Vlada odobrila jednokratne novčane nagrade za nastavnike osnovnih i srednjih škola u ZDK

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, zaključcima Vlade Zeničko-dobojskog kantona odobrena su financijska sredstva u iznosu od 56.254,80 KM za isplatu novčanih nagrada za po 83 nastavnika osnovnih i srednjih škola za postignute uspjehe učenika na natjecanjima u školskoj 2018./2019. godini.

Od toga, nastavnicima osnovnih škola je odobreno 26.301,45 KM, a nastavnicima srednjih škola 29.953,35 KM.

Isplata jednokratne novčane naknade nastavnicima za osvojeno 1., 2. ili 3. mjesto na kantonalnom, federalnom, državnom i međunarodnom nivou predviđena je kolektivnim ugovorima za djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja za teritorij Zeničko-dobojskog kantona.

Iznosi nagrada usklađeni su sa ostvarenim postotcima i prosjekom plaće za ZDK, koji je prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku u mjesecu lipnju 2019. iznosio 777,00 KM.

 

Press služba ZDK

U iseljeništvu živi dva milijuna osoba iz BiH, više od 56,6 posto stanovnika

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Vlada Federacije BiH se, na današnjoj sjednici u Sarajevu, uspoznala s informacijom o dugu za treće tromjesečje 2019. godine. Kako je navedeno, vanjski dug je na kraju ovog tromjesečja iznosio 4.666.785.375 KM ili 2.609.189.205 dolara. Nominalni iznos vanjskog duga izražen u domaćoj valuti veći je nego u proteklom tromjesečju za 39.224.248 KM odnosno za 0,85 posto. Dug izražen u dolarima je na kraju trećeg tromjesečja u odnosu na podatak s kraja drugog, manji za 83.357.254 dolara ili 3,1 posto.

 Tijekom trećeg tromjesečja je, po osnovi vanjskog duga, ukupno bilo angažirano 68.300.343,25 KM u više valuta i od više kreditora. U ovom razdoblju je, na ime glavnice i kamate, isplaćeno ukupno 118.438.917,87 KM. Od toga se 95.827.392,83 KM ili 80,91 posto odnosilo na otplatu glavnice, a 22.611.525,04 KM ili 19,09 posto na kamatu. U odnosu na planirano servisiranje vanjskog duga (116.378.576 KM), realizacija je u trećem tromjesečju iznosila 101,77 posto.

 Prihvativši izvješće Interresorne radne grupe za izradu Strategije suradnje sa iseljeništvom Federacije BiH, Federalna vlada je usvojila Nacrt ove strategije za razdoblje od 2020. do 2024. godine i Akcijski plan za njenu realizaciju, te Aneks koji se odnosi na statističke podatke, institucionalni i strateški okvir i situacijsku analizu.

 Prema dostupnim službenim podacima agencija za statistiku zemalja prijema i diplomatsko­konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u svijetu, procijenjeno je da u iseljeništvu živi najmanje dva milijuna osoba porijeklom iz BiH, što čini 56,6 posto od 3.531.159 ukupnog stanovništva naše zemlje.

 Svjetska banka smatra da je taj postotak nešto manji i iznosi 44,5 posto, što Bosnu i Hercegovinu smješta na 16. mjesto u svijetu po stopi emigracije u odnosu na broj stanovnika u zemlji (od ukupno obuhvaćenih 214 zemalja i teritorija). Razlika je nastala zbog toga što se podaci Svjetske banke odnose samo na prvu generaciju bh. emigranata.

 Federalna vlada usvojila je izvješće o provedbi Programa utroška dijela sredstava s proračunske pozicije transfera za izgradnju autocesta i brzih cesta u iznosu od 153.000.000 KM, sa stanjem na dan 30.9.2019. godine. Izvođači odobrenih projekata - JP Autoceste Federacije BiH i Direkcija za puteve Sarajevske županije - zaduženi su da, prije početka zimske sezone, intenziviraju njihovu realizaciju na terenu. Riječ je o projektima izgradnje brze ceste Prača - Goražde, LOT 1 tunel Hranjen, faza 1, u dužini od 5.500 metara i izgradnje 1. transferzale, dionica II, poddionica Bare - tunel Kobilja Glava dužine 1.060 metara, za 3. kvartal 2019. godine.

 Vlada se upoznala s informacijom o provedbi Akta o malom biznisu (Small Business Act for Europe - SBA), koji definira okvir politika podrške malom i srednjem poduzetništvu koje države trebaju donositi kako bi bilo poboljšano poduzetničko okruženje i povećala konkurentnost MSP-a.

 S tim u vezi, Vlada je zadužila Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta da, u suradnji s koordinirajućim i ostalim relevantnim institucijama uključenim u provedbu ovog akta, izradi Akcijski plan provedbe SBA principa za Federaciju BiH za naredno dvogodišnje razdoblje, poriopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

(vecernji.ba)

Vlada ZDK: Odobrena sredstva za projekte izgradnje i obnove javne turističke infrastrukture

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela je odluku o odobravanju financijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju projekata izgradnje i obnove javne turističke infrastrukture u ukupnom iznosu od 282.434,57 KM.

Sredstva je putem javnog poziva dobilo 12 subjekata sa područja ovog kantona: MZ Izbod bb, Breza (Izgradnja izletišta i poboljšanje turističke infrastrukture ponude na lokalitetu Vinca), Ekološko udruženje Eko-Tvrtkovac Puhovac, Zenica (Novi sadržaj u eko parku Postojan Zenica"), Udruženje agro-etno-eko Bungalovi Menzil Kamenica, Zavidovići (Uređenje i unaprjeđenje turističke infrastrukture u Kamenici s ciljem unaprjeđenja turizma u općini Zavidovići"), Općina Zavidovići (Unaprjeđenje turističke ponude izletišta Kamenice i Spomenika prirode Tajan - Uređenje parking prostora), Općina Olovo (Izgradnja bungalova na izletištu Zeleni vir), Fondacija Arheološki park Bosanska piramida Sunca Visoko (Arheološki park Bosanska piramida Sunca), Općina Kakanj (Izgradnja objekta caffe bara i restorana na Ponijerima), MZ Mrkotić Jelah, Tešanj (Sportsko-turistički centar Mrkotić Tešanj), Odred izviđača Visoko (Domar domaćin), Forum građana Zenice (Informativno turistički punkt Kulin ban), UG Planinarsko društvo Bobovac Kakanj (Projekat zimske bašte na objektu planinarskog doma Bočica) te Planinarsko društvo VIS Žepče (Edukativno-rekreativni kompleks Matinski vis).

"Od subvencija očekujemo značajne efekte. Odobrena sredstva će inicirati realizaciju investicija i projekata u vrijednosti od 2,6 milijuna KM", kazao je ministar za privredu Zlatko Jelić.

Krenula izgradnja dionice autoputa Poprikuše-Zenica sjever

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Na gradilištu autoputa na koridoru Vc, počeli su radovi na dionici Poprikuše-Zenica sjever. Riječ je o složenom građevinskom zahvatu, čija je trasa duga osam kilometara. Vrijednost ove dionice procjenjuje se na gotovo tri stotine miliona maraka. Izvođači radova su domaće građevinske kompanije.

Dionica auto puta Poprikuše-Zenica Sjever na koridoru Vc sastoji se od dva odvojena projekta, odnosno radi se o poddionicama Ponirak-Vraca i Ponirak-Vranduk.

Stručnjaci iz Javnog poduzeća Autoceste Federacije ističu da je ovo do sada najzahtjevniji dio gradnje auto-puta.

“Sama geografija i geologija Grada Zenice i kanjona, vrandučkog kanjona kroz koji prolazi rijeka Bosna je takva da je u većini slučajeva trasa gdje prolazi auto-cesta u nagibu od nekih 75 %. I moramo reći da ovo što sad radimo je vrh geologije, geotehnike i građevinarstva”, kaže Ahmed Mušija iz JP Autoceste FBiH

Objekt koji karakterizira ovu dionicu je tunel Zenica, čija je dužina 2,4 kilometra. Planirana su i tri vijadukta i dva mosta, koji će biti napravljeni konzolnom gradnjom, te još jedan tunel. Na poddionici Vranduk-Ponirak bit će izgrađene i brojne potporne konstrukcije.

“Trenutno se nalazimo u fazi pripremnih radova, dakle vršimo radove na obilježavanju i sječi šume koja se nalazi unutar pojasa eksproprijacije, također izvodimo radove na izradi pristupnih puteva što će nam omogućiti pristup poziciji izvođenja radova”, objašnjava Sanda Lučić, predstavnik izvođača radova.

Vrijednost ove dvije poddionice u okviru kojih će biti izgrađeno osam novih kilometara auto-puta na koridoru Vc procjenjuje se na 300 miliona maraka. Radovi će biti završeni u naredne dvije i po godine.

Projekat će biti realiziran kreditnim zaduženjem kod EBRD-a i OPEC-a, dok je 20 miliona maraka investitor uspio da dobije iz pristupnih fondova Evropske unije. Veoma značajno za privredu Bosne i Hercegovine – izvođači radova na dionici Poprikuše-Zenica sjever su domaće građevinske kompanije.

Izvor: Biznis.info

Isplaćena šesta rata braniteljskih stipendija u ZDK

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je osigurala i nadležnim gradskim i općinskim službama doznačila šestu ratu stipendija za 2.232 korisnika stipendija za studijsku 2018./2019. godinu u iznosu od 304.200,00 KM, koji obuhvata redovni i samofinancirajući studij prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja. Nadležne gradske i općinske službe će izvršiti isplatu sredstava korisnicima stipendija.

 U Proračunu ZDK za 2019. godinu za ovu namjenu osigurana su sredstva u iznosu od 2.433.600,00 KM. Po prvi put, stipendije su dobili svi studenti koji su aplicirali na natječaj i koji su ispunjavali uvjete.

 "Vlada i Ministarstvo za braniteljska pitanja će nastojati da održe kontinuitet u plaćanju i da u naredna dva mjeseca budu isplaćene i preostale dvije rate stipendija", kazao je ministar Fahrudin Čolaković.

 Visina stipendije za prvu godinu je 800,00 KM, za drugu i ostale godine studija, te za prvu i drugu godinu drugog ciklusa 1.200,00 KM.

 Raspodjela sredstava po lokalnim zajednicama je slijedeća:

 

-Grad Zenica – 70.850,00 KM,

-Grad Visoko – 38.250,00 KM,

-Općina Breza – 13.650,00 KM,

-Općina Doboj Jug – 8.200,00 KM,

-Općina Kakanj – 28.000,00 KM,

-Općina Maglaj – 20.550,00 KM,

-Općina Olovo – 13.300,00 KM,

-Općina Tešanj – 23.950,00 KM,

-Općina Usora – 6.850,00 KM,

-Općina Vareš – 10.800,00 KM,

-Općina Zavidovići – 36.550,00 KM i

-Općina Žepče – 33.250,00 KM.

Svjetski dan hrane: Postotak gojaznih u BiH sve veći

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ) obilježio je danas Svjetski dan hrane skupom  “Zdrava ishrana - Izazov modernog svijeta”.

Predavači su bili dr. Aida Filipović - Hadžiomeragić iz federalnog Zavoda za javno zdravstvo, te dr. Jasmin Durmišević iz Službe za zdravstvenu ekologiju i higijenu i nutricionistkinja Maja Trifković iz Odjeljenja za promociju zdravlja INZ-a.

 Djeca gojazna već u predškolskom uzrastu

 - Zdrava ishrana trenutno je najveći javno-zdravstveni izazov, tako da se i dan hrane posvetio zdravoj ishrani, istakla je dr. Filipović-Hadžiomeragić, naglašavajući da je od dva globalna javno-zdravstvena problema vezana za hranu u svijetu, u BiH znatno izraženiji problem pretilosti (gojaznosti), nego pothranjenosti, ali da je sa zdravstvenog aspekta posebno izražen problem unosa nedovoljnih količina minerala na dnevnoj bazi u organizam.

 Niz oboljenja, ali i smrtnih ishoda vezan je za problem uzrokovan hranom, a jedan od najčešćih u svijetu su kardiovaskularni problemi i zastoji, koji direktno ili indirektno potiču od prekomjerne ili nepravilne ishrane.

 Dr. Filipović-Hadžiomeragić je bila na čelu tima koji je, uz pomoć Svjetske zdravstvene organizacije (WHO World health organisation) sačinila izvještaj o "brzoj hrani" u Sarajevu, Federaciji, cijeloj BiH u kontekstu trendova prisutnih u cijelom svijetu, a posebna pažnja u ovom višegodišnjem istraživanju je bila na hrani za najmlađe, predškolskog i školskog uzrasta u vrtićima, osnovnim i srednjim školama i oko njih.

 - Izdat je niz smjernica za ishranu osoba od rođenja do 19 godine života, služeći se prehrambenim navikama i rezultatima ispitivanja u BiH, državama regiona i globalno, u svijetu. Rađen je, u suradnji sa UNICEF-om i projekt "Zdravo jedi, zdravo rasti", koji još traje, a koji podrazumijeva niz zdravstvenih i hranidbenih preporuka, ističe dr. Filipović - Hadžiomeragić.

 Govoreći o raznim dijetama, te načinima ishrane poput vegetarijanstva, veganstva i sličnih, gošća iz Sarajeva je istakla da javno zdravstvo preferira zdravu ishranu, koja podrazumijeva ravnomjeran i pravilan unos raznih vrsta namirnica, dok bilo kakvo "odstupanje" treba da se provodi isključivo uz konsultacije i nadzor stručnjaka.

 -Imamo više od 17,5 posto djece koja su prekomjerno teška ili gojazna. Bilježimo trend porasta, jer je prije četiri godine bilo oko 12 posto gojazne djece. Što se tiče pothranjenosti, takvih je od 2 do 2,5 posto, izuzev u grupama, kao što je romska populacija. Kod njih je taj postotak nešto viši od devet posto - kaže Filipović- Hadžiomerović, te napominje kako je postotak gojaznog stanovništva u BiH oko 22 posto, po čemu smo u evropskom vrhu.

 Ravnomjeran unos kalorija i što više kretanja

 Dr. Durmišević je ukazao na globalne trendove, ali i neke zanimljive primjere poticanja, "provlačenja" netočnih i neutemeljenih principa u javnost kao "istine o zdravoj hrani", ali i niz problema koje nose gojaznost i neuhranjenost, koje se pojavljuju i u nerazvijenim državama, iako je brza i nezdrava hrana produkt zapadnog ubrzanog načina života.

 Govoreći o nutricionističkim savjetima građanima, Maja Trifković je naglasila potrebu da se razbije mit o tome da je zdrava ishrana nešto što mnogo košta, sastoji se od neuobičajenih produkata, količina i termina unosa.

 - Internet kao najbitniji medij današnjice prepun je dezinformacija i poluinformacija, pogrešnih postavki i pravo je umijeće da se u moru loših informacija nađu i iskoriste korisne informacije, istakla je Triković.

 Još 2008. WHO je procijenio da čak 63 posto stanovništva ima prekomjernu težinu, a da je svako peto dijete do pet godina već pretilo. Od te djece, njih osamdeset posto ostaje pretilo i kad odraste. Ti zabrinjavajući podaci su dovoljan signal za reagiranje.

 -Najbitnije je da se shvati da ne postoji čarobni recept, čarobni sastojak ili čarobni omjer. Postoji samo najjednostavnija matematika - treba potrošiti više kalorija nego se unese. To znači fizičku aktivnost, kretanje, aktivan život i što ravnomjerniji unos hrane u više obroka, da bi i trošenje bilo svrsishodnije. Čovjek treba jesti ono što mu prija organizmu i ono što voli, štetne sastojke minimizirati ili ukloniti i što zdravije živjeti, jer samo zdrave navike uz zdravu hranu donose zdrav život, kaže Trifković.

 

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

Vlada odobrila milijun i 213 tisuće KM subvencija privrednim subjektima u ZDK

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela je odluku o odobravanju sredstava u ukupnom iznosu od 1.213.053,75 KM namijenjenih Programu podrške razvoja konkurentnosti privrede, investiranja u opremu, obuke radne snage, promocije i sajmova, standarda i kontrole kvaliteta te patenata.

Navedena grant shema Ministarstva za privredu ZDK fokusirana je na tri prioritetne oblasti. Prva je tehnološko unapređenje malih i srednjih poduzeća (MSP), unapređenje kvaliteta proizvoda i standardizacija poslovanja i proizvodnih procesa, druga prekvalifikacija i dokvalifikacija radnika radi postizanja višeg stupnja produktivnosti i kreiranje radnih mjesta, a treća oblast je pristup tržištu i promocija proizvoda MSP-a.

Po oblastima, za ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu predviđen je poticaj do 25.000 KM, uvođenje standarda kvalitete do 4.000 KM te uvođenje CE oznaka do 5.000 KM, s tim da iznos subvencije za jednu ili sve tri navedene stavke ne može prijeći iznos od 25.000 KM. Za obuku radne snage koja će rezultirati stvaranjem minimalno tri radna mjesta predviđen je maksimalan iznos poticaja od 9.000 KM, odnosno učešće grant sheme po radniku od 3.000 KM, dok je za unapređenje pristupa tržištu i promociju proizvoda na međunarodnim sajmovima van BiH predviđen najveći iznos od 6.000 KM.

Na javni poziv mogla su se prijaviti MSP koja posluju minimalno šest mjeseci te imaju tri i više zaposlenih, uz obavezu da moraju osigurati vlastito financiranje od minimalno 50 posto ukupnog iznosa za realizaciju predloženog projekta.

"Ukupno je dostavljeno 70 zahtjeva po objavljenom javnom pozivu, od čega je 45 bilo uredno. Projekcija je da će se odobrenim subvencijama inicirati realizacija planiranih projekata u iznosu od 3,5 milijuna KM te otvoriti 113 novih radnih mjesta", rekao je ministar za privredu Zlatko Jelić.

Sredstva poticaja su dobili sljedeći privredni subjekti: BOSNIAN BEECH BOARD d.o.o. Visoko, Empress d.o.o. Zenica, ZEMI d.o.o. Tešanj, EL COMPANY d.o.o. Visoko, Euro-group d.o.o. Kakanj, Prometno-uslužno društvo EMG d.o.o. Zenica, DRVEX d.o.o. Žepče, Haustor d.o.o. Tešanj, Z-chromoprom d.o.o. Usora, Inkos export-import d.o.o. Kakanj, AM INTER STIL d.o.o. Žepče, SAMELAY d.o.o. Tešanj, ENTA d.o.o. Visoko, DALLAS d.o.o. Žepče, Vimar Groupe d.o.o. Visoko, ŠEHERCONI d.o.o. Maglaj, KAKANJmontage d.o.o. Kakanj, SADIK-PROM d.o.o. Visoko, Stolarija Šimić d.o.o. Žepče, Drvo-dom d.o.o. Žepče, Ćosić Promex d.o.o. Usora, Žaluzine STYLE d.o.o. Zenica, BARBARA MEBL d.o.o. Žepče, Industrija mesa SEMIĆ d.o.o. Visoko, NASTRO d.o.o. Tešanj, HIDRORING d.o.o. Tešanj, Planjax komerc d.o.o. Tešanj, Zlatni Klas Jerković d.o.o. Žepče, Društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Zenica, EKOLUFT d.o.o. Doboj Jug, DESING-S d.o.o. Tešanj, Kommerce Cre d.o.o. Zenica, Comfor-star d.o.o. Tešanj, MBA Steel d.o.o. Usora, DI-NAMIK d.o.o. Zavidovići, SKULA PROGRAMS d.o.o. Doboj Jug, Zirćo-Komerc d.o.o. Žepče, MELIK-GROUP d.o.o. Visoko, Zlatna kap - opća poljoprivredna zadruga p.o. Tešanj, Mesna industrija SEMKO d.o.o. Visoko, KAMEL STIL d.o.o. Tešanj, KARTON KOMERC d.o.o. Tešanj, ENBB PRODUKT d.o.o. Tešanj, Privredno društvo za varilačko-montažne poslove PDVM ELEKTROVAR d.o.o. Kakanj i IBM KATIĆ d.o.o. Usora.

Premijer Mirza Ganić navodi kako je Program utroška budžetskih sredstava za subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - ESCROW za 2019. godinu "težak" 2,4 milijuna KM, te da je Vlada je preraspodjelama unutar programa uspjela da osigura da sredstva poticaja dobiju sva mala i srednja poduzeća koja su ispunjavala uvjete javnog poziva. Preraspodjelom je, ističe, iznos subvencija za razvoj konkurentnosti privrede povećan sa 700.000 na milijun i 250.000 KM.

"To govori o posvećenosti Vlade stvaranju boljeg poslovnog ambijenta i jačanju realnog sektora, kako bi privreda ZDK ostala kičma privrede i vodeći izvoznik u Bosni i Hercegovini", kazao je premijer Ganić.

Vlada ZDK odobrila 149.800 KM poticaja u oblasti poljoprivrede

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

 Na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela je više odluka o odobravanju sredstava poticaja u oblasti poljoprivrede, u ukupnom iznosu od 149.800 KM.

Za podršku projektima u oblasti pčelarstva sredstva odobreno je ukupno 35.000
KM, a sredstva su dobila udruženja pčelara "Pčela" Nemila-Zenica (3.000),"Pčelar" Zavidovići (3.000), "Maglaj"  Maglaj (3.000), "Polen" Vareš (3.000), "APIZE" Zenica (3.000), "Bagrem" Kakanj (3.000), "Žepče" Žepče (3.000), Savez pčelara ZDK (3.000), "Matica" Kakanj (3.000),"Eko pčela" Zenica (2.500), "Bor" Olovo (2.500), "Matica - ANA ARI" Žepče (2.000) i „Lipa“ Doboj Jug (1.000).

Sredstva za podršku razvoju u poljoprivrednoj proizvodnji i unapređenje uzgoja divljači, u ukupnom iznosu od 13.000 KM, dobili su Udruženje poljoprivrednika ZDK (3.500), Lovačko društvo "Srndać" Kakanj (2.000), Lovačka organizacija "Orlovik" (2.000), Udruženje proizvođača jagodičastog voća "Vi-Plod",  Visoko (1.500), Udruženje građana poljoprivrednih proizvođača "Agro-Liješnica" Maglaj (1.000), Udruženje građana pčelara "Bagrem" Kakanj (1.000), Udruženje poljoprivrednih proizvođača "Oranica"  Kakanj (1.000) te Udruženje žena "Kovači" Zavidovići i Udruženje poljoprivrednih proizvođača "Doglodi Šerići" kojima je odobreno po 500 KM.


Za podršku organizaciji sajmova i izložbi u oblasti poljoprivrede u ovoj godini odobreno je 25.000 KM, od čega 10.000 KM Udruženju poljoprivrednih proizvođača u ZDK za organizaciju Sajma poljoprivrednih proizvoda u Zenici, 5.000 KM Gradu Visoko za organizaciju Izložbeno-prodajnog sajma domaćih i poljoprivrednih proizvođača i prerađivača "Jesen u Visokom", po 2.000 KM za
organizaciju Izložbe sitnih životinja Zenica 2019, Sajma maline i meda u Žepču, Sajma pčelarstva u Tešnju i 4. Kongresa pčelarstva i pčelinjih proizvoda Sarajevo, dok je po 1.000 KM odobreno organizatorima Sajma domaćih  poljoprivrednih proizvoda Zavidovići 2019 i 20. Međugradske izložbe sitnih životinja Tešanj.


Za nabavku sadnog materijala za pošumljavanje šumskog zemljišta u privatnom vlasništvu odobreno je 30.000 KM, dok je 19 poljoprivrednih proizvođača dobilo 24.045 KM poticaja za nabavku poljoprivredne mehanizacije.


Općini Kakanj odobreno je 15.000 KM za izvođenje dodatnih radova na uređenju korita rijeke Zgošće, s ciljem zaštite vodozahvata "Pitka voda", a Kantonalnoj upravi za šumarstvo odobreno je 7.755 KM za ugradnju plina u terenska motorna vozila kojima raspolaže ova uprava.

Press ZDK

Stranica 6 od 96