ZDK - Poljoprivrednicima sredstva podrške za investicije u preradi proizvoda

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Privrednicima iz Zeničko-dobojskog kantona prezentirani su uvjeti  javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za investiranje u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivrednih proizvoda u okviru UNDP-ovog projekta „EU4Business“.

- Projekt je podržan od Evropske komisije, a iznos cjelokupnog granta je 2.550.000 KM. Minimalan iznos granta po aplikaciji je 145.000 KM, a maksimalan 290.000 KM, što predstavlja 50 posto investicije. Toliko moraju uložiti i privrednici.   

Planira se realizacija 10 do 15 projekata, a očekivani rezultati su oko 20 uposlenih, poboljšanje tehnologije postojećih kapaciteta i uvođenje standarda - kaže Semir Đedović, koji radi na spomenutom projektu.

Javni poziv je otvoren do 9. listopada, a u sklopu projekta bit će podržani podsektori prerada voća, povrća, mesa, mlijeka, maslina i grožđa, odnosno vinarstvo.

Upozorenje iz INZ-a: HACCP ne smije biti „mrtvo slovo“ na papiru

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Institut za zdravlje i sigurnost hrane (INZ) Zenica je u više navrata ukazivao na neophodnost provođenja mjera sigurnosti hrane, kao što su poznata pravila "4-O - operi, ohladi, obradi, odvoji", "Pet ključnih koraka ka sigurnijoj hrani", „Opasne temperature“,  te "Kako smanjiti rizik od trovanja hranom u ljetnim mjesecima", ali i drugih higijenskih propisa i pravila u pripremi, distribuciji, posluživanju, te skladištenju hrane.

Najnovija masovnija trovanja hranom ponukala su nas da ponovo ukažemo na osnovni i međunarodno priznati sistem sigurnosti hrane HACCP. Naziv HACCP potiče od engleskog naziva Hazard Analysis Critical Control Points, što u slobodnom prijevodu znači „analiza rizičnih/opasnih kritičnih kontrolnih tačaka“.

Sedam osnovnih principa HACCP-a

HACCP sistem sigurnosti hrane zasnovan je na sedam osnovnih principa koje je preporučila komisija „Codex Alimentarius“ i to su Analiza opasnosti (dijagram tijeka  za svaki korak procesa, prepoznati opasnost, napraviti popis i odrediti kontrolne mjere), Utvrđivanje kritičnih kontrolnih točaka ili kritičnih točaka – KTT ili KT /CPP ili CP/ (stablo odlučivanja); Određivanje kritične granice (osiguravanje kontrole svake kritične kontrolne točke); Uspostavljanje sistema praćenja/nadzora – monitoring; Određivanje korektivnih mjera koje će se poduzimati kada nadziranje indicira da pojedina KTT/CCP nije pod kontrolom; Uspostavljanje postupaka verifikacije za potvrđivanje da je HACCP sistem djelotvoran (kritična revizija i testovi) i na kraju Uspostavljanje dokumentacije koja se odnosi na sve postupke i zapise skladno ovim načelima i njihovoj primjeni (vođenje dokumentacije).

Zakonom o hrani BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 50/04) i pravilnicima proisteklim iz njega, a koji su poznati pod nazivom “Higijenski paket“, propisana je obaveza svih subjekata u poslovanju s hranom (SPH), da su dužni u svojim objektima i proizvodnji uspostaviti Planove samokontrola zasnovane na HACCP principima.

Ovim planovima i programima trebaju da se obuhvate Čišćenje i dezinfekcija objekta/prostora, površine, uređaji, oprema i sl., te lična higijena radnika; Zaštita od štetočina; Nadzor vode u objektu; Zdravlje radnika u skladu s propisima (sanitarne knjižice); Obuke/edukacije uposlenih (interne i eksterne); Utvrđivanje usuglašenosti s mikrobiološkim i drugim propisanim kriterijima; Postupci unutarnjih kontrola po načelima HACCP; Utvrđivanje sljedivosti; Rukovanje s nusproizvodima i otpadom.

Našim Zakonom o hrani, u ostalom kao i Zakonom o hrani Europske Unije (Direktiva 178/2002), garancije i odgovornost za sigurnost svojih proizvoda (namirnica-hrane) koje se stavljaju na tržište/javnu potrošnju, obaveza je SPH. Da bi ovu obavezu SPH mogli provoditi u svojim objektima i proizvodnji minimum je da imaju naprijed navedene Planove samokontrola ili jedan od standarda za sigurnost hrane. Svi standardi za sigurnost hrane u svojoj osnovi baziraju se na sistemu sigurnosti hrane HACCP-u.

Sigurnost hrane obaveza svih

Iz tog razloga za HACCP se može reći da je alat kojim, ako se dobro služi, svaki SPH može prepoznati rizik/opasnost koja prijeti sigurnosti hrane te na vrijeme može poduzeti korake kojim isti može svesti na prihvatljiv nivo ili ga potpuno isključiti, čime se može izbjeći scenariji koje smo nedavno imali u nekim ugostiteljskim objektima /trovanja hranom/.

HACCP sistem zahtjeva od SPH da stalno i aktivno bdiju nad sigurnošću svojih proizvoda /stalni monitoring nad procesom/, u cilju eliminacije bioloških, fizičkih i kemijskih opasnosti, a što podrazumijeva primjenu dobre higijenske (DHP) i dobre proizvođačke prakse (DPP).

Sigurnost hrane odnosi se na sve sudionike u „prehrambenom lancu“ tj. „od njive do trpeze“. Da bi se implementirao HACCP, trebaju se ispuniti preduvjetni programi (koncepcijski/konstrukcijski, strukturni i operativni) i zahtijeva angažiranje svih uposlenih, kako upravljačkog tima tako i radnika. Kada se implementira HACCP se mora održavati, prilagođavati, dopunjavati,voditi, dokumentirati i braniti dakle ne treba biti „mrtvo slovo na papiru“ nego mora živjeti u praksi.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

Predstavnici Udruženja djece i mladih oboljelih od dijabetesa u ZDK razgovarali s premijerom Ganićem

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Premijer ZDK Mirza Ganić primio je predstavnice Udruženja djece i mladih oboljelih od šećerne bolesti u Zeničko-dobojskom kantonu, a razgovarano je o inzulin ovisnom dijabetesu s fokusom na djecu oboljelu od dijabetesa TIP-1 kojih u ovom kantonu ima oko 120.


Pravilna kontrola šećerne bolesti može omogućiti kvalitetan, zdrav i dug život, ali su oboljeli svakodnevno izloženi bolnim ubodima prilikom mjerenja nivoa glukoze i inzulinske terapije. Nove tehnologije kao što su senzori za kontinuiranu kontrolu nivoa glukoze u krvi i uređaji za kontinuirano snabdijevanje organizma inzulinom, tzv. inzulinske pumpe, omogućile su da se broj uboda svede na minimum.


Zbog toga u ovom udruženju traže da se sagledaju mogućnosti uvođenja senzora na listu ortopedskih pomagala u ZDK, kao i da se osiguraju sredstva za nabavku većeg broja inzulinskih pumpi za djecu oboljelu od šećerne bolesti. Važeća lista pomagala predviđa uvođenje i održavanje o trošku Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK do pet inzulinskih pumpi godišnje.

Premijer Ganić dao je podršku roditeljima u borbi za prava oboljele djece, podržavši i inicijativu "Za život s manje boli".Rješenja za uvođenje i nabavku ovih pomagala tražit će se u suradnji sa ZZO ZDK i Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.

Pojačana akcija policije u ZDK s početkom školske godine

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Od strane službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, a u skladu s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa  na cestama u BiH, kontinuirano se vrši analiza i prati stanje u oblasti sigurnosti prometa.

U cilju unapređenja stanja sigurnosti prometa na području Zeničko-dobojskog kantona, te prvenstveno povećanja sigurnosti školaraca na ulicama i pješačkim prijelazima, u povodu početka školske godine planirana je i zavedena akcija pojačane kontrole u prometu, s posebnim akcentom na kontrolu kretanja pješaka i poštivanja obaveza vozača prema pješacima.

Tijekom naznačene akcije, a imajući u vidu pojačanu frekvenciju pješaka i vozila na prometnicama, u blizini škola će biti pojačane aktivnosti na kontroli i reguliranju prometa. Na raskrsnicama i pješačkim prijelazima policijski službenici će vršiti regulaciju prometa i svojim prisustvom preventivno djelovati, kako bi svi vozači, uz dodatni oprez i poštujući prometne  propise, omogućili siguran prelazak učenika na pješačkim prijelazima.

Policijske patrole će u svom redovnom radu, a u skladu s izdatim naredbama i zadacima, prvenstveno raditi na suzbijanju pojave brze vožnje, posebno na putevima u blizini škola, te represivno djelovati i sankcionirati nesavjesne vozače koji se ne budu pridržavali ograničenja brzine i pravila kod pješačkih prijelaza. Prilikom kontrola u prometu, policijski službenici će vozačima ukazati na povećano prisustvo učenika na gradskim i prigradskim ulicama, upozoriti ih na obavezu poštivanja ograničenja brzine vožnje, te ih upozoriti na dodatni oprez.

Ova akcija predstavlja nastavak aktivnosti koje se poduzimaju od strane Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, u okviru Operativnog plana na poboljšanju sigurnosti prometa, i ista će se sprovoditi na svim putevima na području Zeničko-dobojskog kantona.

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona želi sretan početak nove školske godine učenicima svih škola na području Kantona

 Odsjek za odnose s javnošću,
               analitiku i planiranje

Počela izgradnja Paviljona IX u KPZ-u Zenica

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

U Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa Zenica, 22. srpnja počela je izgradnja Paviljona IX projektirane površine 2.686 m2 u kojem je predviđen smještaj 238 osuđenika.


Cilj izgradnje novog paviljona je rasterećenje postojećih neuvjetnih smještajnih kapaciteta, kao i bolji nadzor osuđenika. Izgradnja Paviljona IX financirana je sredstvima Evropske unije namijenjenim za podršku BiH u području vladavine prava i osiguravanju učinkovitosti, profesionalnosti i nezavisnosti sektora pravosuđa.


Vrijednost radova je 2.152.000 eura, a planirano vrijeme izgradnje je 12 mjeseci. Izvođač je Almy–Gradnja d.o.o. Zenica, dok je nadzor nad izvođenjem radova povjeren firmi  Aksa d.o.o. Zenica.

"Razvoj sektora pravosuđa je među prioritetima Vlade ZDK. Zahvaljujem se institucijama EU koje su osigurale sredstva za ovaj kapitalni projekt. Očekujem da će izvođač završiti radove u predviđenom roku", izjavio je premijer ZDK Mirza Ganić.

Pripadnici GSS-a Žepče sudjelovali u akciji spašavanja na Križevcu kod Međugorja

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna


Jutros u 10 sati Hercegovačka gorska služba spašavanja stanica Čitluk dobila je dojavu kako se na brdu Križevac uslijed pada ozlijedio talijanski državljanin sa sumnjom u povredu kralježnice.

Pokrenuta je žurna akcija spašavanja u kojoj je sudjelovalo 11 gorskih spašavatelja iz HGSS Čitluk, HGSS Čapljina i GSS Žepče uključujući dva liječnika spašavatelja.

Nakon lociranja i ITLS pregleda ustanovljeno je kako su ozlijede M. G. (1978) lakše prirode od dojavljenih i kako se osoba može transportirati u podnožje Križevca. Ozlijeđeni talijanski državljanin u 12:40 predan je Hitnoj pomoći Čitluk

"Pored članova GSS Žepče na SAR obuci, u Čapljini se nalazi i naš potražni tim pas Loco s vodičem, koji isto prolaze temeljne korake izobrazbe. I ova žurna spasilačka akcija dokaz je da Žepački GSS član Saveza GSSuBiH ne poznaje granice kada je u pitanju spašavanje ljudski života", kazao je glasnogovornik GSS Žepče, Marko Brkić.

ZDK - Ministar Isak potpisao 77 ugovora o dodjeli sredstava iz oblasti okoliša

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Arnel Isak potpisao je u utorak, 3.rujna 77 Ugovora o dodjeli sredstava iz Fonda za zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona.

Od prijavljenih 81 projekta, sredstva su dodijeljena za 77 aplikanata koji su ispunjavali sve tražene kriterije. Četiri aplikacije su odbijene, zbog nekompletnih prijava.

Odobreni projekti su iz oblasti zaštite okoliša, odnose se na poticanje izbjegavanja nastajanja otpada, selektivno prikupljanje otpada, recikliranje, ponovnu upotrebu i obradu otpada, korištenje alternativnih izvora energije, jačanje ekološke svijesti  i kulture građana i propagiranje potrebe ekološko prihvatljivog ponašanja svih fizičkih i pravnih lica.

Odobrena sredstva, po tom projektu, su u ukupnom iznosu od 139 tisuća konvertibilnih maraka.

Ministar Arnel Isak kaže da je osnovni cilj Ministarstva da, kroz te projekte u Program zaštite i očuvanja okoline uključi što veći broj nevladinih organizacija, udruženja građana, medija i obrazovnih institucija.

- Nadamo se da će taj projekt, kroz aktivnosti udruženja, nevladinih organizacija, medija i obrazovnih institucija, pokrenuti veći broj mladih (kao našu ciljnu grupu) na akciju, te da će pozitivno utjecati na prihvatljivo ponašanja prema prirodi svih fizičkih i pravnih osoba - izjavio je, saopćeno je iz Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK.

Potres jačine 4,7 stupnjeva Richterove skale pogodio šire područje Tuzle, podrhtavanje tla osjetilo se i u Žepču

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Potres jačine 4,7 stupnjeva Richterove skale pogodio je danas oko 15.00 sati šire područje Tuzle.

Prema mjerenjima Europskog mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar je zabilježen šest kilometara sjeverno od Mramora, na dubini od 10 kilometara.

- Još uvijek nemamo vijesti o mogućoj materijalnoj šteti, ali na osnovu instrumenata možemo zaključiti da bi moglo biti manjih šteta - kazao je za Fenu Ivan Brlek, seizmolog u Federalnom hidrometeorološkom zavodu Bosne i Hercegovine (FHMZBiH).

Fena

Stranica 6 od 90