Obrađivale su se teme realističnog prikaza povreda oboljenja i stanja, volonterizma, pretpostavki, afirmativnog istraživanja, identiteta, moći percepcije i emocionalne inteligencije. 

Ovom prilikom potpisani su ugovori o bratimljenju sa CK Grada Tuzla, CK Općina Lukavac, Kakanj, Ilijaš, Novo Sarajevo, Centar Sarajevo i Fojnica.