Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio Žepče

ZDK-u od Federacije 9.385.000 KM

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

 

Ukupan iznos raspodjeljuje se po kantonima, u ovisnosti od broja nezaposlenih osoba i njihovog učešća u ukupnom broju nezaposlenih u FBiH. Po tom kriteriju, Unsko-sanskom kantonu pripada 6.115.000 KM, Posavskom 580.000 KM, Tuzlanskom 14.065.000 KM, Zeničko-dobojskom 9.385.000 KM, Bosansko-podrinjskom 550.000 KM, Srednjobosanskom 4.360.000 KM, Hercegovačko-neretvanskom 4.355.000 KM, Zapadnohercegovačkom 1.445.000 KM, Sarajevskom 7.965.000 KM, te Kantonu deset 1.180.000 KM.

 

Svrha programa je subvencioniranje poslodavaca za slučaj zapošljavanja nezaposlenih osoba bez radnog iskustva, odnosno radnog staža u zvanju za koje su se obrazovale ili u nivou stručne spreme i subvencioniranje osoba koje se samozapošljavaju.

 

Sredstva su namijenjena poslodavcima koji zapošljavaju osobe u životnoj dobi od 15 do 30 godina, koje se u evidenciji nadležne službe za zapošljavanje vode kao nezaposlene duže od trideset dana i koje, bez obzira na period, nemaju ukupno evidentiranog staža osiguranja više od jedne godine u zvanju za koju se obrazovala.

 

Također, sredstva su predviđena i za osobu koja se samozapošljava u životnoj dobi od 18 ili više godina, vodi se u evidenciji nadležnog organa za zapošljavanje kao nezaposlena neprekidno duže od trideset dana i koja bi koristila subvenciju kako bi radila samo za sebe.

 

Na osnovu dostavljenog izvješća kantonalne službe za zapošljavanje o ispunjavanju uvijeta za isplatu, Federalni zavod podnosi Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta zahtjev za doznačavanje sredstava iz Proračuna FBiH za 2016. godinu. Nakon doznačavanja sredstava, Federalni zavod će korisnicima sredstava refundirati ugovoreni iznos za protekli mjesec do isteka ugovorene obaveze sufinanciranja.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će dostavljati Vladi FBiH kvartalno izvješće o napretku u implementaciji, korištenju subvencija i dostignutim ciljevima, na temelju mjesečnih izvješća Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Kontrolu korištenja subvencija vršit će Porezna uprava FBiH i Federalna uprava za inspekcijske poslove.

Povrat isplaćenih sredstava na ime subvencije zbog neispunjavanja uvijeta od strane poslodavca i osobe koja se samozapošljava, garantuje se bjanko potpisanom i ovjerenom mjenicom, s naznakom „bez prosvjeda“, koju su poslodavac, odnosno osoba koja se samozapošljava, dužni dostaviti, zajedno s mjeničnom izjavom – ovlaštenjem za popunjavanje mjenice i bjanko potpisanom i ovjerenim nalogom za plaćanje, prilikom zaključivanja ugovora o sufinanciranju sa Zavodom za zapošljavanje, odnosno kantonalnim službama.

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.