Predmet prodaje je Prizemna ugrada u Ozimici – Žepče i dvorište u vlasništvu T.P. „Nova trgovina“ d.d. Žepče.


Svim zainteresiranim i potencijalnim kupcima tekst  Javnog poziva bit će dostupan i na web stranici Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH ( www.apf.gov.ba)