Ispred općine Žepče sastanku su nazočili Ilija Barešić, pomoćnik načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti, direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko, glavna i odgovorna urednica Radio Žepča Marjana Matijević i predsjednik UZOR-a Dragan Janko, a ispred Catholic relief Services (CRS) Sanja Lepić i Siniša Moreti ispred Caritasa biskupskog ordinarijata Banja Luka.

Tema sastanka bile su aktivnosti koje će se provoditi u narednom periodu u općini Žepče a koje proizilaze iz ciljeva projekta PRO-Budućnost izgradnje pomirenje i povjerenja među građanima svih etničkih skupina u Bosni i Hercegovini.

Općinski načelnik Mato Zovko je u rujnu potpisao sporazum o pristupanju općine Žepče projektu PRO-Budućnost, a na sastanku u četvrtak potpisan je protokol o radu radne skupine na projektu PRO-Budućnost (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost) općine Žepče. Uloga članova radne skupine općine Žepče je savjetodavna podrška Projektu. Period implementacije projekta je do 16. rujna 2017. godine.

Cilj projekta PRO-Budućnost je izgradnja povjerenja među građankama i građanima svih nacionalnosti u Bosni i Hercegovini, te podrška okruženju u kojem će građanke i građani BiH, podstaknuti od strane ključnih uticajnih aktera, zagovarati nove druš- tvene promjene u cilju poboljšanja kvaliteta života. PRO-Budućnost će raditi sa građankama i građanima da razumiju postojanje različitih opisa politič- kih i istorijskih priča i da ohrabre ključne uticajne aktere da podrže lokalne inicijative pomirenja. Projekt se implementira u 30 gradova/općina/opština u BiH. 14 gradova/općina/opština iz Federacije Bosne i Hercegovine. 16 gradova/općina/opština iz Republike Srpske Ciljane grupe su mladi, žrtve rata, žene, manjine, vjerske skupine, udruženja/udruge žrtava rata, vijeća nastavnika i roditelja, te formalne i neformalne grupe civilnog društva.

PRO-Budućnost je tijekom četiri godine implementacije osigurao oko 70.000 $ s ciljem da bi podržao lokalne inicijative, preko formalnih i neformalnih grupa mladih, žena, religijskih službenika, bivših žrtava rata i nevladinih organizacija