Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio Žepče

J A V N I P O Z I V za podnošenje prijava za dodjelu sredstava u svrhu provođenja aktivnosti „Pomoći obiteljima sa troje i više djece“ u školskoj/akademskoj 2021/2022.godini

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu novčanih sredstava iz Proračuna Općine Žepče za 2021.godinu, a u svrhu provođenja mjera, „Pomoći obiteljima sa troje i više djece“, koji redovito pohađaju osnovno, srednje i visokoškolsko obrazovanje, u vidu jednokratne pomoći, za početak školske/akademske 2021./2022.godine.

 

                                                                II

 

Za namjenu iz prethodne točke, u Proračunu Općine Žepče je predviđeno 30 000 KM (slovima: trideset tisuća konvertibilnih maraka) koje će biti ravnomjerno raspoređene na svako dijete, uzimajući u obzir broj prijavljenih na Javni poziv.

 

                                                              III

 

             Uz prijavu za Javni poziv potrebno je priložiti:

            - kućnu listu

            - uvjerenje o prebivalištu (za svako dijete)

            - rodni list (za svako dijete, u originalu ili ovjerenoj kopiji)

            - potvrdu škole/akademske ustanove da se nalaze na redovitom školovanju/studiranju

 

                                                              IV

 

            Javni poziv ostaje otvoren do 16.srpnja/jula 2021.godine.

            Sve prijave slati u zatvorenoj koverti, izravno na Protokol Općine ili poštom sa adresom: Općina Žepče, ul. Stjepana Radića br.2, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, sa naznakom „Prijava na Javni poziv za novčanu pomoć obiteljima sa troje i više djece na školovanju/studiju“.

 

  

                                                                                                                    OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                    Mato Zovko, dipl. prav.