Radi se o zakonskom rješenju koje će unaprijediti postojeći zakon i uskladiti ga sa zakonom o stvarnim pravima, a nakon prolaska kroz skupštinsku proceduru doći će na javnu raspravu. 

Radi se o vrlo važnoj materiji o korištenju zajedničkih dijelova stambenih i stambeno-poslovnih objekata, koja nudi nova rješenja u pravima i obavezama korištenja zajedničkih dijelova zgrada.