Gradska uprava je zaključila ugovor o formiranju, uspostavi i funkcioniranju skloništa za životinje sa privrednim društvom "Alba Zenica" kojim su precizirane zajedničke aktivnosti i angažiranje raspoloživih resursa za ostvarivanje kvalitetne funkcije skloništa za životinje. 

Novoizgrađenim specijaliziranim objektom za uklanjanje pasa, koji je u vlasništvu grada i nalazi se na lokalitetu Bare u mjesnoj zajednici Stranjani, gazdovati će poduzeće "Alba", a gradska uprava će u potpunosti financirati rad i funkcioniranje  skloništa.

Služba za komunalne poslove i ekologiju je u skladu sa propisanom zakonskom regulativom i podzakonskim aktima izdala dozvolu za početak rada skloništa i higijenskog servisa, a zaposlenici "Albe" će u kontinuitetu uspostaviti i osigurati ostvarivanje funkcije skloništa u skladu sa Zakonom o dobrobiti životinja, Zakonom o veterinarstvu i odgovarajućim podzakonskim aktima. 

U skladu sa zaključkom Gradskog vijeća Zenice, a s ciljem zaštite zdravlja i veće sigurnosti građana i zaštite napuštenih i izgubljenih pasa, te potrebe veterinarske zaštite zdravlja životinja koje nisu pod kontrolom vlasnika potpisan je ugovor sa veterinarskom stanicom. 

Novoizgrađeno sklonište za životinje napravljeno je u skladu sa pravilnikom, nalazi se na propisanoj udaljenosti od naseljenog mjesta od oko 500 metara, i osigurava sve propisane higijensko-tehničke uvjete za smještaj životinja. Iz poduzeća "Alba" uputili su poziv građanima da omoguće aktivnosti uklanjanja pasa bez vlasnika sa ulica i da njihovoj službi prijave agresivne i bolesne pse lutalice.

(enb)