Premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević i ministar financija Andrej Kajić prezentirali su predstavnicima sindikalnih odbora osnove planiranog kantonalnog budžeta, nakon čega je razgovarano o eventualnim problemima u njegovoj realizaciji.

- Prije razmatranja i donošenja budžeta za 2016. organizirali smo sastanak sa sindikatima, dogovorili smo se o načinu daljnjeg rada, da nastavljamo socijalni dijalog i donosimo zajedničke odluke. Drago mi je da smo se danas usuglasili o osnovnim elementima Nacrta budžeta za 2016. godinu sa kojim su suglasni i članovi sindikata. U sljedećoj godini nas očekuje usuglašavanje kolektivnih ugovora, primjena zakona o radu i primjena zakona o državnoj službi. Sindikatu smo predočili prijedlog da se zadržavaju elementi koji su bili u 2015. godini, a tiču se ostalih naknada i primanja. Nema umanjenja, a ono što garantiramo je redovnost isplata plaća i naknada - rekao je premijer Miralem Galijašević.

Mišljenje o održanom sastanku u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona iznijeli su i predstavnici kantonalnih sindikalnih odbora.

Predsjednik Kantonalnog odbora saveza sindikata ZDK-a Mirnes Isaković naveo je da su usuglašeni stavovi u vezi  s plaćama i naknadama za zaposlene koji plaće primaju iz budžeta ZDK-a. Naglašava da će u narednoj godini plaće i naknade biti zadržane na nivou iz ove godine.

- Razgovarali smo i o sveukupnoj problematici usklađivanja kolektivnih ugovora. To je nešto što nas očekuje u narednoj godini, ali želim da kažem da u ovakvom ambijentu, kada postoji spremnost s obje strane, zasigurno imamo realne pretpostavke da ćemo sve probleme koje postoje na relaciji Vlada i sindikat u dijelu prava zaposlenih i građana ZDK-a rješavati na kvalitetniji način, u odnosu na raniji period kada smo u potpunosti bili izbačeni iz socijalnog dijaloga - istakao je. 

Predsjednik KO sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja, srednjeg i visokog obrazovanja ZDK-a Selvedin Šatorović ističe da trenutno ne postoji usklađen opći kolektivni ugovor s važećim zakonom o radu, ali nakon sastanka do kraja ovog tjedna bit će poznate precizne informacije da li će doći do rješenja ili će Vlada FBiH iskoristiti zakonsko pravo i produžiti važenje svih kolektivnih ugovora za još 90 dana. 

(fena)