Odluka je donesena na prijedlog Federalne komisije za procjenu šteta, a nakon usvajanja rebalansa proračuna za 2015. godinu kojim su povećana sredstva za te namjene. Ovim je stavljena van snage Odluka koju je Federalni štab donio na prošloj sjednici, a kojom je za te namjene odobreno manje sredstava.

Odluku za Unsko-sanski kanton nije bilo moguće donijeti jer podaci o nastalim štetama na području tog kantona, u skladu s procedurama, nikada nisu dostavljeni Federalnoj komisiji za procjenu šteta. Također, donesena je i Odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje dijela šteta vladama Posavskog, Tuzlanskog i Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od po 200.000 KM za svaki kanton.

Na sjednici su razmatrane i usvojene Odluke o nabavci sredstava i opreme potrebnih za rad službi zaštite i spašavanja i drugih struktura civilne zaštite, a na temelju provođenja Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2015. godini. Usvojena je i Odluka o izvođenju obuke za spašavanje u zimskim uvjetima  Federalne jedinice za deminiranje i druge zadatke zaštite i spašavanja i pripadnika Federalne uprave policije.

U Radnu grupu za izradu studije uvođenja Operativnog centra 112 na području Federacije BiH imenovani su Mirnesa Softić (predsjednica), Željko Dugonjić i Eugen Ćubela, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.