Oglas za dodjelu poticaja samozapošljavanja pripadnika braniteljske populacije u ZDK

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Na web portalu Općine Žepče www.opcina-zepce.com objavljen je Oglas za dodjelu poticaja samopošljavanja braniteljske populacije u ZDK kojeg prenosimo u cijelosti:

Na osnovu dijela 5. Programa podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko- dobojskog kantona broj: 02-11-6461/21 od 30.04.2021. godine (u daljem tekstu Program), Gradska/Općinska služba Žepče objavljuje

 

O G L A S

za dodjelu podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije u Zeničkoo-dobojskom kantonu

 

 1. Predmet oglasa

Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine/grada

Žepče, i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini/gradu Žepče, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu jednokratnih, nepovratnih novčanih sredstava u svrhu podsticaja samozapošljavanja i to:

 

 • Program „Prvi biznis“ – u slučaju kada je podnosilac zahtjeva, registrirao planiranu djelatnost ne ranije od 04.2020. godine, a najkasnije sa danom okončanja javnog poziva po ovog Programu;

–          Program „Biznis plus“

Varijanta a) u slučaju kada je korisnik Programa podsticaja samozapošljavanja ovoga Ministarstva iz prethodnih godina, koji je od 01.04.2020. godine do okončanja Javnog poziva zaposlio jednog ili više radnika, koji su bili na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje, te da se zahtjev za sufinansiranje zaposlenja ne podnosi radi zasnivanja radnog odnosa u istom pravnom licu zaposlenja.

Varijanta b) u slučaju kada je korisnik Programa podsticaja samozapošljavanja ovoga Ministarstva iz prethodnih godina, koji je zadržao poresku registraciju te uplatio sve poreske obaveze do 31.12.2020. godine.

 1. Pravo učešća na oglasu imaju:
 • Dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja
 • Ratni vojni
 • Demobilizirani branioci, koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine osim lica koja su u OS pristupili kao maloljetni ili neposredno po punoljetstvu, a sa minimalno 12 mjeseci provedenih u OS
 • Djeca poginulih branilaca do 35 godina života, djeca umrlih RVI i djeca umrlih nosilaca najvećih ratnih priznanja, do navršenih 30 godina života.
 • Udovice poginulih
 • Udovice ratnih vojnih invalida koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije
 • Djeca umrlih demobiliziranih branilaca koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine koja su sa istim živjela u zajedničkom domaćinstvu ili ga je isti izdržavao najmanje posljednju godinu dana prije smrti, do navršenih 30 godina života.
 • Udovice umrlih demobiliziranih branilaca koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine i koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti;
 • U posebnim slučajevima, demobilizirane branioce, koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 18 mjeseci u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine, ministar Ministarstva može uključiti u ovaj Program

 

 • Potrebna dokumentacija koju prilažu kandidati za dodjelu sredstava (original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva)

– za aplikante na Program „Prvi biznis“

 • Dokaz o statusu branioca i člana njegove porodice/Uvjerenje o provedenom vremenu u Oružanim snagama
 • Potvrda o prebivalištu izdata od CIPS-a
 • Potvrda o kretanju izdata od MUP-a čime dokazuje prebivalište na teritoriji ZDK u trajanju od najmanje 24 mjeseca prije podnošenja zahtjeva, (za lica koja su mijenjala prebivalište najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva, ukoliko su imali prebivalište na području kantona u trajanju od 24 mjeseca prije promjene mjesta prebivališta), osim povratnika u RS
 • Uvjerenje nadležne Poreske uprave o nepostojanju neizmirenih poreskih obaveza
 • Korisnik je dužan dostaviti dokaz o registraciji osnovne djelatnosti nakon 01.04.2020. godine, a najkasnije sa 06.2021. godine
 • Korisnik je dužan dostaviti plan poslovnih aktivnosti kojim će dokazati poznavanje planirane poslovne aktivnosti sa stanovišta ulaganja, profita i tržišta iste.

-za aplikante na Program „Biznis plus“- Varijanta a)

 • Uvjerenje nadležne Poreske uprave o nepostojanju neizmirenih poreskih obaveza za aplikanta;
 • Uvjerenje nadležne Poreske uprave o nepostojanju neizmirenih poreskih obaveza za registrovanu djelatnost;
 • Uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da je zaposlenik bio na evidenciji službe za zapošljavanje prije stupanja u radni odnos.
 • Prijava nadležne poreske uprave
 • Obrazac JS 3650 (Informacija o uplaćenim doprinosima) izdat od nadležne Poreske uprave
 • Potvrda o prebivalištu izdata od CIPS-a (original ili ovjerena fotokopija) za zaposlenika
 • Potvrda o kretanju izdata od MUP-a (za zaposlenika) čime dokazuje prebivalište na području Kantona u trajanju od najmanje dvije godine prije podnošenja zahtjeva, osim povratnika u RS
 • Uvjerenje nadležne gradske/općinske službe o učešću u prethodnim projektima zapošljavanja i samozapošljavanja Ministarstva

-za aplikante na Program „Biznis plus“- Varijanta b)

 • Uvjerenje nadležne Poreske uprave o aktivnosti poreske registracije za registriranu djelatnost
 • Uvjerenje nadležne Poreske uprave o nepostojanju neizmirenih poreskih obaveza za aplikanta;
 • Uvjerenje nadležne Poreske uprave o nepostojanju neizmirenih poreskih obaveza za registrovanu djelatnost;
 • Uvjerenje nadležne gradske/općinske službe o učešću u prethodnim projektima zapošljavanja i samozapošljavanja Ministarstva
 1. Visina sredstva
 • Program „Prvi biznis“ – 8.000,00KM.
 • Program „Biznis plus“ – Varijanta a)– do 5.000,00KM

– Varijanta b)– 1.000,00KM

 1. Postupak odobravanja sredstava

Zahtjev za podsticaj samozapošljavanja zainteresovani kandidati podnose samo na za to posebnom (propisanom obrascu) od strane Ministarstva, uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije, kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva.

Na osnovu donešene odluke Ministarstva, općina/grad, Ministarstvo i korisnik potpisati će ugovor kojim će biti detaljno regulisane sve obaveze strana u postupku.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj Službi boračko-invalidske zaštite općine/grada i Ministarstvu.

 

 1. Prijave na oglas se mogu izvršiti zaključno sa 01.06.2021. godine
 • Podnošenje zahtjeva

Obrasce zahtjeva   zainteresovani   kandidati   mogu   preuzeti   pri   nadležnoj   službi   Općine/grada

Žepče.

Podnosilac je dužan svojeručno potpisati zahtjev, kojim potvrđuje i da je priložio svu potrebnu dokumentaciju traženu javnim pozivom (original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva).

Zahtjevi sa kompletiranom dokumentacijom dostavljaju se nadležnoj službi Općine/grada.

Nepotpuni, neblagovremeni i neuredni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.

 

Broj: 13/03-2-5-30-4995-3/21

Datum: 07.05.2021. godine.

Međunarodni dan sestrinstva: Zastrašujući podaci uzrokovani pandemijom zahtijevaju hitnu reakciju nadležnih

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Uprkos pandemiji novog koronavirusa COVID-19 i ove godine će dostojanstveno biti obilježen 12. svibnja, Međunarodni dan sestrinstva. Ovaj datum se povezuje s rođenjem začetnice modernog sestrinstva Florens Najtingel (Florence Nightingale).

Sabina Čolić, diplomirana medicinska sestra, predsjednica je Komore medicinskih sestara/tehničara koja samo u Zeničko-dobojskom kantonu okuplja oko 2.250 medicinskih sestara, tehničara i babica. Medicinske sestre – tehničari su najbrojniji zdravstveni radnici u svakom zdravstvenom sistemu – u svijetu ih ima preko 30 milijuna, u Bosni i Hercegovini dvadesetak hiljada.

Pod velikim pritiskom

- Već drugu godinu zaredom, zbog pandemije, ne možemo obilježiti Dan sestrinstva edukativno-promotivnim naučno-stručnim skupovima, kako smo to činili ranijih godina, ističe Čolić. Ona ističe da je Covid-19 stavio zdravstveni sistem pod veliki napor, te su do izražaja došle mnogobrojne zdravstvene slabosti, te su medicinske sestre i tehničari stavljeni pod veliki pritisak.

- Puno su izloženi stresu, "sagorijevanju" na poslu, infekcijama, svjedočimo i nekoliko smrtnih slučajeva kolega, što znači da je sve to nenadoknadiv gubitak za sve nas. U odgovoru na ovaj veliki pritisak, mi smo najbrojniji pružaoci usluga. Na čelu te borbe medicinske sestre i tehničari su se pokazali tko su, što rade i zašto je vrlo važno da se ulaže u taj važan resurs, kaže Čolić.

Međunarodno vijeće sestara-tehničara (ICN) kojeg čine 130 nacionalnih udruženja iz cijelog svijeta ove godine je za obilježavanje svog datuma odabralo slogan "Glas da povede - vizija zdravstvene njege budućnosti"

 Svjetska udruženja medicinskih sestara i tehničara u posljednje vrijeme sve više prepoznaju sestrinstvo u javnom zdravstvu, "Public health nursing", za što kod nas još uvijek nema adekvatnog prijevoda.

- Ono ustvari na jednom mjestu okuplja sve aktivnosti medicinskih sestara i tehničara generalno u javnom zdravstvu, od preventivno-promotivnog rada s djecom, porodicama, različitim grupama stanovništva, na radnom mjestu, u školama, u vrtićima i slično. Upravo su oni doprinijeli razvoju novih metodologija, koje se provode u ovim pobrojanim institucijama i ustanovama, te time direktno radili na smanjenju i sprečavanju širenja Covid-19 pandemije, ističe doc.dr. Nino Hasanica, načelnik Službe za školsku higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Zastrašujuća statistika

Nažalost, podaci o stvarnom broju umrlih, oboljelih i zaraženih zdravstvenih radnika daleko su veći od onih koji su objedinjeni u izvještajima ICN-a. A po njima, do kraja 2020. bilo je zaraženo više od 1,6 milijuna zdravstvenih radnika samo u 34 države koje su dostavile izvještaj. podaci govore 2.710 umrlih, ali je taj broj znatno veći.

Prosjek zaraženih zdravstvenih radnika kreće se i do 30 posto svih zdravstvenih radnika. Više od 80 posto medicinskih radnika ima evidentirane mentalne probleme uslijed preopterećenja i rizika na poslu.

Procjena ICN-a je da će globalno do 2030. nedostajati više od 13 milijuna medicinskih sestara. Razlozi za ovu crnu statistiku su i podatak da će u narednih deset godina jedna od šest medicinskih sestara otići u penziju (potrebno obrazovati skoro pet milijuna osoba), a dodatno je zabilježen i do sad najveći odlazak iz profesije, uslijed profesionalnog stresa i opterećenja.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je dala nekoliko preporuka poput ulaganja u obrazovanje medicinskih sestara i babica, zapošljavanje većeg broja specijaliziranih medicinskih sestra, ulaganje i jačanje liderskih vještina medicinskih sestara i babica, jačanje i prepoznavanje sestrinske uloge u zdravstvenom sistemu, te pružanje podrške zdravstvenim radnicima u jačanju i provođenju promocije zdravlja i prevencije bolesti, a koji su ključni za dalji razvoj sestrinske profesije u budućnosti.

INZ/KMST ZDK

Oglas za dodjelu poticaja zapošljavanja braniteljske populacije u ZDK

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Na web portalu Općine Žepče www.opcina-zepce.com objavljen je Oglas za dodjelu poticaja zapošljavanja braniteljske populacije u ZDK kojeg prenosimo u cijelosti:

 

Na osnovu dijela 5. Programa poticaja zapošljavanja pripadnika braniteljske populacije Zeničko- dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima, usvojenog Zaključkom Vlade broj: 02-11- 6460/21 od 30.04.2021. godine (u daljem tekstu Program), Gradska/Općinska služba Žepče objavljuje

 

O G L A S

za dodjelu podsticaja zapošljavanja branilačke populacije u Zeničko-dobojskom kantonu

 

 1. Predmet oglasa

Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine/grada

Žepče, koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini/gradu Žepče i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini/gradu Žepče, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu nepovratnih novčanih sredstava u svrhu podsticaja zapošljavanja.

Programom podsticaja zapošljavanja povećava se konkurentnost podnosioca zahtjeva, pripadnika branilačke populacije, na način da isti, aktivno nastupajući na tržištu rada, traže zaposlenje uz bjanko primjerak Ugovora o zaposlenju kojim će se precizirati obaveze poslodavca, podnosioca zahtjeva Općine/Grada i Ministarstva. Predmetnim Ugovorom se Ministarstvo obavezuje obročno isplatiti podsticaj poslodavcu, a poslodavac se obavezuje zaključiti sa korisnikom Ugovor o radu u trajanju od najmanje 24 mjeseca.

 

 1. Pravo učešća na oglasu imaju:
 • Dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja
 • Ratni vojni
 • Demobilizirani branioci, koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine osim lica koja su u OS pristupili kao maloljetni ili neposredno po punoljetstvu, a sa minimalno 12 mjeseci provedenih u OS
 • Djeca poginulih branilaca do 35 godina života, djeca umrlih RVI i djeca umrlih nosilaca najvećih ratnih priznanja, do navršenih 30 godina života.
 • Udovice poginulih
 • Udovice ratnih vojnih invalida koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije
 • Djeca umrlih demobiliziranih branilaca koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine koja su sa istim živjela u zajedničkom domaćinstvu ili ga je isti izdržavao najmanje posljednju godinu dana prije smrti, do navršenih 30 godina života.
 • Udovice umrlih demobiliziranih branilaca koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine i koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti;
 • U posebnim slučajevima, demobilizirane branioce, koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 18 mjeseci u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine, ministar Ministarstva može uključiti u ovaj Program

 

 • Potrebna dokumentacija koju prilažu kandidati za dodjelu sredstava (original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva):
 1. za fizičke osobe:
 • zahtjev za podsticaj zapošljavanja (obrazac Ministarstva)
 • uvjerenje (rješenje) o statusu pripadnika branilačke populacije;
 • uvjerenje o stečenoj školskoj spremi
 • prijava prebivališta/boravišta (CIPS);
 • uvjerenje o kretanju – čime dokazuje prebivalište na teritoriji ZDK u trajanju od najmanje 24 mjeseca prije podnošenja zahtjeva, (za lica koja su mijenjala prebivalište najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva, ukoliko su imali prebivalište na području kantona u trajanju od 24 mjeseca prije promjene mjesta prebivališta), osim povratnika u RS
 • uvjerenje sa evidencije nezaposlenih;
 • obrazac JS 3650 (Informacija o uplaćenim doprinosima) izdat od nadležne Poreske ispostave kao dokaz da zahtjev za sufinanciranje zaposlenja ne podnose radi zasnivanja radnog odnosa u prethodnoj firmi zaposlenja; izuzev ako je radni odnos u predmetnoj firmi prestao protekom više od 3 mjeseca
 • uvjerenje nadležne Poreske uprave o nepostojanju poreskih obaveza

 

 1. b)     za pravne osobe: (dostaviti naknadno od potencijalnog poslodavca uz ovjeren obrazac Ugovora o zaposlenju)
 • dokaz o ispunjenosti obaveza u vezi sa plaćanjem penzionog, invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja;
 • dokaz o ispunjenosti obaveza u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim

 

 1. Visina sredstva
 • za osobe sa NK, KV, SSS, VŠS, 200,00 KM po jednom novozaposlenom radniku;
 • za osobe sa VSS 400,00 KM po jednom novozaposlenom radniku.
 1. Postupak odobravanja sredstava

Zahtjev za podsticaj zapošljavanja zainteresovani kandidati podnose samo na za to posebnom (propisanom obrascu) od strane Ministarstva, uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije, kao dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog poziva, sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj Službi branilačko-invalidske zaštite općine/grada i Ministarstvu.

 

 1. Prijave na oglas se mogu izvršiti zaključno sa 01.06.2021. godine
 • Podnošenje zahtjeva

Obrasce zahtjeva zainteresovani kandidati mogu preuzeti pri nadležnoj službi Općine/grada

Žepče.

Podnosilac je dužan svojeručno potpisati zahtjev, kojim potvrđuje i da je priložio svu potrebnu dokumentaciju traženu javnim pozivom (original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva).

Zahtjevi sa kompletiranom dokumentacijom dostavljaju se nadležnoj službi Općine/grada.

Nepotpuni, neblagovremeni i neuredni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.

 

Broj: 13/03-2-5-30-4994-3/21

Datum: 07.05.2021. godine.

 

Promo - Menadžment Binga pred praznik na ispomoći kolegama u trgovini: Uposlenici će Bajram provesti s obiteljima

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Nešto manje od 24 sata nas dijeli od Ramazanskog Bajrama, koji obilježavaju pripadnici islamske vjeroispovijesti širom svijeta. Bajramske pripreme tradicionalno započinju nekoliko dana ranije,  pripremom bogatih trpeza, oko kojih će se okupiti obitelji i prijatelji, uz tradicionalna jela i slastice. Vrijeme Bajrama vrijeme je i veselja za one najmlađe, koje očekuju pažljivo birani pokloni.

Ovo je vrijeme i intenzivnije posjete trgovinama, jer pripreme podrazumijevaju i  nabavke različitih artikala. Tako su, u susret ovogodišnjem Ramazanskom bajramu, podršku kolegama u maloprodaji pružili menadžment kompanije te zaposleni iz uprave. Oni su zajedno sa svojim kolegama u maloprodaji osigurali dostupnost raznovrsnih proizvoda na policama za građane širom BiH. Ovom neobičnom praksom, Bingo, kao najveći lanac trgovina u BiH, potvrđuje svoju opredijeljenost za postavljanje trendova, kako u poslovanju, tako i u sferi interne komunikacije.

Ako svoju nabavku još uvijek niste obavili,  iz Binga podsjećaju da to učinite čim prije,  jer više od 180 Bingo poslovnica neće raditi na prvi dan Ramazanskog bajrama.

Na linku https://bit.ly/3f4LSC0  možete pogledati spisak trgovina koje neće raditi na dan Bajrama 13.05.2021. godine.

Svim svojim uposlenicima i kupcima, Bingo želi sretne bajramske praznike.

Bajramska čestitka Općinskog načelnika Mate Zovko

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Povodom velikog muslimanskog blagdana Ramazanskog bajrama, svim muslimankama i muslimanima upućujem iskrene čestitke.

Nakon mjeseca posta i odricanja, želim da blagoslovljene dane provedete u dobrom zdravlju i miru u okružju obitelji i prijatelja.

Neka protekli mjesec Ramazana u ovom teškom razdoblju pandemije koronavirusa bude veliki podsjetnik na važnost razumijevanja, humanosti, brige i pomoći  bližnjima.

Žepče, 12.05.2021. godine


                                                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                              Mato Zovko, dipl.prav.

BZK Preporod Žepče: Bajramska čestitka

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Povodom nastupajućeg Ramazanskog Bajrama  svim  muslimanima općine Žepče, Bosne i Hercegovine  i naše dijaspore želimo da ovaj Bajram provedu  u dobrom zdravlju, radosti i porodičnoj sreći.

                               BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN!

                                                                                                                                                Predsjednik BZK Preporod Žepče
                                                                                                                                                            Rusmir Agić

Bajramska čestitka predsjedavajućeg OV Žepče Edina Šišića

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Ramazan je bio prilika da očistimo svoje srce i vratimo se korijenu, kako bismo razmislili o svojoj srži, kako bismo u dubinama duše potražili dobrotu.

Bajrami su naročita prilika da jačamo vezu sa Gospodarom, da razmišljamo, da postajemo bolji i da širimo ljubav u zajednici kao i među svim ljudima s kojima sarađujemo i komuniciramo.

 

Bošnjacima i Bošnjakinjama u Žepču, BiH i dijaspori u ime Općinskog vijeća Žepče i u svoje lično upućujem iskrene čestitke i lijepe želje povodom Ramazanskog bajrama sa porukom:

Ujedinimo se, pružimo ruku jedni drugima, podijelimo radost Bajrama između sebe, s rodbinom, prijateljima i komšijama.

Učinimo da nam ovi mubarek dani budu prekretnica u našem životu i da budu uzrok našeg jedinstva i napretka.

 

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN !

 

 

                                                                                                                                                              Predsjedavajući Općinskog vijeća

                                                                                                                                                                           Edin Šišić

Premijer Novalić s ministrima u posjeti Žepču

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić s federalnim ministrima poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudinom Dedićem, te prostornog uređenja Josipom Martićem boravio je danas  u posjeti je općini Žepče gdje se susreo sa s načelnikom Matom Zovkom te premijerom ZDK Mirnesom Bašićem i ministrom poljoprivrede Mirsadom Hadžićem te predsjedavajućim OV Žepče Edinom Šišićem.

Po okončanju sastanka u prostorijama Općine Žepče, gosti su obišli farmu za uzgoj junadi Trans expert d.o.o Žepče koja je u vlasništvu Danijela Karimovića, a koja broji oko 600 grla. Ova Farma je u prošloj godini od strane federalnih ministarstava kroz programe poticaja dobila blizu 290 000 KM za uzgoj i proizvodnju i nabavku mehanizacije, a tijekom današnje posjete domaćini su gostima predstavili i buduće planove vezane uz razvoj farme.

Cilj posjete je evaluacija o provođenju projekata iz oblasti privrede i infrastrukture na ovom području u kojima sudjeluje Vlada Federacije BiH. Poseban naglasak bio je na stabilizaciji privrede u vrijeme pandemije i izazovima s kojima se susreću niži nivoi vlasti i privrednici.

U nastojanju da prevaziđemo krizu koja je uzrokovana pandemijom korona virusa u prošloj godini smo u Ze-Do kanton investirali oko 60,2 milijuna KM, što u privredu i zdravstvo, tako i u infrastrukturu, a u istom pravcu idemo i ove godine. Vlada je pojačala prisustvo na općinama i kantonima kroz razne grantove tako da se nadam da ćemo svi zajedno, od federalnog, kantonalnog i općinskog nivoa svi lakše prebroditi krizu i krenuti ka daljnjem razvitku. Imamo i dobre pokazatelje u tom pravcu jer u prva četiri mjeseca ove godine bilježimo rast zaposlenosti, izvoza i industrijske proizvodnje od 17,2 % - rekao je između ostalog premijer Federacije Fadil Novalić danas u Žepču.

Općinski načelnik Mato Zovko je zahvalio federalnom premijeru i ministrima na svemu onom što su za vrijeme pandemije korona virusa uradili za općinu Žepče.

Mi smo nakon rata sve svoje resurse usmjerili na razvoj općine Žepče, a nismo zaboravili ni poljoprivredu. Već dugo u svom proračunu imamo stavku za razvoj poljoprivrede i na taj način trudimo se da našim poljoprivrednicima pomognemo u onom dijelu gdje oni neuspiju dobiti pomoć od federacije i kantona, tu smo mi da im pomognemo - zaključio je Zovko.

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH Šemsudim Dedić naveo je da je u 2020. Vlada FBiH investirala u poljoprivredu više od 40 miliona KM, od čega i oko 700.000 KM na gazdinstvu u Žepču koje su danas posjetili. 

Najavio je da će i u ovoj godini u poljoprivredu biti uloženo oko 12 miliona KM kako bi bh. poljoprivrednici bili konkurentniji uvoznoj robi. 

Osim Žepča, delegacija je posjetila i Općinu Tešanj gdje su se sastali s načelnikom Suadom Huskićem, a također su obišli i tešanjske kompanije MI Madi d.o.o. i Mann+Hummel BA

 

Subcategories