Ministarstvu se obratilo 16 privrednih subjekata za dodjelu poticaja, a na osnovu detaljnog uvida u podnesene zahtjeve utvrđeno je da 13 privrednih subjekata dostavilo  uredne zahtjeve, i njima su odobrene subvencije u ukupnom iznosu od 289.432 KM za izvezenu robu u iznosu od 16,679.583 KM.

Za subvencioniranje troškova uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnim standardima i dijela marketinških troškova za proizvode nagrađene na sajamskim manifestacijama, za sedam privrednih subjekata koji su dostavili urednu dokumentaciju odobreno je subvencioniranje u ukupnom iznosu od 82.000 KM.

Na ime subvencioniranja troškova povećanja iskorištavanja kapaciteta u ugostiteljskim objektima skupine “Hoteli” odobren je iznos od 9.218 KM za tri privredna subjekata.

Za subvencioniranje administrativnih troškova kod pokretanja poslovnih ideja i registracije privrednih subjekata, Ministarstvu za privredu obratilo se osam potencijalnih poduzetnika za dodjelu poticaja, od čega je šest potencijalnih poduzetnika dostavilo urednu dokumentaciju o plaćenim troškovima izrade Poslovnog plana, na osnovu koje je odobreno subvencioniranje u ukupnom iznosu od 11.741 KM.