Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio 2

Održana Javna rasprava na Nacrt Zakona o poticanju razvoja male privrede

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Tim povodom, danas je u Žepču upriličena Javna rasprava, koju su vodili Osman Buza, pomoćnik ministra privrede ZDK i Dženita Hrgić, stručna suradnica pri ministarstvu poljoprivrede ovog kantona.


Ovim zakonom se uređuju osnove planiranja, osiguranja sredstava i provođenja samih razvojnih mjera u privredi.


Definirani su svi rokovi do kada se pojedini akti pomenuti u zakonu i sam zakon trebaju početi primjenjivati. Nacrt Zakona je urađen u skladu sa federalnim Zakonom o poticaju razvoja male privrede, zakonima o prekršajima, kao i sa preporukama Europske komisije. U daljem postupku do samog donošenja, nakon kantonalne Skupštine, uslijedile su i javne rasprave koje će prethoditi konačnom usvajanju, te se tu krije mogućnost dobijanja dodatnih prijedloga za poboljšanje od svih zainteresiranih strana.


Kako je istakao Osman Buza, pomoćnik ministra privrede ZDK, cilj je da se Zakon uradi što kvalitetnije i iz tog razloga i jesu upriličene Javne rasprave na području kantona, da bi zakon bio što pristupačniji konzumentima poticaja. U odnosu na prethodni, ovaj Nacrt Zakona daje širi zakonski okvir, dok će se ostali detalji rješavati podzakonskim aktima.


Rok za dostavu prijedloga i sugestija na Nacrt Zakona o poticanju razvoja male privrede je 21.03.106. godine.