-Identificirali smo novu revidiranu viziju,proeuropske orijentacije,bazirane na konceptu održivog razvoja, izjavila je Dženana Čolaković,direktorica Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte pri Vladi ZDK.

Nova Strategija razvoja ZDK prepoznaje 4 strateška cilja,kao i 15 prioritetnih ciljeva iz kojih je proizašlo 50 mjera i 227 projekata.

Prema procjenama,za realizaciju planiranih ciljeva i mjera iz Strategije, planiraju se sredstva u iznosu od oko 160 milijuna maraka.

Polazni dokumenti bili su dosadašnja Strategija razvoja ZDK (2010-2020),a strateški planski dokumenti,među ostalim, bili su Strategija razvoja BiH,Strategija socijalnog uključivanja, Reformska agenda, kao i Indikativni strateški planski dokument za BiH od strane Europske unije,ukazala je Čolaković.

Pored premijera i članova Vlade,prezentaciji revidirane Strategije,prisustvovali su načelnici ili predstavnici nekoliko općina, Klubova političkih stranaka i Klubova naroda, te nevladinih organizacija.  

(rtvze)