Sa istim iznosima, Ministarstvo prostornog uređenja Federacije BiH, pored maglajske, pomoglo je još četiri općine koje su pretrpjele štete sredinom maja prošle godine. “U Ministarstvu prostornog uređenja imali smo program sanacije šteta nastalih usljed poplava i klizišta 2014.godine i općina Maglaj dobila je dio tih sredstava. Nadam se da će ovaj iznos pomoći da se riješi problem na klizištu Sedra i da će stanovnici ovog dijela općine nastave sa normalnim životom”, rekao je ministar Martić u Maglaju.