Građani i građanke Zeničko-dobojskog kantona, korisnici usluga Kantonalne bolnice Zenica, među prvima u BiH imaju mogućnost zakazivanja pregleda upotrebom automatiziranih, online listi čekanja. Kantonalna bolnica Zenica uvela je inovativni softver za liste čekanja pacijenata, za one preglede i operacije gdje se trenutno najduže čeka.

KB Zenica navedeni softver uvela je u okviru Projekta sprečavanja i borbe protiv korupcije u zdravstvu koga provode Transparency interantional Bosne i Hercegovine (TI BiH) i Centri civilnih inicijativa (CCI), uz financijsku podršku Europske unije.  Automatizirani sistem je u najvećoj mogućoj mjeri oslobođen mogućnosti utjecaja pojedinaca, što dovodi do smanjenja mogućnosti za koruptivne radnje prilikom zakazivanja pacijenata. Automatski sistem kreiranja i transparentne liste čekanja osiguravaju pacijentima potpuni pristup informacijama, a zdravstvenim radnicima olakšava rad i pojednostavljuje komunikaciju s pacijentima.

" Ovaj pozitivan primjer upotrebe inovativnih Informacionih sistema u prevenciji korupcije, bit će predložen i drugim zdravstvenim ustanovama u BiH. U kontekstu postojanja epidemije virusa Covid-19 dodatno je pozitivno to što se omogućava manji fizički kontakt pacijenata međusobno i nema potrebe da pacijenti za određene informacije lično dolaze u bolnicu", saopćeno je iz CCI.

Projektom sprečavanja i borbe protiv korupcije u zdravstvu se nastoji doprinijeti smanjenju rizika za pojavu korupcije u sektoru zdravstva u BiH, kroz suradnju s 15 javnih zdravstvenih ustanova u BiH s kojima se radi na unaprjeđenju njihovih internih pravnih akata koji uređuju oblasti podložne korupciji (javne nabavke, upravljanja ljudskim resursima, upravljanje financijama, sukob interesa), kako bi se pokazalo da je moguće značajno poboljšati stanje u pojedinim ustanovama i koji će poslužiti kao primjeri za dalje uspostavljanje sistemskih preventivnih rješenja. Formirana je i posebna Koalicija za praćenje i zagovaranje borbe protiv korupcije u zdravstvu  koju čine mediji i lokalne NVO.

" Posebna pažnja posvećena je uvođenju inovativnog softvera za transparentne liste čekanja pacijenata, što je ilustrovano na modelu jedne zdravstvene ustanove - Kantonalne bolnice Zenica. Cilj je prikazati dobre prakse - kada građani imaju potpuni uvid u zakazane preglede i operacije, čime se smanjuje mogućnost korupcije i sprječava zakazivanje pregleda "preko reda", dodaju iz CCi.

Projekt sprečavanja i borbe protiv korupcije u zdravstvu koji financira Europska unija, u vrijednosti od 490.000 eura, nastoji doprinijeti smanjenju rizika za pojavu korupcije u sektoru zdravstva u BiH kroz unaprjeđenje transparentnosti, odgovornosti i integriteta 15 javnih zdravstvenih ustanova u BiH, saopćeno je iz CCI.