Vlada Federacije BiH usvojila je Program utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim preduzećima - Transfer Željeznicama FBiH" utvrđenog Proračunom Federacije BiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u visini od 22.000.000 KM.

Svrha programa je provođenje Zakona o financiranju željezničke infrastrukture i sufinanciranju putničkog i kombiniranog prometa po kojem Federacija BiH financira održavanje željezničke infrastrukture, sufinancira željeznički putnički i kombinirani promet i financira rad Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo, po Sporazumu između Federacije BiH i Republike Srpske.

JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo bit će raspoređeno 19.300.000 KM za financiranje održavanja željezničke infrastrukture i 2.000.000 KM za sufinanciranje obavljanja usluga željezničkog putničkog prometa i 100.000 KM za sufinanciranje obavljanja usluga željezničkog kombiniranog prometa. Za učešće Federacije BiH u sufinanciranju Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije namijenjeno je 600.000 KM.

Korisnicima transfera sredstva će biti prebačena u jednakim mjesečnim iznosima, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.