Iz JP Elektroprivreda HZ HB d.o.o. Mostar obavještavaju potrošače da će u utorak,  11. svibnja, na području Poslovnice Elektro Novi Šeher doći do isključenja električne energije na :

 DV 10 kV Liješnica- Bradići koji napaja

 TS Mlin, Komšići, Cerije, Čusto Brdo- Luke, Čusto Brdo, Ljubatović 2, Ljubatović, 1, Jezero, Ponijevo 2, Ponijevo Hrast i Ponijevo škola u vremenu od10,00 - 12,00 sati

 Za sva naknadna pitanja, možete se obratiti dežurnoj službi u poslovnici Elektro Novi Šeher na broj telefona 032/890-013.