Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio 2

Žepče: Objavljen Javni poziv za prijavu na sezonskim poslovima u projektu „Za zajednicu radi, za obitelj zaradi“

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 


Projektom je predviđeno zapošljavanje 31 osobe (10 žena i 21 muškarac) koje su prijavljene na evidenciji Biroa za zapošljavanje općine Žepče kroz privremeni radni angažman u trajanju od četiri i pol mjeseca i društveno korisni rad.


Pravo sudjelovanja/učešća imaju sva fizička lica koja ispunjavaju opće i dodatne kriterije, koji su navedeni u dokumentu „Smjernice za javni poziv javni radovi 07.03.2017.“, sa područja općine Žepče.


Sva zainteresirana fizička lica koja žive na području općine Žepče, mogu preuzeti odgovarajuće obrasce za prijave na pisarnici Općine Žepče (info pult) ili sa web stranice Općine Žepče www.opcina-zepce.com


Prijava i ostala potrebna dokumentacija treba biti dostavljena najkasnije do 23.03.2017. do 15.00 sati.


Aplikacije se mogu dostaviti putem pošte ili direktno u prostorije Općine Žepče na adresi: Općina Žepče, Ul. Stjepana Radića 2, 72230 Žepče.


Za sve dodatne informacije i pojašnjenja tokom perioda podnošenja prijava, podnosioci zahtjeva mogu direktno uputiti pitanja, upite i zahtjeve u pisanoj formi, na broj 032/888 626 (kontakt osoba Mustafa Dervišević) ili na mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Sa sljedećeg linka možete preuzeti dokument Smjernice za javni poziv javni radovi 07.03.2017., u kome su navedeni svi detalji i uvjeti javnog poziva.