Vlada ZDK oformila je Krizni štab i pokrenula niz aktivnosti da spremno odgovori na sve izazove s pojavom korona virusa. S tim u vezi, kontaktirali smo ministra zdravstva ZDK, i predsjednika kriznog štaba za praćenje korona virusa,  Adnana Jupića, koji je dao izjavu za Radio Žepče i govorio o pomenutim aktivnostima.

„Vrlo rano smo formirali krizni štab koji je osnova djelovanja u ZDK, izradili odgovarajuću strategiju i Plan rada za sve eventualije. Osnovno je da bismo trebali izbjeći bilo kakvu paniku, jer u ovom momentu nema mjesta panici. Nemamo sumnjivih niti dijagnosticiranih slučajeva, a iako se pojave, imamo odgovor i rješenje za situaciju širenja korona virusa. Sve aktivnosti koordiniramo sa Federalnim ministarstvom, odnosno Kriznim štabom i sve njihove preporuke i naredbe implementiramo i idemo na teren uvažavajući sve specifičnosti našeg kantona i mogu reći da sam zadovoljan podrškom koju nam pruža Federalni Krizni štab.

Kada su u pitanju kapaciteti za smještaj eventualnih potvrđenih pacijenata, mi smo rano krenuli sa aktivnostima, te tako imamo određene prostore u Kantonalnoj bolnici Zenica i Općoj bolnici Tešanj. Čak i određeni Domovi zdravlja, ustanove primarne zaštite, imaju neke prostore koji se mogu koristiti za izolacije, mada trenutno nema potrebe za istim. Sva saradnja i komunikacija ide preko epidemioloških službi i samo je potrebno pratiti medijske istupe, upozorenja koja se izdaju našim pacijentima da bi svako znao kako se ponašati u nastaloj situaciji.

U ovoj prvoj fazi, prije pojave samog oboljenja, a nadam se da do toga neće ni doći, primarni posao ide na teret epidemiologa i oni su kroz epidemiološke službe napravili jako dobar lanac komunikacije i širenja informacija, tako da mogu reći da sam zadovoljan saradnjom sa higijensko-epidemiološkim službama, kao i sa lokalnim zajednicama, to jeste domovima zdravlja“, kazao je ministar Jupić.