Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe i upravu donijet je Zaključak o odobravanju utroška sredstva za kapitalna ulaganja  za period siječanj – ožujak  2016. godine u iznosu 156.267,20 KM, a koristit će se za kupovinu poslovnog prostora za potrebe Općinskog suda u Visokom.


Na prijedlog Ministrstva za boračka pitanja donijeti su zaključci o odobravanju sredstva za stambeno zbrinjavanje, i to: 4000,00 KM Fatimi Mahmutagić iz Maglaja, 10.000,00 KM Nedžadu Čabriću  iz Doboj-Juga,70.000,00 KM Ismetu Ćosiću iz Zenice, 5.998,00 KM Nermini Ramić iz Breze, po 3.000,00 KM Samiru Sejdiću i Muhidinu Dugaliću iz Tešnja.


Vlada je danas donijela Zaključak o odobravanju novčane pomoći PD Krivaja-Mobel d.o.o. Zavidovići putem JU Centar za socijalni rad Zavidovići, u iznosu od 40.000,00 KM na ime jednokratne pomoći socijalno intervenirajućeg karaktera. Zaključak je donijet s ciljem pružanja pomoći u prevazilaženju teške socio-ekonomske situacije u kojoj su se našli radnici i njihove obitelji.