Na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Vlada je donijela Zaključak o utvrđivanju Prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu.

Danas je Vlada donijela  Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona. Na prijedlog Ministarstva zdravstva Vlada je donijela odluku o davanju suglasnosti na  Odluku o izmjenama i dopunama statuta JU Kantonalna bolnica Zenica.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport donesen je Zaključak o odobravanju utroška sredstva sa pozicije “Tekući transfer za sport“ za period siječanj –ožujak 2016. godine u ukupnom iznosu od 40.000,00 KM kao i zaključak o davanju suglasnosti za isplatu sredstava sa pozicije „Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre“ za period siječanj –ožujak 2016. godine u iznosu od 465.111,00 KM.