Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio 2

MUP ZDK: Unaprijeđeno 20 policijskih službenika

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Navedenim unapređenjima, kako je istakao komesar Šut, Uprava policija je dobila kvalitetna kadrovska rješenja koja će zasigurno rezultirati postizanjem što boljih rezultata u radu i profesionalnijom borbom protiv svih vidova kriminaliteta.

Također je naglasio da će zajedno sa svojim suradnicima i rukovodećim službenicima dati nesebičnu potporu svim policajcima u provođenju aktivnosti iz njihove nadležnosti, te da se nijedan policijski službenik ne smije libiti da primjeni zakonska ovlaštenja u svim situacijama kada štiti svoj život, kao i živote i imovinu naših građana. Na kraju svog obraćanja komesar Šut je posebno naglasio da policijski službenik mora biti odlučan, hrabar i profesionalan, te da samo takav policajac može steći uvažavanje i respekt, kako kolega i rukovoditelja, tako i zajednice koju štiti.