Javno govorenje će se održati u okviru projekta PRO-Budućnost (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira Catholic Relief Services (CRS) u suradnji sa Fondacijom Mozaik, Caritasom BiH, Međureligijskim vijećem u BiH, Forumom građana Tuzle i Helsinškim parlamentom građana Banja Luka.