Pet osnovnih škola iz ZDK-a sudjeluje u mediteranskom energetskom projektu

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Pet osnovnih škola iz pet općina Zeničko-dobojskog kantona sudjeluje u IPA projektu Europske unije "Transfer energetske efikasnosti u mediteranskim školama“ (TEESCHOOLS), koji za cilj ima širenje i promociju kod učenika, nastavnika i školskih struktura te izradu globalne strategije energetske efikasnosti za Bosnu i Hercegovinu.

-Da bismo ušli u Europsku uniju, moramo ispuniti sve uvjete koji se od nas traže, a jedan od njih je i poboljšanje energetske efikasnosti, odnosno smanjenje za 20 posto 'stakleničkih plinova' te više od 20 posto ušteda energije u javnim objektima - istakla je danas na promociji projekta koordinatorica Aida Redžić iz Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte ZDK-a.

Služba je jedan od 15 institucionalnih partnera ovog IPA projekta u kojem sudjeluje 15 mediteranskih zemalja, a Redžić dodaje da su do sada obavili pet audita u osnovnim školama "Alija Nametak" Visoko, "Muhsin Rizvić" Kakanj, "Kulin ban" Tešanj, "Hamza Humo" Zenica i "Žepče" u Žepču te imali eksterne treninge.

Do kraja godine planiraju u tih pet škola organizirati i otvorene dane te obaviti testiranje učenika kroz elektronske kurseve.

-U toku je priprema modula, sa 13 oblasti koje pokrivaju energetsku efikasnost. Imamo pozitivan primjer iz OŠ 'Kulin ban' iz Tešnja, gdje su implementirali solarne panele i već rade na uštedama, odnosno na aktivnostima energetske efikasnosti. Energiju koriste za zagrijavanje bojlera, da djeca stalno imaju toplu vodu, ali i za rad svih rasvjetnih tijela, koja su sve zamijenili i prilagodili - kaže Redžić.

Izrada energetskog audita ili barem početak rada na tom procesu, napominje Redžić, uvjet je da sve škole i javni objekti urade do kraja 2019. godine.

-Tako da su ove škole iskoristile svoje pravo, uspjele su da dođu do energetskih audita i već su korak ispred svih drugih javnih objekata. Nadam se da će biti uzor za sve druge - ističe Redžić.

(fena)

Danas se po prvi put obilježava Svjetski dan sigurnosti hrane

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Koristeći pet ključnih koraka ka sigurnijoj hrani, izbjegavate više od 200 mogućih bolesti

U petak, 7. lipnja se u svijetu po prvi put obilježava Svjetski dan sigurnosti hrane. Dvadesetog prosinca prošle godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija (UN) usvojila je rezoluciju kojom se proglašava Svjetski dan sigurnosti hrane, kojim će se globalno skretati pozornost na bezbrojne prednosti sigurne hrane.

Uspostavljanjem Svjetskog dana sigurnosti hrane Ujedinjene nacije (UN) žele usmjeriti globalnu pozornost na utjecaj nesigurne hrane na zdravlje ljudi, ističu iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Prema podacima UN, više od 200 različitih bolesti prenosi se putem hrane, jedan od 10 ljudi obolijeva od nesigurne hrane svake godine, a oko 420.000 ljudi od nje i umire, od čega je 125.000 djece mlađe od pet godina. Nesigurna i nezdrava hrana, ističu stručnjaci, omogućava širenje prijetnji kao što je antimikrobna otpornost.

Godišnje oboli do 600 milijuna ljudi

Nesigurna hrana predstavlja prijetnju ljudskom zdravlju i privredi, te pogađa osjetljive i marginalizirane grupe stanovništva, posebno žene i djecu, stanovnike područja zahvaćenih sukobima i migrante.

Također nanosi štetu trgovini i dovodi do bacanja hrane, što se ne može tolerirati s obzirom na to da veliki broj ljudi istovremeno pati od gladi. Svjetski dan sigurnosti hrane trebao bi potaknuti na zaustavljanje bolesti koje se prenose putem hrane od kojih na godišnjoj razini obolijeva oko 600 milijuna ljudi u svijetu.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) želi unaprijediti razumijevanje sigurnosti hrane - javnozdravstvenog pitanja globalne važnosti, te ukazati na važnost i ulogu svih dionika u prehrambenom lancu – od uzgajivača, prerađivača, proizvođača do prodavača i potrošača, te državnih institucija u sistemu sigurnosti hrane i akademske zajednice.

Hrana koja sadržava štetne bakterije, viruse, parazite ili kemijske sastojke odgovorna je za više od 200 bolesti u rasponu od dijareje do karcinoma. Nove prijetnje sigurnosti hrane nastaju gotovo svakodnevno.

Promjene u proizvodnji, distribuciji i konzumaciji hrane, promjene u okolišu, pojava novih patogena, sve otpornijih mikroba – izazov su svim nacionalnim sustavima koji brinu o sigurnosti hrane.

Povećanje broja putovanja, te pojačana međunarodna trgovina u službi su globalnog širenja kontaminacije. Nove metode sigurnosti hrane stalno se razvijaju, a značajan broj njih omogućen je i u našim laboratorijima, navode stručnjaci INZ-a.

Kako opskrba hranom postaje sve više globalna, potreba za jačanjem sistema sigurnosti hrane u zemljama i međunarodno postaje sve očitija. Zbog toga se promoviraju napori na poboljšanju sigurnosti hrane od poljoprivrednog imanja do tanjura (i u svemu između toga).

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) pomaže zemljama spriječiti i otkriti bolesti uzrokovane hranom te djelovati na njih – u skladu s prehrambenim kodeksom (Codex Alimentarius), zbirkom međunarodnih standarda, smjernica i pravila koji pokrivaju hranu i procese u proizvodnji i distribuciji hrane.

Zajedno s UN-ovom Organizacijom za hranu i poljoprivredu (FAO - Food and Agriculture Organization), SZO upozorava zemlje na važnost sigurnosti hrane putem međunarodne informativne mreže.

Pet ključnih koraka

Utvrđeno je pet ključnih koraka ka sigurnijoj hrani namijenjenih kako proizvođačima, tako i prodavačima i potrošačima:

1. Održavajte čistoću - Perite ruke prije rukovanja hranom i često za vrijeme pripreme hrane, održavajte higijenu svih radnih površina, pribora i posuđa, zaštitite kuhinju i hranu od kukaca i drugih životinja. Iako većina mikroorganizama ne uzrokuje bolesti, opasni mikroorganizmi se mogu često naći u i na tlu, vodi, životinjama i ljudima, te se prenijeti najmanjim dodirom u hranu.

2. Odvojite svježu (sirovu) od kuhane hrane - Prilikom obrade sirovih namirnica upotrebljavajte posebnu opremu i pribor poput noževa i daski za rezanje, a hranu čuvajte u posebni posudama da bi izbjegli dodir sirove i pripremljene hrane. Sirove namirnice, a posebno meso, perad, riba i morski plodovi, kao i njihovi sokovi, mogu sadržavati opasne mikroorganizme koji se mogu prenijeti na druge namirnice tijekom pripreme i čuvanja hrane.

3. Hranu kuhajte temeljito - posebno se ovo odnosi na meso, perad, jaja, ribu i plodove mora. Hrana poput juhe ili variva treba proključati , kako bi dosegla temperaturu od 70 *C. već kuhanu hranu opet temeljito podgrijte. temeljito kuhanje ili pečenje ubija gotovo sve opasne mikroorganizme. istraživanja su pokazala da termička obrada namirnica na 70 *C može pomoći da hrana bude sigurna za konzumaciju. Posebno je potrebno posvetiti pažnju obradi termičkoj mljevenog mesa, rolovanog pečenja, velikih komada mesa i cijele peradi.

4. Čuvajte hranu pri sigurnim temperaturama - ne ostavljajte kuhanu ili pečenu hranu na sobnoj temperaturi duže od dva sata. nakon konzumiranje spremite svu skuhanu i lako kvarljivu hranu u hladnjak (po mogućnosti ispod 5 *C). Ne čuvajte hranu predugo, čak ni u hladnjaku, te ne odmrzavajte smrznutu hranu na sobnoj temperaturi. Hrana na temperaturi ispod 5 i iznad 60 Celzijusa usporava ili zaustavlja rast mikroorganizama.

5. Koristite sigurnu vodu i svježe namirnice - Upotrebljavajte zdravstveno ispravnu vodu ili je prethodno prokuhajte, kako bi je učinili sigurnom i zdravstveno ispravnom. perite voće i povrće posebno ako se jede sirovo. Ne upotrebljavajte hranu kojoj je istekao rok upotrebe. Sirova hrana, uključujući vodu i led, može biti zagađena opasnim kemikalijama i mikroorganizmima. U pljesnivoj ili oštećenoj hrani se mogu razvijati toksične tvari. Pažljiv odabir sirovih namirnica i jednostavne mjere poput pranja ili guljenja mogu smanjiti rizik.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

Domaćim proizvođačima nesmetan proces zaštite oznaka prehrambenih proizvoda

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane, donijelo je Odluku o ovlaštenim tijelima za ocjenjivanje usuglašenosti za proizvode zaštićene oznakom porijekla, geografskog porijekla i garantiranog tradicionalnog specijaliteta.

Donošenjem ove odluke omogućava se domaćim proizvođačima nesmetan proces zaštite oznaka prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini.

Na osnovu ispunjavanja uvjeta iz člana 42. Pravilnika o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode, kao tijelo za ocjenjivanje usuglašenosti ovlašćuje se „Organska kontrola d.o.o. Sarajevo.“

Javni poziv za prijavu tijela za ocjenjivanje usuglašenosti stalno je otvoren na web-stranici Agencije za sigurnost hrane www.fsa.gov.ba.

Po prijavi na Javni poziv jednog ili više tijela za ocjenjivanje usuglašenosti, a na osnovu ispunjavanja uvjeta iz člana 42. Pravilnika, Agencija  će pripremiti i Vijeću ministara BiH dostaviti dopunu ove odluke.

Ovom odlukom preuzimaju se odredbe dva člana Uredbe Komisije (EU)  u vezi sa sistemima kvaliteta za poljoprivredne i prehrambene proizvode.

Izvor: Akta.ba

Za održavanje i izgradnju regionalnih cesta u ZDK 17 milijuna KM

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Vlada Zeničko-dobojskog kantona opredijelila je u ovogodišnjem proračunu 17 milijuna KM za zaštitu, održavanje, rekonstrukciju i izgradnju regionalnih cesta na području ZDK-a. Od toga, za rekonstrukciju i izgradnju regionalnih cesta i cestovnih objekata, izradu projektne i druge tehničke dokumentacije i stručno-tehnički nadzor kod implementacije poslova rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta planirano je 9 miliona i 778.000 KM, dok je preostalih 7 milijuna opredijeljeno za održavanje cesta.

Prema Planu zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje u 2019. godini kojeg je danas usvojila Vlada Zeničko-dobojskog kantona, za rekonstrukciju cesta i izgradnju mostova predviđena su sredstva u iznosu od 6 milijuna i 690.000 KM, a finansirat će se ukupno 17 projekata na regionalnim putnim pravcima. Pojedinačno najveći iznos - 2 milijuna KM, opredijeljen je za nastavak radova na izgradnji Glavne gradske magistrale (GGM) u Zenici u sastavu regionalne ceste R445 te jedan milijun i 140.000 KM za sanaciju i modernizaciju dijela ceste R445 Visoko-Kakanj na dionici Moštre – Visoko.

Ukupno 307.000 KM opredijeljeno je za sanaciju klizišta Šaš na putu R444 Podlugovi - Breza - Vareš, 237.000 za sanaciju klizišta i izgradnju pješačke staze u naselju Ulišnjak na putu R465 Zavidovići - Maglaj, a 222.000 KM opredijeljeno je za modernizaciju dijela ceste R465 Zavidovići - Maglaj na ulazu u Maglaj. Vlada će sa 450.000 KM financirati nabavku i postavljanje vertikalne signalizacije i ostale cestovne opreme na pravcima R445 Kakanj - Visoko - Podlugovi i R474 Tešanj - Jelah - Prnjavor. Također, planirana su i sredstva za projekte na regionalnim putnim pravcima R474 Perkovići - Novi Šeher i R465 Žepče - Zavidovići (izgradnja pješačke staze na spoju s magistralnom cestom M17 i izgradnja autobuskih stajališta - 257.000 KM), R466 Kakanj - Kraljeva Sutjeska - Ponijeri (rekonstrukcija dijela ceste kroz vikend naselje Ponijeri - 407.000 KM), R474 Novo Šeher - Crni Vrh - Tešanj (sanacija klizišta Ćetin Greb - 407.000 KM), R468 Olovo - Sokolac (sanacija klizišta - 257.000 KM), R444 Podlugovi - Breza - Vareš (sanacija klizišta Vrankamen - 16.000 KM), R467 Zavidovići - Vozuća - Olovo (sanacija klizišta u naselju Vozuća - 105.000 KM), R466 Kakanj - Kraljeva Sutjeska (izgradnja mosta na rijeci Trstionici u Kraljevoj Sutjesci - 207.000 KM), R445 Bilješevo - Kakanj - Visoko - Podlugovi (izgradnja mosta na rijeci Bosni u naselju Modrinje - 210.000 KM), R467 Zavidovići - Olovo (sanaciaj i modernizacija oštećenih dionica ceste - 207.000 KM) te na regionalnom putu R413a Čajdraš - Ovnak (sanacija i modernizacija dijela ceste u dužini od dva kilometra - 120.000 KM).

Vlada je za projekte obnove i vanredno održavanje regionalnih cesta i mostova planirala ukupno jedan milijun i 624.900 KM, a financirat će se ukupno devet projekata na regionalnim putnim pravcima R466 Zavidovići - Kamenica - Ponijeri (izgradnja pješačke staze od mosta na 6. kilometru do OŠ Gostović - 105.000 KM te sanacija i modernizacija ceste sa izradom potpornih zidova - 210.000 KM), R443 Visoko - Kiseljak (sanacija i rehabilitacija ceste od Gradskih grobalja prema Bucima - 410.000 KM), R444 dionica Breza - Vareš (sanacija i rehabilitacija dijela ceste kroz općinu Vareš - 105.000 KM), R467 Zavidovići - Olovo (postavljanje habajućeg sloja asfalta na zaobilaznici kroz općinu Olovo - 105.000 KM), R441 Vjetrenice - Zenica (sanacija i modernizacija dijela ceste u dužini od 3,8 km - 430.000 KM), R473 Nemila-Bistričak (sanacija mosta Ograina - 127.000 KM) te projekt uspostavljanja prohodnosti i sanacije oštećenja na regionalnim cestama na području Grada Zenice oštećenih u elementarnim nepogodama 02. i 03. travnja 2019. godine - 132.900 KM.

Planom je opredijeljeno 2 milijuna i 827.500 KM za plaćanje ugovorenih obaveza iz 2018. godine, dok je za izradu projektno-tehničke dokumentacije predviđeno ukupno 270.500 KM, a planirano je i 150.000 KM za eksproprijaciju zemljišta.

 

Press služba ZDK

Ministarstvo mijenja uputstvo za dodjelu poticaja za jagodičasto voće

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Mirnes Bašić održao je sastanak sa predstavnicima Udruženja poljoprivrednika Zeničko-dobojskog kantona, na kojem se razgovaralo o ovogodišnjem programu poticaja proizvodnji maline i kupine u kojoj je ovaj kanton lider u FBiH.

S namjerom da spriječi zloupotrebe prilikom otkupa, resorno ministarstvo se u 2019. opredijelilo da subvencionira samo proizvođače koji malinu i kupinu predaju otkupljivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona. Međutim, pošto je značajan broj proizvođača dugoročno vezan ugovorima za otkupljivače sa područja cijele FBiH, odlučeno je da se još ove godine zadrži dosadašnja politika poticaja.

"Uvažili smo zahtjev proizvođača, tako da ćemo i ove godine subvencionirati proizvođače maline, kupine i organske jagode koji urod predaju bilo kojem otkupljivaču na području FBiH. Rekli smo da je to prijelazno rješenje, jer je naše strateško opredjeljenje da uspostavimo kontrolu otkupa preko domaćih hladnjača. Također, prihvatili smo zahtjev Udruženja poljoprivrednika ZDK za produženje roka za predaju dokumentacije za kasne sorte maline i kupine, jer je zbog nepovoljnih vremenskih prilika došlo do kašnjenja vegetacije", kazao je ministar Bašić.

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ove godine je za poticaje poljoprivrednoj proizvodnji planiralo 3 miliona KM, od čega je 700.000 KM namijenjeno za podsticaje proizvođačima maline, kupine i organske jagode.

Na Svjetski dan zaštite okoliša u Zenici seminar o kvaliteti zraka

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Služba za zdravstvenu ekologiju i higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica organizirala je danas, povodom Svjetskog dana zaštite okoliša, seminar "Kvalitet ambijentalnog zraka u dokumentima i praksi Europske unije“ kojem su prisustvovali predstavnici higijensko-epidemioloških službi iz općina Zeničko-dobojskog kantona te studenti i đaci.

Predavač je bio i ekspert Europske unije za klimatske promjene Martin Tais, koji je istakao da je EU učinila mnogo s aspekta kvaliteta zraka za sve ljude u Evropi, ali da i tu ima problema.

Također, navodi da je i Bosna i Hercegovina zakonsku regulativu iz te oblasti prilagodila pravilima EU, ali da je osnovni problem, kako kaže, što se to ne provodi. 

-EU ima zemlje koje zagađuju, ali je EU protiv šest zemalja već dala prijave - istakao je Tais, dodajući kako te zemlje moraju smanjiti visoke koncentracije zagađujućim materija.

Ističe kako BiH nije zemlja koja u zrak ispušta velike emisije ugljikovogdioksida (CO2), tzv. stakleničkog plina, te smatra prihvatljivim izgradnju novih termoelektrana koje predviđaju odsumporavanje, a osiguralo bi se i smanjenje prašine.

Kvalitet zraka, istakao je profesor Smajil Durmišević, svjetski je problem, a naročito u industrijski razvijenim zemljama.

-Ponajviše je to problem u tzv. tranzicijskim zemljama, u kojima teška industrija i stare tehnologije dovode do teško rješivog problema kvaliteta ambijentalnog zraka, odnosno zraka koje udiše stanovništvo - kazao je Durmišević, koji je dodao kako je to posebno problematično zbog rizičnih kategorija stanovništva.  

Naglašava da su trendovi u ZDK-u u stalnom pogoršanju ili visokoj koncentraciji, naročito standardnih polutanata sumpordioksida i lebdećih čestica, a problem predstavljaju i druge komponente koje se i ne mjere jer nema kvalitetnog monitoringa kvalitete zraka.

EU, podvlači on, priznaje samo stacionarne mjerne stanice, koje u kontinuitetu mjere sastav zraka, jer su za zdravlje stanovništva ključni godišnji prosjeci te dugoročno praćenje.

(fena)

Otvoreno spomen obilježje u Galovcu

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

U nedjelju, 09.06.2019. godine pred više stotina posjetitelja u Galovcu je posvećeno Spomen obilježje poginulim i nestalim braniteljima u II.svjetskom i Domovinskom ratu. Naseljeno mjesto Galovac, općina Maglaj, ima svega 50-tak domaćinstava iz kojeg je samo u II. svjetskom ratu (1941-45) poginulo i nestalo ukupno 20 osoba.

 

U Domovinskom ratu ( 1991-95) iz Galovca je poginulo ukupno 16 momaka od 19-30 godina, što je po postotku, u odnosu na broj kuća, daleko najviše poginulih na cijelom žepačko maglajsko zavidovićkom kraju.


Nakon što je novošeherski župnik fra Josip Tomas posvetio spomenik, vijence su položili predstavnici Udruge zajednica obitelji poginulih i nestali hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu ZDK, obitelji poginulih iz Galovca te Udruga dragovoljaca i veterana HVO Maglaj.


Nazočnima se obratili i gosti iz Hrvatske, Žana Ćorić, izaslanica Zvonka Milasa , državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske koji su i donirali najveći dio sredstava za izgradnju ovog spomenika te Nenad Križić, izaslanik predsjednika HVIDRA-e Republike Hrvatske. U Galovcu je bio i Ivan Zeba, voditelj Službe za pravni položaj, kulturu i obrazovanje Hrvata u Bosni i Hercegovini te mnogi drugi ugledni gosti iz BiH.


Idejno rješenje za spomenik u Galovcu je uradio dr. art Mladen Ivešić , profesor na Likovnoj akademiji u Širokom Brijegu, rođen upravo u Galovcu.


"Ukupna vrijednost ovog prelijepog spomen-kompleksa (trga) iznosi cca 50.000 KM. Sredstva su prikupljena uz pomoć Vlade Republike Hrvatske i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH, Ministarstva za boračka/braniteljska pitanja Vlade ZDK, Općine Maglaj te prijatelja i mještana Galovca. Preostala, nedostajuća sredstva (cca 4.000 KM) će se nastaviti prikupljati od mještana i drugih donatora kako bi ovo zdanje uistinu bilo završeno u skladu s projektnom dokumentacijom", kazao je Marinka Kelavić, predsjednik Odbora za izgradnju ovog spomen-obilježja u Galovcu.

Uspješno okončan projekt "Zdrave navike za zdrave radnike" - Za mjesec "izgubili" 210 kilograma

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ) proteklog tjedna je okončao projekt "Zdrave navike za zdrave radnike". Uz pomoć i suradnju stručnjaka iz oblasti nutricionizma, tjelovježbi i zdravlja, projekt je realiziran povodom Svjetskog dana zdravlja, a bio je namijenjen za stotinu odabranih osoba zaposlenih u javnim ustanovama i poduzećima, podložnih kontinuiranom radu u sjedećem položaju i fizičkoj neaktivnosti na radnom mjestu.Oni su uz pomoć stručnjaka, usvojili zdrave prehrambene i životne navike, kao stil života s krajnjim ciljem poboljšanja i očuvanja zdravlja, tjelesne kondicije, ali i psihičke svijesti. S njima je na stjecanju i održavanju zdravih navika radio stručni tim sastavljen od doktora, nutricioniste i ličnih trenera.Poseban tretman za svakog kandidataZa svakog sudionika je urađena analiza sastava tjelesne mase kroz više segmenata, napravljen individualni plan ishrane sastavljen od strane nutricioniste, urađen plan treninga sastavljen od zumbe, kardiotreninga prilagođenog stupnju njihove fizičke aktivnosti, te dobili su na korištenje fitness studio.- Nisu se sve osobe prijavile da bi izgubile tjelesnu masu, odnosno smršave. Neki su imali ili imale potrebnu kilažu, ali je bilo potrebno uvođenje zdravih životnih navika. neki su trebali dobiti neki kilogram, dio njih je imao određene zdravstvene probleme, koje su željeli dovesti u red pravilnom ishranom. I pored raznolikosti kandidatkinja i kandidata, njih osamdesetak, koliko je ustrajalo do kraja, u ukupnoj masi je "izgubilo" 210 kilograma, kaže magistrica nutricionizma u INZ Maja Trifković, koja je "vodila" kandidate i kandidatkinje tijekom jednoipolmjesečnoga procesa.INZ je protekla dva mjeseca realizirao dva projekta iz Javnog poziva Federalnog ministarstva zdravlja u okviru projekta “Smanjenje riziko faktora za zdravlje stanovništva BiH - Prevencija bolesti i promocija zdravlja za četiri faktora rizika – pušenje, alkohol, ishrana, fizička aktivnost”.- Bila sam jako uzbuđena nakon kontrolnog mjerenja. prije sam sama pokušavala, ali tek uz tim stručnjaka sam usvojila zdrave navike i za mjesec izgubila pet kilograma. Bitnije od kilograma jeste kako se ja osjećam. Ono što me fasciniralo jeste odnos stručnjaka, bilo nas je stotinu, a oni su svakom ponaosob davali toliko pažnje da je to neopisivo. Želim INZ-u da nastavi pružati ovakve usluge i projekte, jer su spoj brige o zdravlju, prevenciji bolesti, ali i pažnje i ozbiljnosti kakvu nisam do sada vidjela u ovoj mjeri niti u jednoj zdravstvenoj ustanovi u državi, kaže kandidatkinja Dijana Bešić.Uključene i obitelji- Projekti “Aktivne zgrade” i “Zdrave navike za zdrave radnike” su dva od tridesetak projekata i kampanja koje provodimo tijekom godina, ali su specifičnu zbog populacije kojoj se obraćamo u njima. U "Zdravim navikama" to su osobe iz ustanova kao što su škole, vrtići, javne ustanove i institucije. Posebnost je i što je dio njih u sve uključio obitelji, kao podršku, pa su im se čak i pridružili u namjeri uvođenja zdravih životnih navika, ističe spec.dr. Elma Kuduzović, koordinatorica Centra za promociju zdravlja u INZ.Na finalnom okupljanju sudionicama i sudionicima su prezentirani rezultati, nagrađeni su najuporniji i najbolji po ocjenama trenera fitnesa, zumbe i kardio-treninga, a prikazan je i kratki film o realizaciji i toku cijelog projekta.- Naša želja je da svi oni prihvate, ali i zadrže stečene zdrave navike. Rezultatima smo prezadovoljni, a naše zadovoljstvo dijele i ljudi iz Svjetske banke i drugi donatori u ovom projektu, kaže autorica projekta i stručni suradnik za projekte i međunarodnu suradnju u INZ Adela Beriša - Fazlagić.Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica