Predavanje je vodio Anel Hurem ispred Instituta za certificiranje sistema ICS d.o.o. Sarajevo tijekom kojeg je govorio o dobrobitima novog sustava certificiranja, izmjenama u normama, rizicima te samoj proceduri certificiranja.

G-din Hurem je naglasio da su brojne koristi od ovog certifikata, a da se one  prvenstveno ogledaju u povećanju dobiti poduzeća zbog sustavnog planiranja, analiza i upravljanja rizicima kao i smanjenju troškova poslovanja. Tu je naravno, stvaranje poslovnog ugleda, pouzdanost i poslovna izvrsnost što je ključno kod onih poduzeća koja su izvozno orijentirana ka zemljama EU.

 

„Zbog što boljeg usklađivanja poslovanja organizacija u novim tržišnim uvjetima, kao i što boljem usklađivanju norme ISO 9001 sa ostalim normama sistema upravljanja javila se i potreba za promjenom norme, pa tako danas imamo novu normu ISO 9001:2015, nasljednicu ISO 9001:2008,  o kojoj je na današnjem predavanju bilo riječi. U novom izdanju zadovoljstvo kupca je i dalje definirano kao prioritet svake organizacije. Kada je naše tržište u pitanju, važno je istaknuti da je Institut za certificiranje sistema d.o.o. prvo i jedino akreditirano certifikacijsko tijelo u Bosni i Hercegovini“ kazao je na kraju Hurem.