Prema odredbama članka 2.19. Izbornog zakona i Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora, predsjednici biračkih odbora i njihovi zamjenici dużni su proći obuku za rad u biračkim odborima. Nakon obuke predsjednici i zamjenici biračkih odbora će pristupiti testu provjere znanja. Uspješnim kandidatima na provjeri znanja će biti dodjeljeni certifikati, a imenovani članovi koji ne pristupe obuci ili ne zadovolje na provjeri znanja biti će razriješeni i na njihovo mjesto će biti imenovani drugi kandidati.

Općinsko izbomo povjerenstvo / komisija će organizirati obuku predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u dva termina kako slijedi:

17,/subota/ 09,2016. godine sa poćetkom u 10.00 sati za predsjednike i zamjenike biračkih odbora za prvu grupu (biračka mjesta od 1-20).

17./subota/ 09.2016. godine sa početkom u 13. sati za predsjednike i zamjenike biračkih odbora za drugu grupu ( biračka mjesta od 21-36, BM 501 i mobilni timovi).

Testiranje odabranih kandidata će se izvršiti u periodu od 22-28.9.2016. godine, a o terminu odrżavanja ispita znanja imenovani predsjednici i zamjenici biračkih odbora će biti naknadno obavješteni.

Obuka će se održati u zgradi Donna kulture u sali općinskog vijeća.

 

Općinsko izbomo povjerenstvo / komisija će organizirati i  obuku članova  i zamjenika članova  biračkih odbora u dva termina kako slijedi:

19. / ponedjeljak / 09. 2016. godine sa početkom u 17.00 sati za članove i zamjenike  članova biračkih odbora za prvu grupu ( biračka mjesta od 1-20)

20./ utorak/ 09.2016. godine  sa početkom u 17.00 sati za članove  i zamjenike biračkoh odbora za drugu grupu ( biračka mjesta od 21- 36, BM 501 i mobilni timovi)

Testiranje  odabranih kandidata  će se izvršiti odmah po završetku postupka obuke.

Obuka će se održati u kino sali Doma kulture Žepče.