U SKLADU SA ORGANIZACIJOM SVEČANOSTI OBAVJEŠTAVAMO KORISNIKE ZDRAVSTVENIH USLUGA I POSJETITELJE JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA DA ĆE

DANA 25.01.2016. PONEDJELJAK U VREMENSKOM PERIODU OD 12 DO 16 SATI

BITI ZABRANJENA POSJETA LEŽEĆIM PACIJENTIMA U NAŠOJ USTANOVI KAO I ZABRANA ULASKA PRIVATNIH MOTORNIH VOZILA U KRUG BOLNICE, OSIM VOZILA HITNE MEDICINSKE POMOĆI!

MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE GORE NAVEDENOG – JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA