FHMZ upozorava na moguće poplave i klizišta

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Kiša koja pada već drugi dan mogla bi donijeti nove probleme Bosni i Hercegovini. A prestanak kišnih padalina prognostičari ne očekuju u naredna četiri dana
Zbog najavljenih padavina saopćenjem su se oglasili iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZ) i upozorili građane na moguće poplave i pojavu klizišta.

Prema meteorološkim prognoznim modelima ESMWF, COSMO, mofelima FHMZ-a i platformi EFAS, za 02.06. dajemo sljedeću hidrološku prognozu: Postoji mogućnost izlijevanja rijeka iz korita, naročito malih vodotoka – bujice, na području sliva rijeke Bosne – priopćeno je iz FHMZ-a, Odsjeka za hidrologiju.

U priopćenju se skreće pozornost na slijedeć pritoke

Lijeve pritoke Bosne: sliv Lašve i Usore;
Desne pritoke rijeke Bosne: sliv Krivaje i Spreče;
Direktne pritoke rijeke Bosne u gornjem i srednjem dijelu sliva;
Direktna pritoka rijeke Save – Tinja;
Lijeve pritoke Drine u Federaciji BiH;

Iz FHMZ-a dodaju da je moguća i aktivacija klizišta na gore spomenutim područjima.

Vlada ZDK - U radni odnos bira se prvorangirani kandidat

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u ZDK-u, kojom se regulira postupak zapošljavanja u zavodima, agencijama, direkcijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji ZDK, javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji je osnivač ZDK, Grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima ZDK, Grad ili općine sudjeluju s više od 50 posto ukupnog kapitala.

Uredba se ne odnosi na postupak prijema u radni odnos državnih službenika i namještenika u organima državne službe, kao i na postupak zapošljavanja u javno-obrazovnim ustanovama u državnoj svojini, koji su regulirani posebnim zakonima i podzakonskim propisima.

- Dosadašnja uredba je pretrpjela značajnu transformaciju. Ministarstvo je s ciljem osiguranja transparentnosti u pripremi propisa provelo konzultacije sa zainteresiranom javnošću tako da je prijedlog Uredbe dostavljen Savezu samostalnih sindikata BiH - Kantonalni odbor ZDK, Udruženju poslodavaca ZDK, Timu Vlade ZDK za borbu protiv korupcije i organizaciji Transparency International BiH. Veći broj primjedbi je ugrađen u konačnu verziju Uredbe - kaže Azra Šabanović, ministrica za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK.

Uredba propisuje obavezu javnog oglašavanja prilikom prijema u radni odnos, pa i u slučaju prijema pripravnika, izuzev u slučaju otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora o radu, u slučaju prijema na određeno vrijeme po programima zapošljavanja putem Službe za zapošljavanje te u slučaju prijema u radni odnos na određeno vrijeme najduže do tri mjeseca. Javni oglas se obavezno objavljuje najmanje u jednom listu koji se distribuira na teritoriji cijele FBiH i putem web stranice poslodavca, te se obavezno dostavlja JU Služba za zapošljavanje ZDK.

Najvažniji element Uredbe jeste da se bira prvorangirani kandirat, a što je veoma bitna novina u odnosu na dosadašnju praksu, saopćeno je iz Press službe ZDK.

- Mi smo drugi kanton u Federaciji BiH koji je uredio ovu oblast na ovakav način. Kvalitetnim podzakonskim aktom želimo spriječiti mogućnost zloupotreba prilikom zapošljavanja, a istovremeno imati funkcionalnu Uredbu koja će omogućiti transparentnost i dati priliku najboljim - kazao je premijer Mirza Ganić.

Agencija za vodno područje rijeke Save: Veći stupanj sigurnosti obrane od poplava

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

 „Tijekom ovogodišnjih poplava zabilježene su znatno manje štete nego u poplavama 2014. , kada smo svi naučili važne lekcije“, ističe Sejad Delić, direktor Agencije za vodno područje rijeke Save.

Veći stupanj sigurnosti obrane od poplava ove godine postignut je, jer je u međuvremenu Agencija razvila prognozni model, uz kojeg s dosta tlačnosti prognoziraju velike padavine, vodostaje rijeka, te utvrđuju moguća područja poplava, zatim u znatnoj mjeri preventivno se djelovalo na vodotocima prve kategorije i na zaštitnim vodnim objektima Federacije BiH, a zbog ranijeg iskustva i svijest građana je bila razvijenija, pa su se znatno više aktivirali, dok su nadležne institucije zajednički radile na obrani od poplava. Sve su to razlozi koji su doprinijeli da su štete od poplava tijekom svibnja ove godine znatno manje.

„Mi smo već 10. maja 2019. godine održali sastanak kada smo upozorili građane i prisutne iz Federalne uprave civilne zaštite, Federalnog hidrometeorološkog zavoda i Zavoda za geologiju na mogućnost nevremena, velikih voda i poplava, što je umnogome utjecalo na poduzimanje preventivnih mjera na vrijeme.Također poslali smo upozorenje pravnim subjektima u Posavskom kantonu da svi izvrše pripreme za obranu od poplava, da se stave u pripravnost potrebne vreće i mašine za njihovo punjenje, kao i pijesak da dovuku na određene lokacije, zatim da se vrši konstantan obilazak zaštitnih vodnih objekata, a u našoj Agenciji, kao i centrima obrane od poplava uvedeno je stalno dežurstvo, dok je svim područnim uredima data naredba da vrše obilazak svih vodotoka na svom području i da nas o tome informiraju, kako bi uvezano djelovali“, ističe Sejad Delić, direktor Agencije za vodno područje rijeke Save.

Mada njen godišnji proračun nije veliki, Agencija za vodno područje rijeke Save , po riječima direktora, preventivno djelujući u zadnjih 5 godina, na vodotoke prve kategorije i zaštitne vodne objekte na prostoru Federacije BiH izdvojila je ukupno 26 milijuna maraka, od čega je po riječima direktora najviše sredstava i to 7,2 milijuna maraka uloženo za ZDK, gdje se najviše radilo na slivu rijeke Bosne i Usore, pa je počev od Visokog, Kaknja, Maglaja, Zenice i Žepča veliki dio tih sredstava usmjeren na zaštitu od poplava, uređenje korita i obala, te povećanje proticajnog profila i dovođenje vodotoka u normalni tok.

„Ipak i dalje se mora raditi na preventivnim mjerama od poplava, prije svega na vodotocima druge kategorije, koji nisu u našoj nadležnosti, jer zbog lošeg održavanja dolazi do začepljenja korita, kanala i propusta, te brzog plavljenja, ali treba raditi i na pošumljavanju, jer su šume dosta pojačane, što stupanj sigurnosti od poplava smanjuje za oko 20 posto“, naglašava direktor Sejad Delić.

zenicainfo.ba

Vlada ZDK : Narodnim kuhinjama 240.000 KM, za Sigurnu kuću u Zenici 54.720 KM

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je odluku o odobravanju sredstava za rad javnih - humanitarnih kuhinja na području ZDK u ukupnom iznosu od 240.000 KM.

Humanitarnoj organizaciji MDD Merhamet Zenica odobreno je 70.000 KM, MDD Merhamet Maglaj 45.000 KM, Narodnoj kuhinji Zenica 50.000 KM, dok je Caritasu zeničkih župa, Pučkoj kuhinji Vareš i Javnoj kuhinji "Mladi volonteri" Visoko odobreno po 25.000 KM.


"Ovaj oblik podrške je od velikog značaja za najsiromašnije građane ZDK-a. Navedene javne kuhinje u 2018. godini svakodnevno su pripremale 2.240 obroka, što znači da postoji realna potreba i društvena opravdanost ovakvog vida podrške", kaže Azra Šabanović, ministrica za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK.


Na prijedlog ovog ministarstva, Vlada je odobrila sredstva u iznosu od 54.720 KM nevladinoj organizaciji "Medica" Zenica na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u projektu "Sigurna kuća za žene žrtve nasilja u porodici i zajednici s područja općina ZDK".

Vlada Zeničko-dobojskog kantona sudjeluje u financiranju ovog projekta od 2009. godine, a navedeni iznos predstavlja 30 posto potrebnih sredstava, dok ostatak osiguravaju "Medica" Zenica i općine u ZDK, kaže se u priopćenju Press službe ZDK.

Ministrica Šabanović održala radni sastanak s rukovoditeljima Centra i službi socijalne zaštite u ZDK

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Ministrica za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Azra Šabanović održala je prvi radni sastanak s rukovoditeljima centara za socijalni rad i nadležnih općinskih službi socijalne zaštite s područja Zeničko-dobojskog kantona.

Ocijenjeno je kako je dosadašnja međusobna suradnja resornog ministarstva i ovih ustanova bila uspješna, posebno kod rješavanja problema i donošenja propisa u oblasti socijalne zaštite.


Ministrica Šabanović je podsjetila da je Vlada jučer odobrila centrima za socijalni rad i službama socijalne zaštite 165.100 KM za financiranje jednokratne i privremene novčane pomoći za potencijalne i povremene korisnike socijalne zaštite u ZDK-u.


"Nastojat ćemo da ovakve sastanke održavamo češće, jer kroz razmjenu iskustava možemo doći do kvalitetnijih rješenja u ovoj oblasti. Naredne godine ćemo kroz preraspodjele, a ako budemo u mogućnosti i izdvajanjem dodatnih sredstava, nastojati generalno unaprijediti sistem socijalne zaštite u ZDK", kazala je Šabanović.

INZ: Stajski otpad s peradarskih farmi – Od problema do iskoristivog resursa

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ) je uspješno okončao projekt izrade Studije "Stajski otpad s peradarskih farmi – Od problema do iskoristivog resursa".

Izrada projekta je sufinancirana od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK, a na osnovu Javnog poziva za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša.


- Posao nam je bio da analiziramo postojeću zakonsku regulativa u BiH, prikupimo podatke o registriranim farmama peradi na području Zeničko-dobojskog kantona, obiđemo teren, odnosno farme u ovom kantonu, uzmemo i ispitamo uzorke peradarskih stajnjaka, te na osnovu analiziranja rezultata dođemo i odgovarajuće zaključke, koji su bili polazna osnova za izradu Studije o mogućnostima adekvatnog zbrinjavanja i upotrebe stajnjaka s peradarskih farmi, ističe voditelj projekta, dr.vet.med. Rusmir Goletić, stručni suradnik za veterinarsko javno zdravstvo i ekologiju u Institutu.


Suradnici na projektu su bili stručni suradnik za projekte i međunarodnu suradnju Adela Beriša Fazlagić i stručni suradnik za zdravstvenu ekologiju Safet Kubat.


Kako ističe Goletić, studijom su dati neki odgovori na pitanja zbrinjavanja i upotrebe peradarskog stajnjaka, a u narednom periodu se planiraju aktivnosti na nastavku ovog projekta, kako bi se u potpunosti razmotrile sve mogućnosti zbrinjavanja i upotrebe stajnjaka s peradarskih farmi, naročito s farmi za tov brojlera, kojih je na području ZDK oko osamdeset (80).


- Njihov broj se iz godine u godinu povećava, u prvom redu zbog rastućih potreba kompanija BROVIS d.d. Visoko i MADI d.o.o. Tešanj, ali i drugih, pogotovo sada kada navedene kompanije započinju s izvozom pilećeg mesa na tržište EU. S povećanjem obima posla raste broj farmi, a time do izražaja dolazi i predmet naše studije, ističe Goletić.


Cjelokupna studija javno je dostupna na internet stranici Instituta inz.ba.

Prve marke na svijetu u povodu obilježavanja Svjetskog dana oboljelih od upalnih bolesti crijeva (IBD)

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna


U Botaničkom vrtu Zemaljskog muzeja u Sarajevu održana je zajednička promocija poštanskih maraka koje su u povodu Svjetskog dana oboljelih od upalnih bolesti crijeva (IBD) izdali bh. poštanski operatori – Hrvatska pošta Mostar, Pošte Srpske i BH Pošta.

Marke su izdane na inicijativu Udruženja oboljelih od Morbus Crohna i ulceroznog kolitisa BiH. Nazočnima se obratila predsjednica Udruženja Alma Hadžić uz zahvalu svima koji su omogućili da se izdaju ove marke.


Izdanje maraka Hrvatske pošte Mostar predstavio je direktor Sektora prodaje Josip Bulić koji je istaknuo da ovim markama, prvim na svijetu na ovu temu, upozoravamo na bolest i probleme s kojima se oboljeli susreću.

Predsjednici Udruženja i autoru likovnog rješenja marke Samiru Hadžiću uručio je izdanje poštanskih maraka koje je izdala HP Mostar.

Nazočnima su se obratili Neziran Đogo, izvršni direktor Sektora za poštanski promet BH Pošte, i Zoran Protić, izvršni direktor za informacijsko - komunikacijske tehnologije, razvoj, prodaju i marketing Pošta Srpske.

MUP ZDK planira ulaganja u iznosu od 930.000 KM

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Ministarstvo unutarnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona planira u 2019. godini realizirati kapitalna ulaganja u iznosu od 930.000 KM, od čega će 800.000 KM biti utrošeno za nabavku opreme, a 135.000 KM za rekonstrukciju i investiciono održavanje prostorija i zgrada organizacionih jedinica MUP-a.

Prema programu utroška sredstava, kojeg je Vlada ZDK usvojila na 6. sjednici, pored ostaloga, planirana je nabavka specijalnih kombi vozila i putničkih vozila, alkometara, mobilnih radara, opreme za krim-tehniku, računara i kancelarijske opreme te dogradnja video nadzora u PS Breza i PS Visoko.

MUP planira uložiti 140.000 KM u rekonstrukciju elektromreže u organizacionim jedinicama MUP-a, rekonstrukciju sustava ventilacije u prostorijama centralne arhive te rekonstrukciju lifta u sjedištu MUP-a u Zenici.

U okviru stavke “nabavka stalnih sredstava u obliku prava” planirano je 40.000 KM za nabavku licenci za vještačenje mobitela kao i nadogradnju, optimizaciju i administraciju softvera za automatsku obradu prekršaja s radarskih sustava.

Stranica 4 od 73