ZDK: Otvoren Javni poziv za dodjelu 2,4 milijuna KM subvencija privrednim društvima

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona objavilo je sedam javnih poziva za dodjelu financijskih sredstava poslovnim subjektima u okviru programa subvencija vrijednog 2,4 milijuna KM. Javni pozivi su objavljeni na internet stranici Vlade Zeničko-dobojskog kantona (zdk.ba), a otvoreni su do 27. lipnja.


Za podršku razvoju konkurentnosti privrede opredijeljeno je 700.000,00 KM, što je pojedinačno i najvrjednija grant shema. Od toga, za tehnološko unapređenje MSP-a, unapređenje kvaliteta proizvoda i standardizaciju poslovanja i proizvodnih procesa predviđeno je 500.000,00 KM, za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju radnika radi postizanja višeg stupnja produktivnosti i kreiranje radnih mjesta 125.000,00 KM, a za pristup tržištu i promociju proizvoda malih i srednjih poduzeća (MSP) 75.000,00 KM.


Na javni poziv za podršku konkurentnosti mogu se prijaviti MSP koja posluju minimalno šest mjeseci te imaju tri i više zaposlenih. Podnosilac prijave mora osigurati vlastito financiranje od minimalno 50 posto ukupnog iznosa za realizaciju predloženog projekta.


"Očekivani rezultati grant sheme su da u roku od 12 mjeseci minimalno 21 malo i srednje poduzeće ostvari povećanje prihoda, po mogućnosti izvoznih poslova, u iznosu od minimalno tri posto u odnosu na ostvareni prihod iz prošle godine, da kreira najmanje 50 novih radnih mjesta kao rezultat unapređenje tehnološke opremljenosti, obučene radne snage i promocije podržanih MSP-a te da se unaprijede znanja i kvalifikacija najmanje 70 osoba za bolji pristup tržištu rada", kaže Zlatko Jelić, ministar privrede ZDK.


Također, objavljen je javni poziv za podršku fizičkim licima i obrtima za subvencioniranje administrativnih troškova kod pokretanja poslovnih ideja i registracije privrednih subjekata, zatim za subvencioniranje investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti i starih zanata, kao i subvencioniranje administrativnih troškova kod pokretanja poslovnih ideja i registracije privrednih subjekata - samo za korisnike koji su prošle godine koristili prvu godinu poticaja "troškovi doprinosa za uposlenika privrednog sistema". Predloženi projekti moraju biti završeni najkasnije šest mjeseci nakon potpisivanja ugovora.


"Prednost prilikom rangiranja projekata imat će poduzeća koja izvoze 50 posto i više prometa, čije vlastito učešće u projektu iznosu više od 50 posto, koja su u većinskom vlasništvu osoba mlađih od 35 godina starosti ili u vlasništvu žena, posluju u općinama koje su izrazito nerazvijene ili nedovoljno razvijene, do sada nisu koristila naše poticaje, obavljaju pretežnu djelatnost proizvodnje s visokim stupnjem finalizacije, unapređenje tehnološke opremljenosti za rezultat ima novo zapošljavanje te doprinosi integraciji inovacija u poslovanje", kaže Jelić, napominjući da se ove godine po prvi put mogu prijaviti i firme iz IT sektora.


Ministarstvo za privredu objavilo je i javni poziv za dodjelu subvencija za projekte izgradnje i obnove javne turističke infrastrukture, za subvencioniranje povećanja iskorištavanja kapaciteta u ugostiteljskim objektima iz skupine "druge vrste objekata za smještaj", "ugostiteljske usluge u domaćinstvu" i "ugostiteljski objekti u seoskom domaćinstvu" i poticanje turizma u seoskim domaćinstvima, a posljednji je javni poziv za dodjelu i refundiranje subvencija za projekte komora i udruženja iz područja privrede.


Premijer Mirza Ganić ističe kako Vlada kroz ovakve programe subvencija želi vratiti privredi dio sredstava koja poduzeća izdvajaju prema državi te tako pomoći jačanje konkurentnosti, otvaranje novih radnih mjesta i zadržavanje liderske pozicije ZDK-a u izvozu.


"Privrednici moraju biti tretirani kao osobe od najvišeg javnog interesa, jer oni otvaraju radna mjesta i svojim znanjem i radom stvaraju dodatnu vrijednost, a svi zajedno omogućuju punjenje budžeta", kaže premijer Ganić, kaže se u priopćenju Press službe ZDK.

Vlada ZDK: Transferi za zdravstvo

Korisnička ocjena: 5 / 5

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je na 6. sjednici Program utroška sredstava planiranih u proračunu ZDK-a za 2019. godinu na poziciji Tekući transferi drugim nivoima vlasti i drugi tekući rashodi Ministarstva zdravstva, u ukupnom iznosu od 1.650.900,00 KM.


Od toga, za JU Kantonalna bolnica Zenica planiran je transfer u iznosu od 1.150.000,00 KM, od čega je 950.000,00 KM opredijeljeno za pokriće dijela troškova tekućeg održavanja opreme i Informacionih sistema KBZ-a. Preostalih 200.000,00 KM planirano za plaćanje poreza na dodatnu vrijednost za realizaciju projekta "Poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica", s obzirom na to da prema ugovoru o zajmu vrijednom 10 milijuna eura, koji je potpisan sa Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), sredstva za plaćanje PDV-a treba osigurati Zeničko-dobojski kanton.


"Sredstva će se transferirati na račun JU Kantonalna bolnica Zenica na osnovu pojedinačnih odluka Vlade ZDK kojima će biti preciziran način i dinamika transferiranja sredstava", kaže dr. Adnan Jupić, ministar zdravstva ZDK.


Transfer za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti iznosi 130.000,00 KM, Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu 29.000,00 KM, plus 125.000,00 KM za zdravstvenu zaštitu sportista, Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica 88.900,00 KM te dodatnih 20.000,00 KM za istraživanje.

Za nabavku vakcina planirano je 70.000,00 KM, sistematske preglede školske i predškolske djece u domovima zdravlja 25.000,00 KM, dok je domovima zdravlja planiran transfer za mrtvozorstvo u iznosu od 3.000,00 KM.


U okviru transfera neprofitnim organizacijama, planirano je 10.000,00 KM udruženjima za dobrovoljno darivanje krvi, kaže se u priopćenju Press službe ZDK.

Suradnja Vlade ZDK-a i PK na stvaranju povoljnog privrednog ambijenta

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirza Ganić potpisao je u sjedištu ZDK-a s predsjednicom Privredne komore ZDK-a Dianom Babić Memorandum o suradnji radi unapređenja u oblasti privređivanja sustavnim i konkretnim mjerama.

-Ovaj sporazum treba da ucrta naše smjernice u kojem pravcu treba da idemo. Naravno, sve što radimo, radimo kako bismo zadržali mlade ljude te napravili povoljan privredni ambijent za sve nas - istakao je premijer Ganić.

Navodi kako je ZDK kičma razvoja privrede BiH, te dodaje da su vlasti u tom kantonu trajno opredijeljene da rade na stvaranju povoljnog privrednog ambijenta. - Ovo je početak dobre priče s Privrednom komorom ZDK koja okuplja veliki broj poslodavaca - naglasio je Ganić.

Predsjednica Babić kaže da je Privredna komora imala dobru suradnju i s prethodnim kantonalnim vladama te resornim ministarstvima, s kojima je imala potpisane sporazume za određene oblasti.

-Svjesni smo poteškoća u kojima djeluju privredni subjekti i upravo je Memorandum kreiran kako bi provedba aktivnosti doprinijela unapređenju ambijenta - kazala je Babić, podcrtavši da jedino sinergijom i kontinuiranim djelovanjem mogu unaprijediti oblasti privređivanja i obrazovanja, a sve s ciljem opstanka mladih u BiH.

ZDK: Isplaćena prva rata braniteljskih stipendija za 2.232 korisnika

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je osigurala i izvršila isplatu prve rate stipendija za 2.232 korisnika stipendija za studijsku 2018/2019. godinu u iznosu od 304.200,00 KM.

Visina stipendije za prvu godinu je 800,00 KM, za drugu i ostale godine studija te za prvu i drugu godinu drugog ciklusa 1.200,00 KM, a isplata se vrši u osam jednakih rata.

 

Raspodjela sredstava po lokalnim zajednicama za jednu ratu je sljedeća:

 

-Grad Zenica – 70.850,00 KM,

-Općina Breza – 13.650,00 KM,

-Općina Doboj Jug – 8.200,00 KM,

-Općina Kakanj – 28.000,00 KM,

-Općina Maglaj – 20.550,00 KM,

-Općina Olovo – 13.300,00 KM,

-Općina Tešanj – 23.950,00 KM,

-Općina Usora – 6.850,00 KM,

-Općina Vareš – 10.800,00 KM,

-Općina Visoko – 38.250,00 KM,

-Općina Zavidovići – 36.550,00 KM i

-Općina Žepče – 33.250,00 KM.

 

U Proračunu ZDK za 2019. godinu za ovu namjenu osigurana su sredstva u iznosu od 2.433.600,00 KM. U tekućoj proračunskoj godini Vlada ZDK-a je osigurala sredstva za 384 stipendije više (391.600,00 KM) nego prethodne studijske godine i na taj način omogućila, po prvi put u dugogodišnjoj praksi, da stipendiju dobiju svi redovni i samofinancirajući studenti prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji su aplicirali na konkurs Ministarstva za braniteljska pitanja, a koji su ispunjavali formalne uslove.

 

Ćazim Huskić iz Žepča zvanično preuzeo predsjedavanje Skupštinom ZDK

Korisnička ocjena: 5 / 5

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna

Zastupnici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, s 19 glasova za, bez glasova protiv te s 14 uzdržanih glasova, utvrdili su mišljenje o Nacrtu zakona o pravima demobiliziranih branitelja i njihovih obitelji Federacije Bosne i Hercegovine te ga kao takvog dostavili na daljnje postupanje Vladi FBiH, koja će ga u formi prijedloga uputiti na usvajanje u Parlamentu FBiH.

Zastupnici su utvrdili i mišljenje na prednacrt Zakona o lovstvu FBiH, a na kraju zasjedanja usvojen je i prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Kluba zastupnika Bošnjaka 8. saziva Skupštine ZDK te prijedlog odluke o dopuni Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine ZDK.

Time je dosadašnja predsjedavajuća Amira Hadžić, zastupnica SDA iz Zavidovića, i zvanično prepustila vođenje tog tijela svom stranačkom kolegi Ćazimu Huskiću iz Žepča, dok su zamjenici ostali Mladen Simić iz reda Srba (SDP) i Ivo Tadić iz reda Hrvata (HDZ).

-Obavezujem se da ću ukazanu dužnost obavljati savjesno i odgovorno- poručio je novi predsjedavajući Huskić, koji je dodao kako će se u svom radu pridržavati zakona te Ustava Kantona.

HKD Napredak Podružnica Zavidovići: Proglašeni pobjednici natječaja na temu „Majka“

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

U organizaciji HKD Napredak Podružnica Zavidovići, u nedjelju u prostorijama Hrvatskog doma u Zavidovićima upriličeno kulturno zabavno večer i proglašenje pobjednika za najbolji literarni rad na temu „Majka“.

Naime u povodu obilježavanja Majčinog dana, HKD Napredak Podružnica Zavidovići raspisala je natječaj za najbolji literarni rad na temu „Majka“ na koji je ove godine prispio značajan broj radova. Stručno povjerenstvo je odlučilo nagrade dodijeliti Dragici Tadić i Ivici Murllinu.
Uz čitanje prispjelih radova na natječaj, ugodnoj atmosferi u glazbenom dijelu večeri, doprinijeli su Helena Ilić i Ivica i Mateo Murlin.

„ Ova aktivnost je samo jedna od mnogobrojnih koje smo organizirali do sada i koje ćemo organizirati do kraja godine, a za koju želimo da postane tradicionalna u našem gradu. Podsjećam, da smo do sada organizirali četiri manifestacije, maškare, turnir u prstenu, tucijadu i izložbu pisanica, a do kraja godine planiramo organizirati jedno književno veče s domaćim autorima, dane kruha i božićni koncert“, kazao je za Radio Žepče predsjednik HKD Napredak Podružnica Zavidovići, Tomislav Knežević.

Revizija diploma u ZDK

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije inicirao je sastanak s Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH (APIK), a povodom inicijative za pokretanje revizije diploma uposlenih u tijelima uprave, institucijama, zavodima, agencijama, direkcijama, javnim poduzećima i drugim tijelima, koju je APIK poslao svim antikorupcijskim tijelima u BiH.

Pored Tima i APIK-a, sastanku su prisustvovali i predstavnici Kantonalne uprave za inspekcijske poslove te predstavnici inspektorata iz Ministarstva za obrazovanje, nauku kukutu i sport obrazovanja ZDK.


Najavljeno je da će Tim Vlade ZDK za borbu protiv korupcije uputiti inicijativu Vladi ZDK da donese odluku o pokretanju postupka revizije svih diploma zaposlenika u javnim institucijama iz nadležnosti Vlade ZDK, te da će u inicijativi predložiti modalitete i rokove za sveobuhvatnu reviziju diploma.


Direktor APIK-a Hasim Šabotić posebno je naglasio da je Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije prvo antikorupcijsko tijelo u BiH koje je održalo sastanak sa APIK-om i pokrenulo početne korake u realizacije ove inicijative, kaže se u prioipćenju Press službe ZDK.

INZ: Zgrada Zavoda za medicinu rada ZDK prva dobila status "Aktivne zgrade"

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica je počeo implementaciju projekta "Aktivne zgrade", u okviru Javnog poziva “Smanjenje faktora rizika za zdravlje stanovništva u BiH – Prevencija bolesti i promocija zdravlja za četiri faktora rizika – pušenje, alkohol, ishrana, fizička aktivnost”.

Na osnovu poziva iz Instituta, desetak javnih institucija i ustanova je prihvatilo sudjelovanje, a nakon priprema, počela je i implementacija na terenu. Javna ustanova Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona je prva ustanova u Zenici i kantonu čija zgrada je u četvrtak poslijepodne dobila status "Aktivne zgrade" s oznakama i preporukama koje vode do zdravijeg života.

Još u desetak ustanova u Zenici

Ideja projekta zasnovana je na iskorištavanju i mobilizaciji postojećih stepeništa, čiji su benefiti korištenja višestruki. Građani nisu svjesni koliko značajan zdravstveni resurs imaju u svojoj blizini, svaka zgrada ima stepeništa koja se jako malo ili nimalo ne koriste, a benefiti njihovog svakodnevnog korištenja su višestruke. Projektom se korisnicima, uposlenicima i posjetiocima, kroz radionice vođene od strane liječnika, objašnjava zašto trebaju svakodnevno izabrati stepenice umjesto lifta, a taj izbor bit će im olakšan i vidljiviji postavljanjem motivativnih i zdravstvenih poruka na i pored stepeništa.

Tako je prva radionica održana u Zavodu za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK, dok su istovremeno stepenice i hol u prizemlju obilježeni pripremljenim prigodnim materijalima, koji pozivaju na aktivnije korištenje stepenica. Predavanje zaposlenicima Zavoda je održala dr. Fatima Bašić iz Instituta za zdravlje. Zaposlenici, ali i posjetitelji ove zgrade bili su oduševljeni iznenadnom promjenom izgleda prizemlja i stepeništa u ovoj zgradi.

- Nakon Zavoda, predavanja i označavanje će se obaviti u tri zgrade Kantonalne bolnice Zenica, zgradi Poliklinike, odnosno Doma zdravlja i INZ-a, Pedagoškog zavoda, Porezne uprave - kantonalnog ureda Zenica, zgradi Zavoda zdravstvenog osiguranja i Fonda PIO/MIO, Službe za zapošljavanje ZDK, Vlade ZDK (RMK Promet), Bosanskog narodnog Pozorišta, Gradske uprave, te Ministarstva obrazovanja ZDK. Postoji mogućnost da se u ovaj projekt uključe i status "Aktivne zgrade" dobiju objekti nekih fakulteta Univerziteta u Zenici, ali i druge ustanove koje pokažu interes, navodi Adela Beriša, stručni suradnik za međunarodnu suradnju i projekte u INZ.

Značaj korištenja stepenica

Svakodnevno korištenje stepenica smanjuje rizik od bolesti srca, rizik od dijabetesa i visokog krvnog pritiska, rizik od osteoporoze, povećava nivo energije, unaprjeđuje imuni sustav, jača mišiće i zglobove, povećava lučenje hormona endorfina, što ima povoljan utjecaj na mozak, te pomaže održavanju tjelesne težine i gubitku viška kilograma.

Uglavnom “sjedeći” poslovi zahtijevaju najmanje 6 – 8 sati sjedenja za računarom. Više od 90 posto uposlenika ne koriste stepenice i nemaju redovnu fizičku aktivnost. Stepenice se ne koriste zbog neznanja o zdravstvenim benefitima, manjka kondicije, stalne žurbe na posao, zbog navike korištenja lifta i slično.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

 

Stranica 5 od 73