Projekt „Podrška pripremi za implementaciju ciljeva održivog razvoja i uključivanje privatnog sektora“, kojeg provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP u BiH), a financira Švedska, poziva sva zainteresirana mala i srednja poduzeća iz BiH da se prijave za sudjelovanje u Izazovu dekarbonizacije.

Ovom intervencijom nastoje identificirati i uključiti pet poduzeća iz BiH i pomoći im da iz krize izađu jači sa pametnim (smart) rješenjima, te se teži uspostavljanju održivih pristupa za buduće poslovne operacije kroz pilot-provođenje konkretnih kratkoročnih intervencija koje će doprinijeti dekarbonizaciji njihovih poslovnih operacija.

Novouvedeni poslovni modeli ili prakse ne znače samo da će njihov utjecaj na okoliš biti minimiziran, nego i da će ekonomski i socijalni učinak biti pozitivan, što će dovesti do održivog rasta i proširenih poslovnih mogućnosti, čak i u vrijeme krize. Intervencija će, također, doprinijeti paleti ideja i konkretnih akcija i skalabilnih inovativnih rješenja malih i srednjih poduzeća iz Bosne i Hercegovine. Te akcije bi doprinijele dekarbonizaciji i pokazale bi put ka središnjem cilju strategije dekarbonizacije – dostizanju neto nultih emisije i stabiliziranju klimatskih promjena. Intervencija će, također, doprinijeti paleti ideja za unapređenje kvalitete zraka, što je opet drugo pitanje razvoja u zemlji.

Izazov dekarbonizacije za mala i srednja poduzeća će doprinijeti održivom i zelenom oporavku privatnog sektora u BiH kroz pružanje podrške poduzećima predvodnicima uključenim u Izazov u:

  • Smanjenju njihovog energetskog intenziteta;
  • Prijelazu sa fosilnih goriva na goriva iz obnovljivih izvora;
  • Kontroli emisija stakleničkih plinova;
  • Kontroli emisija zagađivača zraka.

Cilj ove inicijative je podržati poduzeća u osmišljavanju konkretnog pristupa dekarbonizaciji koji će se moći dalje replicirati.

Šta će mala i srednja poduzeća dobiti od ovog procesa?

Cilj Izazova je podržati poduzeća u osmišljavanju konkretnog pristupa dekarbonizaciji njihovih poslovnih operacija.

Nakon što budu odabrana za učešće u ovom Izazovu, malim i srednjim poduzećima će biti ponuđena:

  • Stručna pomoć prilagođena odabranom poduzeću u cilju procjene sadašnjeg statusa korištenja energije i resursa (procjena energetskih gubitaka i potencijala za promjenu izvora energije, kao i procjena tehnoloških opcija za sveukupno smanjenje emisija stakleničkih plinova i zagađivača zraka iz njihovih poslovnih operacija). Na taj način bi se pružila podrška pripremi dugoročnije mape puta za transformaciju koja će doprinijeti dekarbonizaciji koja će biti u većoj mjeri sistemska, uz mjerljive pokazatelje napretka;
  • Mala ulaganja u tehnologiju ili materijale koji su bitni za pokretanje ili podršku transformaciji ka dekarbonizaciji (grant u vrijednosti do 30.000,00 KM po jednom malom/srednjem poduzeću) u okviru održivosti i cirkularnosti u poslovanju.

Ova podrška je po svojoj prirodi transformacijska i fokusira se na identificiranje i uvođenje novih održivih pristupa i poslovnih modela na osnovu dekarbonizacije.

Po završetku pružanja pomoći, očekuje se da će biti postignuti sljedeći osnovni rezultati:

  1. Za svako malo i srednje poduzeće je izrađena mapa puta održive transformacije uz mjerljive polazišne i ciljne vrijednost otiska CO2;
  2. Uspješno je provedeno testiranje inovativnih i skalabilnih rješenja za dekarbonizaciju (najmanje 5 pilot intervencija koje doprinose dekarbonizaciji u oblasti smanjenja energetske efikasnosti, prijelazu sa fosilnih goriva na goriva iz obnovljivih izvora, kontroli emisija stakleničkih plinova iz izvora u privatnom sektoru, kontroli emisija zagađivača zraka iz izvora u privatnom sektoru);
  3. Paket skalabilnih rješenja i sistemskih pristupa dekarbonizaciji koji pokazuju lokalne prakse i održivost, a koje je razvio UNDP u svrhu učenja i skaliranja.

Druge važne informacije

Proces pružanja pomoći će trajati od travnja/aprila do rujna/septembra 2021. godine.

Indikativni financijski okvir podrške po poduzeću iznosi do 30.000,00 KM (uz minimalni doprinos primatelja sredstava granta u iznosu od 30%).

Kako se prijaviti?

Sve informacije o Pozivu, kao i djelokrug i kvalifikacijski kriteriji, mogu se naći u SMJERNICAMA ZA PODNOSITELJE PRIJAVA.

Online obrazac prijave se nalazi OVDJE.

Rok za dostavljanje online prijava ističe u ponoć 21. travnja 2021. godine. Sve prijave koje pristignu nakon ovog roka neće biti uzete u razmatranje.

U slučaju poteškoća u postupku podnošenja prijave, kao i za sva pitanja koja se odnose na ovaj javni poziv, kontaktirajte UNDP putem e-maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. u kojem ćete u predmetu poruke jasno navesti naziv ovog javnog poziva.

raž