Ove aktivnosti će biti provedene u suradnji s predstavnicima centara za socijalni rad od 13. do 18. siječnja, na području svih policijskih stanica u kantonu.

Nakon izvršene analize i procjene stanja, Uprava policije MUP-a ZDK-a utvrdila je da je svakodnevno primjetan veći broj maloljetnih osoba koje, boraveći u ugostiteljskim objektima, konzumiraju alkoholna pića, te sve veći broj maloljetnika koji se po nagovoru starijih osoba, najčešće roditelja ili staratelja, bave prosjačenjem, u točno određenim vremenskim periodima i na određenim lokalitetima, čime se u znatnoj mjeri ugrožava javni red i mir.

Iako policijski službenici svakodnevno sankcioniraju počinitelje ovih prekršaja, prilikom analize iskazana je potreba za većom i sveobuhvatnijom akcijom, kako bi se na efikasniji način spriječila ovakva društveno neprihvatljiva i devijantna ponašanja mlade populacije stanovništva.

Uprava policije MUP-a ZDK je sačinila plan aktivnosti koje će biti realizirane u narednom periodu, a s ciljem kontrole zloupotrebe djece u svrhu prosjačenja i protupravnog točenja alkohola maloljetnim osobama u ugostiteljskim objektima.

Aktivnosti policijskih službenika bit će usmjerene na poduzimanje represivnih mjera prema maloljetnim osobama koje prosjače ili se odaju skitnji, njihovim roditeljima, starateljima ili trećim osobama koje ih navode na to, kao i osobama koje daju alkoholna pića maloljetnicima, a posebno vlasnicima ugostiteljskih i drugih objekata u kojima se toči alkohol.