabranjen ulazak bh. državljanima zbog koronavirusa

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Italija je zabranila ulazak državljanima 13 zemalja u kojima je zabilježen veliki broj zaraženih koronavirusom.

Na listi Ministarstva zdravlja nalaze se Armenija, Bahrein, Bangladeš, Brazil, BiH, Čile, Kuvajt, Sjeverna Makedonija, Moldavija, Oman, Panama, Peru i Dominikanska Republika.

Talijanski ministar zdravlja Roberto Speranza rekao je kako zabrana obuhvaća svakoga tko je boravio ili putovao kroz navedene države u proteklih 14 dana, prenosi Klix.

Putnici iz ostalih država izvan EU i Shengenske zone mogu doći u Italiju, ali moraju provesti 14 dana u karanteni.

"Širom svijeta pandemija je u naj akutnijoj fazi. Ne možemo zanemariti žrtvovanja Talijana u proteklih nekoliko mjeseci", naglasio je Speranza.

Italija je među najteže pogođenim europskim država koronavirusom. U toj zemlji registrirano je gotovo 35.000 umrlih.

Agencija za Civilnu zaštitu jučer je registrirala 12 smrtnih slučajeva dok je broj novih oboljelih povećan za 229.

VL

Vlada ZDK: Za proljetnu sjetvu odobreno 339.610 KM, Poljoprivrednicima na raspolaganju ukupno 1,5. milijun KM

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Vlada Zeničko-dobojskog odobrila je sredstva u iznosu od 339.610 KM za realizaciju programa za poticanje proljetne sjetve za 2020. godinu na području ovog kantona.

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK potpisalo je 27. svibnja sporazum o sufinanciranju ovog programa s lokalnim zajednicama i Federalnim ministarstvom za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, tako da je poljoprivrednicima u ZDK-u za proljetnu sjetvu na raspolaganju 1,5 milijuna KM.

"Sredstva iz proračuna ZDK donošenjem ove odluke postaju operativna, a bit će doznačena gradovima i općinama u ZDK. Prema sporazumu, obaveza lokalnih zajednica je da prate realizaciju tih sredstava sa svih nivoa te dostave izvještaj o realizaciji programa. Također, obaveza lokalnih zajednica je da sredstva koja ne utroše vrate Federaciji BiH i Zeničko-dobojskom kantonu", rekao je ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK Mirnes Bašić.

Press služba ZDK