UREĐENJE IZVORIŠTA MINERALNE VODE ŽEPAČKI KISELJAK

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Na području općine Žepče evidentirano 14 izvora mineralne vode. Jedan od najvećih i najznačajnijih je izvorište „žepački kiseljak“. Ovo mjesto, koje je godinama bilo omiljeno izletište brojnih žepčaka, vremenom je izgubilo svoj prepoznatljiv izgled. Uslijed ranijih pokušaja eksploatacije došlo je do znatnog devastiranja prostora oko samog izvorišta.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Kantonalno ministarstvo privrede i Općina Žepče zajedničkim sredstvima krenuli su u uređenje izvorišta.

Za prvu fazu osigurana su sredstva u iznosu od 26.796,74 KM i potpisan ugovor o izvoženju radova s poduzećem „Hajdić“ d.o.o. Maglaj.

Radovi će se izvoditi na uređenju izvorišta i platoa oko njega.

U drugoj fazi se planira uređenje šireg okoliša i parking prostora, kako bi se vratila stara slika i ugođaj.

Članovi PD Vis Žepče uspješno završili tečaj za markaciste

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Proteklog vikenda u subotu i nedjelju,   11.i 12. srpnja 2020.godine u organizaciji Povjerenstva za planinarske putove PS HB u Masnoj luci- Blidinje održani su tečajevi za markaciste.

Osnovni tečaj,  i po prvi puta u PS HB, napredni tečaj za zvanje voditelj markacist. Na tečaju su sudjelovali planinari i planinarke iz Žepča, Mostara, Posušja i Tomislavgrada.

Nakon pismenog ispita polaznici su pristupili i praktičnom ispitu te iste uspješno savladali.

Svoje iskustvo kao predavači tijekom tečaja iznijeli su  Mirko Matijević i Dario Šumić, a   voditelj  edukacije  i predavač na naprednom tečaju bio je Marko Brkić, članovi PD Vis Žepče.

Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za poticaj u poljoprivredi u 2020. godini

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Na temelju članka 39. Statuta općine Žepče („Sl.glasnik općine Žepče“  broj 4/2009), članka 18. Odluke o izvršenju proračuna općine Žepča za 2020. godinu („Sl.glasnik općine Žepče broj 10/2019“) i Programa poticaja za poljoprivredu u 2020.godini  broj 01/1-20-511/202 od 25.06.2020.godine, Općinski  Načelnik Općine Žepče, objavljuje:
                       
JAVNI POZIV ZA DODJELU NOVČANIH SREDSTAVA ZA  POTICAJ  U  POLJOPRIVREDI U 2020. GODINI


I Predmet Javnog poziva je dodjela novčanih sredstava za  poticaj u poljoprivredi  koja će se financirati iz Proračuna općine Žepče za 2020. godinu – „Transfer za poljoprivredu i subvencije u poljoprivredi“.

 
 II Uvjeti za sudjelovanje na Javnom pozivu

1.Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju poljoprivredni proizvođači-fizička lica, poljoprivredni obrti  

   poljoprivredne zadruge i poljoprivredna udruženja općine Žepče upisana u registar poljoprivrednih

   gazdinstva/klijenata na općini Žepče i to:

    poljoprivredne zadruge i poljoprivredne udruge općine Žepče koje se bave organizacijom otkupa

   jagodičastog voća i pčelarskom proizvodnjom na području općine Žepče

–  poljoprivrednici koji u uzgoju imaju dvije i više muzenih  krava nad kojima je izvršen veterinarski nadzor od

   strane teritorijalno ovlaštene veterinarske stanice

    poljoprivrednici koji u uzgoju imaju tri ili četiri rasplodne krmače nad kojima je izvršen veterinarski nadzor od

   strane teritorijalno ovlaštene veterinarske stanice

–  pčelari –fizička lica  koja u svom vlasništvu imaju minimalno 10 a maksimalno 100 košnica pčela i izvršili su

   upis u Registar pčelara općine Žepče  

–  poljoprivrednici-fizička lica  sa zasnovanom plasteničkom proizvodnjom na površini od 200 do 500 m2

–  aktivni poljoprivredni obrti  koji imaju registriranu djelatnost više od pet godina

–  poljoprivredne zadruge/udruge koje imaju stalno uposlenog djelatnika

 

    Pravo sudjelovanja nemaju:

–  aplikanti  koji nisu upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstva i klijenata  na općini Žepče

–  aplikanti koji imaju neizmirene obaveze prema općini Žepče po bilo kakvoj osnovi.

–  aplikanti koji nisu do dana objave javnog poziva dostavili izvješće o utrošenim sredstvima u 2019. godini,

   a ista su dobili po Odluci Općinskog načelnika

 

   III Kriteriji s potrebnom dokumentacijom
 
Vrsta poticaja     Kriteriji     Dokumentacija
 

 

 

Kontrola zdravstvenog stanja muznih krava i rasplodnih svinja
 
Farma muznih krava s minimalno dvije muzne krave sa  redovnim vršenjem  kontrole zdravstvenog stanja istih od strane teritorijalno ovlaštene veterinarske stanice     

– zahtjev s uplaćenom pristojbom

– kopija obrasca V5 ne starijeg od godinu dana

 -kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu

Farma svinja sa  3 ili   4 rasplodne  krmače sa  redovnim vršenjem kontrole zdravstvenog stanja istih od strane teritorijalno ovlaštene veterinarske stanice     – zahtjev s uplaćenom pristojbom

– potvrda nadležne Veterinarske stanice o provedenim

  mjerama  zaštite u 2020.godini i brojevima ušnih markica

  na istima  

– kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu
 

 

 Plastenička proizvodnja
 
Fizičko lice  sa zasnovanom proizvodnjom u plastenicima minimalne površine 200 m2  a maksimalne 500 m2     – zahtjev s uplaćenom pristojbom

– lista korištenja iz Registra polj.gazdinstva s upisanom

  površinom pod  plasteničkom proizvodnjom

– kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu
 

 

Pčelarska proizvodnja
 

Fizičko lice upisano u registar pčelara općine Žepče, član je Udruženja pčelara općine Žepče, posjeduje minimalno 10 a maksimalno 100 košnica pčela     – zahtjev s uplaćenom pristojbom

– lista stoke iz Registra pčelara s brojem košnica

– potvrda o aktivnom članstvu u Udruženju pčelara općine

  Žepče

– kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu
 

 

Aktivnosti organiziranog otkupa jagodičastog voća  i pčelarske proizvodnje   
 
Poljoprivredne zadruge/udruge općine Žepče  koje vrše organizirani otkup jagodičastog i drugog voća na  području općine Žepče      – zahtjev s uplaćenom pristojbama

 – podaci o otkupljenim količinama voća u 2019.godini  

  – financijska bilanca  za 2019.godinu

 – kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu
 

Udruženja pčelara općine Žepče
 
–  zahtjev s uplaćenom pristojbom

–  podaci o broju članova udruženja i broju košnica istih

–  financijska bilanca  za 2019.godinu

–  kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu
Sufinanciranje upošljavanja zaposlenog djelatnika u poljoprivrednim zadrugama/udrugama     

Zadruge/udruge koje imaju uposlenog

djelatnika koji je u radnom odnosu kod istih najmanje jednu godinu
 
–  zahtjev s uplaćenom pristojbom

 – uvjerenje o uplaćenim doprinosima za prvih šest mjeseci

   2020.godine

 – kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu

Potpora poljoprivrednim obrtima koji imaju registriranu poljoprivrednu djelatnost više od pet godina     

Poljoprivredni obrti koji imaju registriranu poljoprivrednu djelatnost

više od pet godina  

 
 
– zahtjev s uplaćenom pristojbom

– kopija rješenje o otvaranju obrta

– uvjerenje o uplaćenim doprinosima za prvih šest mjeseci

   2020.godine

– kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu

 

IV Vrednovanje zahtjeva

 

Vrednovanje i rangiranje prijava na javni poziv obavit će posebno Povjerenstvo koje imenuje Općinski Načelnik. Povjerenstvo razmatra prijave prema redoslijedu podnošenja, cijeni ispunjenost uvjeta te  izvješće   sa

prijedlogom korisnika dostavlja Općinskom Načelniku koji donosi odluku o isplati sredstava.

 Ukoliko dostavljeni zahtjev ne sadrži potpunu dokumentaciju, isti se neće uzimati u razmatranje.

 

V Mjesto, način i rok za podnošenja prijava

 

Obrazac prijave na javni poziv i informacije o istom se mogu dobiti  u Centru za pružanje

usluga građanima općine Žepče,  web stranici  www.opcina-zepce.com. i na telefon broj: 032 888 626.

 

Prijava s potrebnom dokumentacijom se dostavljaju na pisarnicu općine Žepče u zatvorenoj kuverti s naznakom: Općina Žepče -Prijava na Javni poziv za poticaj iz oblasti poljoprivrede – „NE OTVARAJ“

 

Javni poziv ostaje otvoren do 27.07.2020. godine.     

 

Zahtjev možete preuzeti klikom na link ispod:

Zahtjev

U četvrtak 37. sjednica OV Žepče

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

U četvrtak, 16. srpnja 2020.  početkom u 10,00 sati u kino dvorani Doma kulture Žepče održat će se 37. sjednica Općinskog vijeća Žepče s sljedećim Dnevnim redom:


1.    Izvješće o aktivnostima stožera civilne zaštite


2.     Izvješće o radu Općinskog vijeća i stalnih radnih tijela za razdoblje od 01.01.- 30.06.2020. godine


3.     Prijedlog odluke o načinu i uvjetima javne prodaje nekretnina


4.    Prijedlog Odluke o promjeni  statusu nepokretnosti


5.    Prijedlog Rješenja o prestanku prava korištenja zemljišta OŠ“Fra Grga Martić“ Ozimica


6.    Rezultati mjerenja zadovoljstva građana javnim uslugama


7.    Prijedlog odluke o pristupanju parcijalne izmjene regulacionog plana grada Žepče,  po zahtjevu Izet  Šogolj


8.    Prijedlog odluke o pristupanju parcijalne izmjene regulacionog plana grada Žepče,  po zahtjevu Izet  Šogolj9.    Prijedlog Odluke o usvajanju parcijalne izmijene Regulacionog plana grada Žepče, po zahtjevu Zehrudin  Kahriman i dr.


10.    Prijedlog Odluke o usvajanju parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepče FASTCO d.o.o Žepče


11.    Prijedlog odluke o usvajanju parcijalne izmjene Urbanističkog plana Begov han po zahtjevu AKOS- Zenica

Održano tradicionalno 20. ŠE'ERSKO PRELO

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Sinoć, nedjelja, 12. 07. 2020. godine, na platou ispred župne crkve „Sv. Ilija prorok“ U Novom Šeheru održana je izvorna, tradicionalna i jubilarna manifestacija „20. ŠE'ERSKO PRELO“.

Pred brojnom publikom, uz članove HKUD “Gromovnik“, nastupale su najpoznatije i najbolje domaće izvorne skupine: „Braća Kapular, „Kiki i Matej“, „Župljani“, „Mara i Kata“ i brojni drugi.

Pridržavajući se mjera Kriznog stožera FBiH zbog pandemije Corone,  posjetitelji su uživali u četverosatnom programu, pjesmi i igri koju su zajedno organizirali članovi HKUD “Gromovnik“ i Župni ured  iz Novog Šehera.

Prelo u Šeheru se organizira povodom obilježavanja nadolazeće Iline (Sv. Ilije) patrone župe u N. Šeheru, koji se obilježava 20. srpnja 2020. godine.

Vrijedno je spomenuti da je još od 1752 godine Sv. Ilija postao zaštitnik Bosne i Hercegovine, a za takvu odluku (pretpostavlja se) Sveta Stolica se odlučila jer, uz katolike, Sv. Iliju štuju i pravoslavci i muslimani.

                                                                                                                                                          M. Kelavić

ŽOK Žepče na domaćem terenu savladao Zeničanke

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Uz poštivanje svih epidemioloških mjera, i bez prisustva gledatelja, danas je u dvorani KŠC-a Don Bosco Žepče odigran odbojkaški  susret između domaće ekipe ŽOK Žepče i ŽOK Željezničar iz Zenice.


Utakmica je odigrana u okviru priprema za sezonu 2020/2021 u kojoj je bolju igru pokazala domaća ekipa i u jednoj zanimljivoj utakmici slavila pobjedu od 3:0 (25:16, 25:13, 25:20).


"Zahvaljujemo se prijateljima iz Zenice i radujemo se novom susretu a našim igračicama i trenerima čestitke na dobroj igri", poručili su iz ŽOK Žepče.

Pionirke KK Orlovik igraju ligu grada Zenice

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

U košarkaškom klubu Orlovik nastavljaju rad  s mladima i natjecanjima. Tako je ženska selekcija pionirki proteklog vikenda, u subotu 11. srpnja  odigrala prvo kolo u Ligi grada Zenice protiv KK "Kengur".


"Bitno je naglasiti da ova Liga ima za prioritet promociju sporta, a ne postizanje rezultata.

Naše djevojčice su pokazale lijepo ponašanje u terenu i sve su dobile priliku da igraju", poručili su iz KK Orlovik Žepče..

 Već sljedeće subote djevojčice igraju protiv KŽK "Čelik".

Subcategories