Općina Žepče je trenutno jedna od tri općine u Federaciji BiH koja posjeduje  BFC certifikat za povoljno poslovno okruženje u Jugoistočnoj Europi , a put koji je prošla da bi ga dobila, bio je dug i trnovit. Prema riječima direktorice RAŽ Branke Janko, Općina je morala da ispuni 12 kriterija i 80 podkriterija od kojih su se neki odnosili na proces strateškog planiranja, uspostavu jedinice za  lokalni ekonomski razvoj kao i brojne druge. Naša uspješnost u ispunjavanju svih uvjeta je bila preko 90%, nakon čega je evaluacijska komisija odlučila da Općini Žepče dodijeli ovaj, u poslovnom svijetu jako bitan certifikat.

Da je BFC certifikat potvrda da je Općina Žepče na dobrom putu i da ide u pravom smjeru, potvrdio je i načelnik Mato Zovko koji je rekao da je certifikat jedan dio priče, te da se Općina neće na njemu zaustaviti, nego će svakodnevno  raditi na očuvanju i unaprjeđenju postojećeg potencijala i stvaranju pozitivne poslovne klime.

Pored BFC certifikata, na današnjoj konferenciji je predstavljen i projekt „ Partnerstvo s dijasporom za održiv razvoj općine Žepče“ kojeg financira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, a sufinanciraju Općina Žepče i Razvojna agencija Žepče, dok su suradnici na projektu kompanija „Praha“ d.o.o. i „Kamin Studio“ d.o.o. čiji su vlasnici porijeklom iz općine Žepče, a godinama žive u Češkoj i Norveškoj. 

Opći cilj ovog projekta je uspostavljanje i održavanje aktivne veze s dijasporom u cilju iskorištavanja zajedničkih gospodarskih i ljudskih potencijala, koji će doprinijeti održivom gospodarskom razvoju u općini Žepče . 

„ Jedan od razloga za kreiranjem ovog projekta je prikupljanje podatka o žepačkoj dijaspori, s kojom se namjeravamo uvezati i povezati, te zajedno raditi na razvoju Općine“ kazao je načelnik Zovko, te dodao kako je osim ekonomske suradnje od velike važnosti i ona kulturna, sportska i svaka druga koja stvara trajne veze između ljudi koji su tu i onih koji su daleko od svog zavičaja.

Prva od aktivnosti ovog projekta jest pokretanje facebook stranice Žepče i dijaspora gdje svi Žepčaci mogu dostaviti svoje kontakt podatke i saznati više kako se uključiti u ovaj projekt, a više informacija svakako mogu dobiti i na web portalu www.zepackadijaspora.com

Jedna od aktivnosti na ovom projektu je i najavljena „Večer žepačke dijaspore“ koja je planirana za 26.veljače 2016. godine, a koja će okupiti brojne Žepčake iz dijaspore koji djeluju u različitim društvenim  sferama.