Obilježena godišnjica smrti generala Ive Lozančića

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

  U oči godišnjice  pogibije,   dana 15.11.2018. godine Koordinacija braniteljski udruga HVO općine Žepče i ZDŽ ,  položili su cvijeće i zapalili svijeće na grob generala Ive Lozančića, na mjesnom groblju  u Novom Šeheru  ,  ratnog zapovjednika 111xp brigade HVO,  koji je  17.11.2007. godine poginuo u prometnoj nesreći.
       

Ivo Lozančić  za svoga života,  obnašao je dužnost zamjenika ministra obrane  Hrvatske Republike Herceg-Bosne, bio je zastupnik u Hrvatskom Saboru te u dva mandata bio zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine
       

Zeničkom  molitvom  koju je predvodio  fra.  Vijeko Tomić ,    data  je počast velikom čovjeku žepačkog kraja  generalu Lozančiću kao i svim poginulim i umrlim pripadnicima HVO-a.  U kratkom obraćanju,  Perica Jukić, prvi ministar obrane HR HB je podsjetio na ulogu i značaj generala Lozančića u  danima  organizacije i obrane žepački krajeva .

Foto i tekst : UNRO

 

Javni oglas o prodaji zemljišta putem licitiranja

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

J A V N I  O G L A S

O  PRODAJI   ZEMLJIŠTA PUTEM  LICITIRANJA  

 

1.  PREDMET PRODAJE

Predmet  prodaje-licitiranja po ovom oglasu je  zemljište označeno sa:

 

-          k.č. 310  zv. „Školsko dvorište“,   zgrada obrazovanja, površine 323 m2 i dvorište površine 1806 m2,  upisana u Pl. 73 KO Ponijevo, DS Korisnik: Općina Žepče  udio 1/1.

   

2.  NAMJENA

Namjena zemljišta iz točke   ovog oglasa je izgradnja   stambenog ili stambeno poslovnog  objekta.   

 

3. POČETNA PRODAJNA CIJENA

Početna cijena parcele iz točke 1.  ovog oglasa iznosi  11.709,50 KM.

Renta  će se utvrditi u postupku izdavanja odobrenja za građenje.

 

4. VRIJEME RAZGLEDANJA PARCELE I UVID U DOKUMENTACIJU

Parcele koje su predmet licitiranja po ovom oglasu može se neposredno razgledati svakog  radnog dana od 7,0-15,30 sati i to za vrijeme trajanja oglasa o licitiranju.

Uvid u vlasničku, odnosno zemljišno-knjižnu, geodetsko-tehničku, prostorno-plansku i drugu dokumentaciju može se izvršiti svakog radnog dana u prostorijama Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje.

 

5. DAN I MJESTO ODRŽAVANJA LICITIRANJA

Licitiranje će se održati u zgradi Općine Žepče ured broj 5., dana  28.11.2019. godine, s početkom u 11,00 sati.

6. JAMČEVINA, POREZ I TROŠKOVI ZAKLJUČENJA KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Jamčevina  koju je dužan uplatiti svaki sudionik licitiranja iznosi 10% od početne cijene.

Iznos jamčevine sudionik licitiranja dužan je uplatiti na  Depozitni račun Općine Žepče br.  3380002210835421 UNI-CREDIT BANK, Općina 105., vrsta prihoda 722431., svrha doznake: jamčevina na licitiranju.

Pravo prvenstva za kupnju zemljišta iz točke 1. Oglasa ima onaj sudionik koji ponudi najveću cijenu u odnosu na početnu cijenu.

Neuspjelim sudionicima  licitiranja će iznos uplaćene jamčevine biti vraćen.  Sudioniku koji uspije na licitiranju odnosno kupi licitiranu nekretninu, jamčevina se uračunava u  izlicitiranu cijenu.

U slučaju da sudionik licitiranja, koji uspije na licitiranju (kupac), ne pristupi zaključenju kupoprodajnog ugovora, nema pravo na povrat jamčevine.

Troškove notarske obrade kupoprodajnog  ugovora   plaća kupac.

Svaki sudionik licitiranja je dužan na ime sudjelovanja  na licitiranju uplatiti iznos od 200,00 KM  na   Depozitni račun Općine Žepče br.  3380002210835421 UNI-CREDIT BANK,   Općina 105., vrsta prihoda 722449, s naznakom „naknada za sudjelovanje  na  licitiranju“.   Ova naknada se ne vraća sudionicima  licitiranja. Uplatnica se prilaže odvojeno od ponude, prilikom predaje ponude na šalteru prijemnog ureda.    

 

 

7. NAČIN I UVJETI PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE

Kupac je dužan konačni iznos licitirane cijene uplatiti jednokratno u roku od 15 dana od dana potpisivanja  kupoprodajnog  ugovora.

 

8. VRIJEME I NAČIN PREDAJE NEKRETNINE U POSJED KUPCU

Kupac može ući u posjed kupljene parcele odmah po zaključenju ugovora.

 

 9. PRAVO SUDJELOVANJA NA LICITIRANJU

Pravo sudjelovanja u postupku licitiranja imaju domaće i strane pravna i fizičke osobe, a u skladu s odredbama Zakona o stvarnim pravima FBiH.

Ako osoba sudjeluje na licitiranju putem punomoćnika , punomoć mora biti sačinjena u formi notarske obrađene isprave.

 

10. UVJETI ODRŽAVANJA LICITACIJE

Licitacija se može održati samo ako na njoj sudjeluju  najmanje dva sudionika.

Ako se na licitiranju javi samo jedan od sudionika, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje neposrednom  pogodbom, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu.

 

11.   DOKUMENTACIJA

 Uz prijavu  na oglas potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

-  Naziv i adresu podnositelja prijave, kontakt telefon.

-  Broj   katastarske čestice,   

-  Fizičke osobe dužne su priložiti ovjerenu kopiju osobne iskaznice,

-  Pravne osobe dužne su priložiti izvod iz sudske registracije, odnosno kopiju

    registracije kod drugog nadležnog organa.

-  Uplatnice iz točke 6 oglasa.  

 

12  DOSTAVA PONUDA  

Prijave s potrebnim prilozima dostaviti u zatvorenoj kuverti s naznakom: Općina Žepče, Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje, „Prijava za  sudjelovanje  na licitiranju parcele k.č. broj  310.   Ne otvarati!

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave se predaju poštom ili na Prijemnom uredu Općine Žepče, do 15,30 sati zadnjeg dana isteka roka za predaju. Pošiljke upućene poštom trebaju također stići na prijemni ured do tog vremena.

Delegacija Vlade ZDK na čelu s premijerom Mirzom Ganićem, predsjedavajućim Skupštine Ćazimom Huskićem i svim ministrima boravila u posjeti općini Žepče

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Delegacija Vlade Zeničko-dobojskog kantona na čelu s premijerom Mirzom Ganićem, predsjedavajućim Skupštine ZDK Ćazimom Huskićem  i svim ministrima boravila je danas u radnoj posjeti općini Žepče, gdje je upriličen sastanak s općinskim načelnikom Matom Zovkom i predsjedavajućim OV Žepče Muhamedom Jusufovićem.
 Današnja posjeta Žepču dio je aktivnosti  plana posjeta  Vlade ZDK.

Na sastanku se razgovaralo  o dosadašnjoj suradnji Kantona i općine Žepče, aktualnoj problematici i zajedničkim aktivnostima i realiziranim projektima, te o budućoj suradnji i potpori Vlade projektima koji se trenutno realiziraju u općini Žepče. Sudionici sastanka su se složili da svi u okviru svojih nadležnosti trebaju uložiti napore koji doprinose unapređenju odnosa i stvaranju kvalitetnijih uvjeta života i rada svih građana, kako općine Žepče tako i Zeničko-dobojskog kantona.

Tijekom današnjeg sastanka načelnik Mato Zovko  je premijera  i ministre upoznao s glavnim  projektom u općini Žepče a to je izgradnja osnovne škole u Žepču i poslovne zone Radovlje,  kao i svim drugim projektima koji su u tijeku za koje očekuje konkretnu financijsku  potporu i pomoć pri izgradnji.
„Mi smo premijera upoznali s našim glavnim projektom izgradnje osnovne škole u Žepču, iako nije to striktno u nadležnosti da se financira iz općinskog proračuna, mi smo zbog stvaranja boljih uvjeta naših učenika i  dotrajalosti samog objekta pristupili izgradnji. Vlada je već u izgradnju ovog objekta uložila određena sredstva, a  ovom prigodom molim da planiraju sredstva,  da se izgradnja i u narednoj godini nastavi“, istaknuo je načelnik Zovko.

Načelnik Zovko je istaknuo da će općina Žepče i dalje aplicirati na pozive Vlade ZDK od koje očekuje potporu i realizaciju budućih projekata, te istaknuo zadovoljstvo s dosadašnjom suradnjom općine Žepče i  Vlade ZDK.

Premijer Ganić  je u svome izlaganju istaknuo zadovoljstvo posjetom i prilikom da se predstavnicima lokalne vlasti u općini Žepče  otvoreno razgovara o svim aktualnim pitanjima i problematici kao i budućim projektima, koji su od interesa za sve građane ,  koji će zajedničkim djelovanjem brže i uspješnije biti realizirani. Premijer je istaknuo dosadašnju dobru suradnju koja u budućem periodu može biti samo bolja i uspješnija .

 

Članovi Vlade posjetili su i Katolički školski centar "Don Bosco" u Žepču, koji je izgrađen uz pomoć Vlade Republike Hrvatske. Potom su premijer Ganić, načelnik Zovko i ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice Azra Šabanović svečano pustili u promet novoizgrađenu dionicu lokalnog puta Gornji Vitlaci - Brijeg, koju su sa 60.000 KM zajedno finansirali Vlada ZDK i Federalno ministarstvo za raseljene osobe i izbjeglice.

Na linku ispod poslušajte izjave načelnika općine Žepče Mate Zovko i premijera ZDK Mirze Ganića.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žepče: Potpisani Ugovori o zimskom održavanju cesta

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

U petak,  14.11.2019.godine općinski načelnik Mato Zovko potpisao je Ugovore o zimskom održavanju općinskih cesta s 10 poduzeća i obrta. Potpisivanju ugovora su prisustvovali predstavnici Službe nadležne za održavanje cesta, pomoćnik općinskog načelnika Namik Maličbegović i komunalno-sanitarni inspektor Josip Tadić. Zimsko održavanje cesta traje od 15.11.2019. godine do 15.03.2020. godine. Na području općine Žepče izvođači radova na održavanju cesta u zimskim uvjetima, održavanju prohodnosti i sigurnog odvijanja prometa za 2019/20 godinu su:

„Doboj putevi“ d.d. Doboj Jug zimsko održavanje gradskih ulica u Žepču

„IRR-EE“ d.o.o Žepče zimsko održavanje putnih pravaca M17-Gornja Golubinja, Donja Golubinja, odvojak puta za Rakovicu i Želeća

PO „Ćoruša“ Žepče zimsko održavanje putnih pravaca M17-Donje Ravne-Ljubna, M17-Karaula-Perkovići-Gornja Ozimica-Kreševac, put Bljuva, ulice u Novom Naselju i „XP“ poslovnom centru i Tatarbudžak

„Prijevoznik Pavao Zovko“ putni pravci Žepče grad-Ograjina, Stara cesta-Papratnica, Autobusni kolodvor-Preko i Zenički put

„Agrokatava“ d.o.o. Žepče putni pravci Brankovići-Radunice-Rijeka i odvojak za Gromilice(u dužini 1 km), Donji Lug-Gornji Lug-Vrbica-Adrovac, Debelo Brdo

PO „Tadić“ Žepče putni pravci Žepče-raskrižje Osova-Vinište i R465- Radovlje-Osova-autobusno stajalište(Smajići)

Zvjezdan Martić putni pravci područje Lovnica Gornja ulaz s lijeve strane-put kroz naseljeno mjesto i prema ulazu iz Donje Lovnice, te put u MZ Ljeskovica ukupne dužine 7 km

GO „Peša“ Žepče putni pravac Ljubna-Vitlaci i odvojak od raskrižja prema školi Gornje Ravne

„Hajdić“ d.o.o. Maglaj putni pravci od granice općine Maglaj kroz naselja Miščići, Globarica i Devetine do granice općine Zavidovići

„Almy Transport“ d.o.o. Zenica putni pravci od granice općine Zenica-Begov Han-Dubac-Polje.

Potpisanim ugovorima izvršitelji radova su se obvezali na čišćenje snijega s kolovoza cesta, čišćenje snijega s ulazno-izlaznih traka i proširenja, obilježavanje širine kolovoza, osiguravanje soli i abrazivnog materijala za sprječavanje klizavosti i njihovo deponiranje, uklanjanje vozila ostavljenih na kolovozu koja onemogućavaju prohodnost i čišćenje snijega, osiguranje odvodnje otapanja snijega s kolovoza, čišćenje rigola i kanala, te druge neophodne radnje s ciljem osiguranja prohodnosti.

Za putne pravce u MZ Željezno Polje (ulaz Biljevina, Lager-Jastrebac i Močila-Brižđe) još nije izabran izvođač za održavanje u zimskim uvjetima za 2019/20. godinu.

JP Komunalno Žepče: Pojašnjenje o utuženjima dužnika

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Obzirom na učestale primjedbe korisnika komunalnih usluga a koji neredovito plaćaju dospjele račune i bivaju utuženi zbog toga, dajemo pojašnjenje o procesu utuženja dužnika.

Kao i svako ozbiljno poduzeće, tako i naše, vodi računa da se ispostavljeni računi plate na vrijeme kako bi mogli izvršiti svoje financijske obveze prema državi, uposlenicima i našim dobavljačima (porezi, doprinosi, plaće, struja, gorivo, telefon, ugalj, klor, održavanje vozila, oprema za održavanje instalacija vodovoda, grijanja i kanalizacije i.t.d..). Ukoliko blagovremeno ne naplatimo naša potraživanja onda nismo u mogućnosti na vrijeme platiti naše obveze pa plaćamo kazne ili zatezne kamate zbog kašnjenja u plaćanju. Obveza Uprave poduzeća je da maksimalno smanji troškove poslovanja, poveća stupanj naplate i brine se o solventnosti i likvidnosti poduzeća.

U percepciji dijela građana, komunalne usluge se smatraju kao nešto što im je država dužna osigurati  a  plaćanje se smatra kao neki namet koji na sve načine pokušavaju izbjeći. Tako se računi za El. energiju, telefon i mobitel plaćaju odmah i bez pogovora a računi za komunalne usluge ostaju zadnji za plaćanje, a često i zaboravljeni.

Naša praksa je da na svakom računu navedemo i neplaćeni dug iz prethodnog razdoblja, s napomenom da taj račun služi i kao opomena za ranije neplaćene račune. Naša obveza je da za svaki neplaćeni račun korisnika utužimo, a to obično činimo tek nakon neplaćanja 2  ispostavljena računa. Prije svakog utuženje dužniku šaljemo OPOMENU  s pozivom za plaćanje duga u zadatom roku i s upozorenjem da će biti utužen ukoliko ne izvrši uplatu duga. Ukoliko se korisnik ne odazove i ne plati dug, isti bude utužen.

Napominjemo da smo, prije utuženja,  spremni na dogovor oko eventualnog produženja roka za plaćanje ili otplate duga na više rata, o čemu s korisnikom potpisujemo Ugovor o odgodi plaćanja u kome se točno definiraju rokovi plaćanja duga. Ovo nije naša obveza ali smo ovu praksu uveli kako bismo pomogli dužnicima koji zaista žele platiti dug ali su u teškoj financijskoj situaciji. Ukoliko se potpisani ugovor ne ispoštuje također slijedi utuženje.

Također, obavještavamo  korisnike koji bezrazložno odbijaju primiti račune ili ih vrate u upravu poduzeća da time nisu riješili svoju obvezu, da će račune i dalje dobijati a da se neplaćeni iznos gomila na njihovoj kartici te će biti predmetom utuženja.

Foto: U Žepču upriličena kulturna manifestacija „Okusi tradicije“

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

U organizaciji neformalna skupina profesora iz KŠC „Don Bosco“ Žepče danas je u prostorijama Centra upriličena kulturna  manifestacija  „Okusi tradicije“, koja je bila ujedno i završna aktivnost projekta „Rad nas spaja“.


Tijekom današnje manifestacije voditeljica projekta, Maja Spajić  prezentirala je isti i nazočne upoznala sa svim provedenim aktivnostima i polučenim ciljevima projekta.
„Ovom kulturnom manifestacijom želimo istaknuti  važnost mladih i predstavnika vjerskih zajednica, te lokalne zajednice kao bitnih sudionika procesa širenja pozitivnih vrijednosti i prevladavanja predrasuda“,  istaknula je voditeljica Maja Spajić.


Nakon prezentacije projekta i ostvarenih rezultata posjetitelji su imali prigodu razgledati Vrt mira, izložbu fotografija  Žepča iz prošlosti kroz koju se moglo vidjeti kako je nekada život izgledao u našem gradu. Za ovu prigodu učenici agroturističke struke sa svojim profesorom pripremili su bogatu izložbu tradicionalnih jela.
Posebnu svečanu notu ovom kulturnom događaju dali su članovi školskog zbora Dominiks koji su pod ravnanjem profesora Siniše Markanovića izveli skladbe religijskih zajednica koje su na ovim prostorima oblikovale našu kulturu i povijest.


Današnjoj završnici projekta nazočio je načelnik općine Žepče Mato Zovko, koji se u svom kratkom obraćanju zahvalio svima na uspješno realiziranom projektu, posebice mladima koji su bili uključeni  jer su kultura i tradicija  ključne vrijednosti koje trebaju  njegovati i  kroz zajednički rad širiti pozitivne vrijednosti.


Pored načelnika kulturnoj manifestaciji „Okusi tradicije“ nazočio je predsjednik Međureliskog odbora Žepče, glavni imama MIZ-a Žepče, Džafer ef. Gračić, paroh zavidovićko- žepački protojerej Zoran Živković, predstavnici Salezijanske zajednice Žepče, SMŠ Žepče, Razvojne agencije Žepče, CK općine Žepče, volonteri kao i profesori koji su radili na realizaciji projekta te mediji.

Projekt „Rad nas spaja“ je podržan od strane USAID-ovog PRO-Budućnost projekta izgradnje mira i povjerenja među građanima i građankama svih etničkih i vjerskih skupina u Bosni i Hercegovini. Projekt vodi američka humanitarna organizacija Catholic Relief Services CRS, s partnerima: Caritasom BiH, Institutom za razvoj KULT, Forumom građana Tuzla (FGT), Helsinškim parlamentom građana Banjaluka (hCA) i Nansen dijalog centrom Mostar (NDC).

Dio Novog Šehera, Bradića, Miščića i Krušika u utorak bez struje

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna


Iz poslovnice Elektro-Novi Šeher obavještavaju potrošače električne energije da će dana 19. 11.2019. godine radi radova biti isključena struja na trafostanici 10/0,4 kV „ Ambulanta“ koja napaja dio Novog Šehera od 10,45- 11,45 sati.


 Isti dan, 19. 11. 2019. Struja će biti isključena i na trafostanici Miščići koja napaja naselja : Gornji Bradići, Miščići i Krušik u vremenu od 13,00 do 14,00 sati.

Za sva naknadna pitanja potrošači se mogu obratiti dežurnoj službi na broj telefona 032 890 013.

Ovaj bračni par iz Žepča u BiH ručno izrađuje cipele koje će vas osvojiti!

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Iz srca Bosne i Hercegovine stižu prekrasne cipelice brenda Lovidovi s humanitarnom pozadinom

Iza brenda ručno rađenih cipela Lovidovi stoji mladi par, Ana i Bojan Mandura iz Žepča u Bosni i Hercegovini. Ana je modna influencerica, a Bojan radi u IT i E-commerce sektoru, a svoje su dvije strasti odlučili objediniti u jednu - dizajn i izradu cipela.  

- Kreiranje cipela bila je Anina ideja, a rodila se isključivo iz ljubavi prema modi i dizajnu. - otkrili su nam.

Sam naziv brenda nosi posebnu poruku. Lovidovi žargonska je igra riječi koja u prijevodu znači "dijeli svoju ljubav", što aludira i na humanitarnu narav brenda.

- Ljubav i pažnja uložene su u najmanje detalje i najvažnije komponente su naših cipelica, što ih i čini jedinstvenima. Svaka naša cipelica ima i mali simbol srca koji stoji za humanitarnu pozadinu našeg brenda. Udio od ostvarenog profita odvaja se u dobrotvorne projekte - objašnjavaju iz Lovidovi tima.

Za svaku kupljenu cipelicu izdvajaju 20% profita u dobrotvorne svrhe i pomoć siromašnim obiteljima u Bosni i Hercegovini. Zajedno s organizacijom Pomozi.ba Lovidovi zalažu se za prikupljanje materijalne pomoći, hrane, lijekova, obuće, odjeće kao i drugih potrepština za najugroženije našega društva.

S prvim testnim modelima startali su prije otprilike 2 godine i tada je sve počelo, a zahvaljujući zaista prekrasnim modelima cipela, u svom poslovanju bilježe samo uspon.

Sve se njihove cipele ručno izrađuju u Bosni i Hercegovini gdje se koristi isključivo prirodna koža, a svi materijali pažljivo su odabrani kako bi se osigurala vrhunska kvaliteta. Međutim, samo dio materijala nabavlja se u BiH.

- Nažalost, još nemamo dovoljno dobavljača na našem tržištu, no nadamo se da će se to uskoro promijeniti. Za sada još uvijek najkvalitetnije materijale nabavljamo iz Turske i Italije - pričaju vlasnici.

Do ovih šarmantnih cipela možete doći isključivo online putem, a prodaju se direktno krajnjim kupcima bez veleprodaje.

- Odlučili smo se za taj koncept kako bismo direktno komunicirali s kupcima bez posrednika te im omogućili što pristupačnije cijene uz visoku kvalitetu - objašnjavaju Ana i Bojan, te dodaju kako im je vrlo bitna interakcija s kupcima jer tako bolje predstavljaju vrijednosti koje zastupaju, a pored toga, svaka povratna informacija o proizvodima i usluzi uvelike im pomaže u kontinuiranom razvitku i poboljšanju ponude.

- Prodajna mjesta također su planirana u obliku mobilnih pop-up storea za našu regiju, ali i Njemačku gdje sada živimo - otkrivaju.

Trenutnim rezultatima prodaje Ana i Bojan su i više nego zadovoljni, a to im omogućuje proširenje Lovidovi tima i ulazak na nova tržišta.

- U narednom periodu namjeravamo povećati asortiman. Novitet je i muški brend cipela pod nazivom KUVET koji je započeo s radom početkom listopada ove godine. Također planiramo projekte koji će naše cipele dalje razvijati u područjima anatomije i podologije.  

Anu smo zamijetili i na Instagramu po vrlo specifičnom profilu i predivnom stilu odijevanja. Naime, sve njezine fotografije slikane su na jednom jedinom mjestu - pred ogledalom, a ideja je nastala ih nedostatka vremena za slikanje streetstyle outfita.

- Nemam poseban princip pri kreiranju sadržaja, objavljujem ono što sam taj dan obukla i iskombinirala s ciljem da inspiriram i druge žene. Svoj stil bih opisala kao svestran, classy, urban i chic - ispričala nam je Ana.

Ana i Bojan još su jedan dokaz da se uz puno truda i ambicija svi ciljevi mogu ostvariti, a svim mladim ljudima bi preporučili da rade na svojim snovima bez obzira na koliko se oni činili daleki i nemogući.

- Upornost i strpljenje se uvijek isplate. Možda ne za par mjeseci, ali za par godina sigurno. - zaključuje ovaj simpatični Lovidovi tim.

Sve o brendu Lovidovi možete pronaći na njihovim društvenim mrežama,  Facebooku i Instagramu, a odnedavno imaju i online shop za sve kupce iz regije. 

http://diva.vecernji.hr

Potkategorije