Ministarstvo financija Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) doznačilo je tzv. egzistencijalnu naknadu za mjesec lipanj   demobiliziranim  braniteljima  mlađim od 57 godina. Do sada je obrađeno 2.804 zahtjeva koji su uvedeni u ISVDV sistem, a doznačena su sredstva u iznosu od 443.568 KM.

Ministar za braniteljska  pitanja Fahrudin Čolaković rekao je da su nadležne službe za braniteljsko-invalidsku zaštitu u gradovima i općinama ubrzale obradu predmeta, te se da se ubrzo očekuje da se u pravo uvede još veći broj demobiliziranih branitelja.

- Zaprimili smo oko 4.600 zahtjeva demobiliziranih  branitelja mlađih od 57 godina, a taj broj se povećava svaki mjesec. Očekujemo da ćemo u konačnici u pravo uvesti oko 5.000 boraca - rekao je Čolaković, navodeći da su u proračunu za ove namjene planirana sredstva u iznosu od oko 5 milijuna KM, što će biti dovoljno za isplatu naknada do kraja godine.

Najveći broj zahtjeva do sada je obrađen u općini Zavidovići - 562, Tešnju 432, Visokom 415, Žepču 313, Maglaju 271, Kaknju 200, Zenici 178, Olovu 112, Doboj Jugu 103, Brezi 74, Usori 73 i Varešu 71.

Branitelji mlađi od 57 godina pravo na egzistencijalnu naknadu ostvaruju u kantonima, a stariji od 57 godina s nivoa Federacije BiH. Pravo na naknadu imaju nezaposleni branitelji koji su od travnja 1992. do prosinca 1995. u redovima Oružanih snaga BiH proveli najmanje 24 mjeseca, odnosno 12 mjeseci ako su postali branitelji kao maloljetnici ili šest mjeseci po stjecanju punoljetstva.

Iznos naknade utvrđuje se množenjem osnovice u iznosu od 4 KM s brojem mjeseci provedenih u OSBiH.

Press služba ZDK