Količina drvnih sortimenata je 15.000-20.000 m³ i treba se izvesti najdalje do 30.06.2017.godine.

Predmet sporazuma je korištenje puteva i saniranje šteta na lokalnim putevima Pejića rijeka i Lovnička rijeka.

Sporazum je u ime Općine Žepče potpisao Općinski načelnik Mato Zovko, u ime MZ Lovnica Spomenko Vidović-predsjednik vijeća MZ Lovnica i u ime JP  ŠPD ZDK, direktor Alija Hadžiabdić.