U organizaciji Tima za civilno-vojnu suradnju (CIMIC) topničke bojne 5.pbr OS BiH iz Žepča i Tima za civilno-vojnu potporu(CMSE) Ambasade  SAD-a u BiH  u Osnovnoj školi „Huso Hodžič“ u Tešnju  realiziran je projekat „Prvi odgovor“, tj. obuka u pružanju hitne  medicinske pomoći za nastavnike i tehničko osoblje. Glavni cilj ovoga, veoma, uspješnog projekta je povećati sigurnost učenika u  osnovnim školama te što bolja suradnja službi u lokalnim zajednicama: Obrazovnih ustanova, Zdravstvenih organizacija,Crvenog križa,Vatrogasnih službi,Policijskih uprava i OS BiH. 

Do sada je ovakav vid projekta uspješno realiziran u više općina u Bosni i Hercegovini. 

Projekat „Prvi odgovor“ realiziran je u dva dijela. U prvom dijelu realizirana je teorijska i praktična obuka za nastavnike i tehničko osoblje škola: Osnovne škole „Huso Hodžić“ Tešanj, Osnovne škole „Fra Ivan Frano Jukić- Sivša“ Usora i Osnovne škole „Klokotnica“ Doboj Istok. U ovom dijelu učešće su uzeli i pripadnici OS BiH kao asistenti predstavniku Hitne pomoći iz Tešnja, koji je i bio  predavač  na ovoj obuci. U drugom dijelu realizirana je praktična vježba OS BiH, Vatrogasne službe, Policijske postrojbe i Crvenog križa. Nastavnicima i učenicima prikazane su operativne sposobnosti OS BiH kroz prezentaciju jednog dijela sustava veza koji je na uporabi u topničkoj bojni 5.pbr , deminerska oprema i operma satnije za Atomsko-biološko-kemijske otrove .Učešće u ovom dijelu projekta uzeli su i predstavnici doma zdravlja, vatrogasci, policije i crvenog  križ iz Tešnja koji su prezentirali postupke i načine  pri obavljanju tehnički intervencija. 

Direktorica osnoven škole „Huso Hodžić“ iz Tešnja gospođa Almina Brkić zahvalila se Timu za civilno-vojnu suradnju (CIMIC) topničke bojne 5.pbr OS BiH iz Žepča i Timu za civilno-vojnu potporu(CMSE) Ambasade  SAD-a u BiH  na veoma uspješno realiziranom projektu.