Aktivnosti ovog Udruženja prezentirao je predsjednik Munir Isaković i tom prilikom ukazao na naredne programske aktivnosti Udruženja, sa fokusom na zapošljavanje i integraciju osoba sa invaliditetom. Razgovaralo se o suradnji sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom te o potpori i daljnjoj uspješnoj suradnji sa resornim Ministarstavom za rad socijalnu politiku i izbjeglice.

Premijer Galijašević i ministar Šahinović podržali su aktivnosti Udruženja osoba s invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona te su u razgovoru naglasili da se i dalje planira financijska potpora udruženjima u narednoj godini.