Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio 2

Ministar Amir Zukić u posjeti ZDK

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

 

Zaključili smo da postoji dosta dodirnih točaka i sa zadovoljstvom mogu reći da je ZDK bio među vodećim kada je u pitanju korištenje sredstava sa federalnog nivoa u prošloj godini – kazao je Zukić.

Zukić je kao posebno aktivne izdvojio općine Tešanj, Žepče, Zenicu, Usoru, pa i Visoko.

Kada su u pitanju planovi za 2016. godinu mogu najaviti dvije vrste poticaja sektoru privrede, direktne grantove malim i srednjim poduzetnicima ukupne vrijednosti 5 milijuna maraka, te veoma povoljna kreditna sredstva, u iznosu od 4 milijuna maraka, sa rokom otplate od 7 godina, grejs periodom od dvije godine, te kamatom od 1,5 posto, a možda i manje, kazao je Zukić.

Premijer ZDK, Miralem Galijašević je ukazao da su u prošloj godini poduzeća sa područja ovog kantona sudjelovala sa 25 % od ukupno plasiranih sredstava resornog federalnog ministarstva, ali da pri tome neke općine slabo sudjeluju u apliciranju za dobivanje sredstava.

(rtvze)