ZDK - Poziv za refundiranje dijela troškova nabavke lijeka Tocilizumab-Actemra

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Vlada Zeničko-dobojskog kantona u prethodnom periodu osigurala je iznos od 200.000 KM za sufinanciranje dijela troškova nabavke lijeka Tocilizumab-Actemra za pacijente koji nisu ispunili uvjete za refundiranje iz sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja. Za navedeni iznos uvećan je proračun na poziciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, s obzirom da se radi o mjeri socijalno-intervenirajućeg karaktera.

Nadležno ministarstvo je s ciljem rješavanja ovog pitanja formiralo Komisiju, koju čine predstavnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice.

Komisija je u skladu sa zaduženjima odmah pristupila provođenju zadatih poslova, te pribavila relevantne podatke od strane Kantonalne bolnice Zenica i Opće bolnice Tešanj o pacijentima kojima je u liječenju COVID 19 u terapiju bio uključen lijek Tocilizumab-Actemra. Pravo na sufinanciranje troškova imat će i pacijenti s područja Zeničko-dobojskog kantona koji nisu liječeni u Kantonalnoj bolnici Zenica i Općoj bolnici Tešanj, pod istim uvjetima kao i pacijenti liječeni u navedenim zdravstvenim ustanovama.

Nakon provedenih radnji Komisija je predložila, a Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice daje obavještenje građanima s preciznim uputama o načinu podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje dijela troškova nabavke lijeka Tocilizumab-Actemra, priopćeno je iz Press Službe ZDK

 

Obavještenje o načinu i uvjetima za ostvarivanje prava na refundiranje dijela troškova nabavke lijeka Tocilizumab-Actemra, sa potrebnim obrascem, dostupno je na na web stranici zdk.ba

Vlada ZDK usvojila informaciju o reviziji diploma uposlenih u javnom sektoru

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je jučer Informaciju o provođenju postupka preispitivanja vjerodostojnosti podataka u svjedodžbama/diplomama uposlenih u javnom sektoru, nositelja izvršne vlasti i savjetnika nositelja izvršne vlasti u ovom kantonu.

 Informacija koju je sačinio Tim Vlade za prevenciju i borbu protiv korupcije ZDK obuhvatila je dosadašnje aktivnosti na reviziji diploma u svih 35 organa uprave, javnim ustanovama i javnim poduzećima.

 - U procesu revizije nismo imali većih poteškoća, a svi slučajevi u kojima su uočene nevalidne diplome upućeni su na postupanje MUP-u i Kantonalnom tužiteljstvu u Zenici - rekao je Fejzić.

 Naglasio je da proces revizije nije završen u Kantonalnoj upravi za šumarstvo i JP "Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona" d.o.o. Zavidovići.

 Problem koji opterećuje ovaj proces je što određene školske ustanove, kao što su Univerzitet u Banjaluci, Univerzitet "Džemal Bijedić" Mostar i pojedini privatni fakulteti, traže novčanu naknadu za provjeru diploma, koja se kreće od 50 do 100 KM. Vlada je prihvatila prijedlog Tima i zadužila rukovoditelje organa uprave da iznađu potrebna sredstva za završetak procesa revizije.

 - Isti problem imamo i kod revizije diploma koje su stečene izvan BiH, na drugom govornom područu, a i tu su potrebna značajna sredstva tako da ćemo tražiti rješenje za taj problem - rekao je Fejzić.

 Naglasio je da Tim nastavlja sa svojim aktivnostima te da će budući Ured za borbu protiv korupcije, koji će biti formiran u narednom periodu, imati dobar institucionalni okvir i temelje za rad budući da u svih 35 organa uprave postoje osposobljeni koordinatori za borbu protiv korupcije.

 Naveo je da Tim radi na prevenciji i ne bavi se procesuiranjem pojedinačnih slučajeva korupcije, nego sve prijave proslijeđuje nadležnim organima.

 - Pozivam građane da prijavljuju slučajeve korupcije ako ih uoče, a to mogu da urade poštom ili putem web stranice Tima za prevenciju i borbu protiv korupcije - istakao je Fejzić.

 Tim nastavlja aktivnosti na izradi Strategije za borbu protiv korupcije, jer je prethodna istekla 2020. godine, a do usvajanja nove strategije primjenjuje se Akcioni plan za borbu protiv korupcije Covid-19 fokusiran na zapošljavanje i javne nabavke. Fejzić navodi da će novom strategijom biti razrađena uska koordinacija sa tijelima za borbu protiv korupcije u svih 12 gradova i općina u ovom kantonu, što je iskorak u odnosu na sve postojeće strategije u BiH.

 - Prevencija i borba protiv korupcije seže od mjesne zajednice do najvišeg nivoa vlasti u državi. Naš cilj je da strategijom u ovaj proces uključimo sve gradove i općine i da na taj način djelujemo preventivno na korupciju - rekao je Fejzić.

 Najavio je u izradu uredbe koja će eliminirati rizike na propise, kao i Uredbe o minimalnim standardima za planiranje, dodjelu i praćenje utroška sredstava, koju će Tim predložiti Vladi, čime će se postići puna transparentnost u raspolaganju proračunskim sredstvima.

 Naglasio je da ZDK spada među malobrojne kantone u FBiH koji transparentno na službenoj internet stranici objavljuju svaku odluku o dodjeli proračunskih sredstava, tako da će ova uredba biti dodatni iskorak u tom pravcu.

 

Press služba ZDK

U ŠKOLSKOJ 2021/2022. TEHNOLOŠKIM VIŠKOM PROGLAŠENA 102 RADNIKA

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona okončalo je proceduru donošenja rješenja o utvrđenom tehnološkom višku za školsku 2021/2022. godinu u skladu sa Okvirnim programom zbrinjavanja mogućeg tehnološkog viška zaposlenika u osnovnim i srednjim školama na području ovog kantona i Izmjenama i dopunama Okvirnog programa zbrinjavanja mogućeg tehnološkog viška radnika u osnovnim i srednjim školama na području ZDK, a što će omogućiti radnicima koji su tehnološki višak pravo prvenstva kod zapošljavanja, odnosno pri prijemu po konkursima u osnovnim i srednjim školama na području ZDK.

 

U školskoj 2021/2022. godini u osnovnim školama je ukupno 102 radnika proglašeno tehnološkim viškom što je za 29 manje nego u prošloj školskoj godini, a u srednjim školama 87 radnika što je za četiri manje nego u prošloj školskoj godini, s tim da će ovi radnici biti zbrinuti i neće ostati bez posla, jer prema podacima iz prethodnih školskih godina svi radnici koji su proglašeni tehnološkim viškom su redovno nalazili dopunu norme na konkursima gdje imaju isključivo prvenstvo zapošljavanja ili su zbrinuti u matičnim školama. Također je važno napomenuti da ove školske godine 29 škola (22 osnovne i sedam srednjih) sa područja ZDK uopšte nema radnika u statusu tehnološkog viška.

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK

Vlada ZDK zbog odlaska u mirovinu razriješila policijskog komesara Semira Šuta

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je danas prijedlog o razrješenju dužnosti policijskog komesara ZDK Semira Šuta - potvrdio je u izjavi za medije kantonalni ministar unutarnjih poslova Dario Pekić.

On je naveo da se "komesar razrješava na sjednici Vlade ZDK, a ne u Ministarstvu unutarnjih poslova ZDK“.

-Na naš prijedlog, odnosno na prijedlog Nezavisnog odbora, Vlada je danas jednoglasno donijela odluku da se razriješi čina i mjesta komesara Semir Šut. Po članu 122, stav 2, tačke b Zakona o Ministarstvu unutrašnjih poslova ZDK, kada navrši 40 godina radnog staža, po zakonu ide u penziju. To se desilo i gospodinu Semiru Šutu, policijskom komesaru. Sve je legitimno i odrađeno po zakonu - ističe ministar Pekić.

U narednom će periodu, do raspisivanja natječaja za izbor novog komesara, a po propisima MUP-a ZDK, poziciju policijskog komesara obnašati vršitelj dužnosti načelnik Uniformisane policije MUP-a ZDK Adis Imamović.

U toku je, dodaje Pekić, žalbeni rok za prijem novih 120 policijskih službenika.

-Mislim da će do kraja ovog tjedna, možda i do srijede, biti riješene sve žalbe i postupak prijema ide u daljnju proceduru - kaže Pekić, koji napominje kako je u Centru za obuku policijskih službenika Fedracije Bosne i Hercegovine na Vracama u Sarajevu već rezerviran boravak i obuka za nove policijske službenike iz ZDK-a.

-Nadam se da će ZDK da dobije novih 120 policajaca, što je neophodno, a mislim da ću do kraja godine raspisati natječaj za još 120 policajaca, jer dosta policajaca ide u mirovinu. Mislim da ćemo do kraja iduće godine popuniti i da, ako Bog da sigurnost građana u ZDK bude na jednom velikom nivou - najavio je Pekić.

Vlada je dala suglasnost i na odluku o odobravanju sredstava za smještaj studenata iz tog kantona u studentske domove u FBiH te dana suglasnost ministru obrazovanja Spahiji Kozliću da pristupi potpisivanju ugovora s tim ustanovama o subvenciji troškova smještaja studenata koji su ostvarili to pravo.

-Riječ je o 841 studentu i ovo se smatra, po pitanju studentskog standarda, kao najpovoljnijem benefitu i subvenciji koju daje ova vlada. Međutim, to nisu samo ta sredstva, jer je pomoć koja se daje za zaštitu studentskog standarda ili pitanja zaštite mladih u cjelini, koji je dijelom i u zaštiti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, daleko veća od iznosa koji su razvrstani u proračunskim stavkama - kazao je tajnik Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture Maid Pračić.

ZDK je, istakao je, jedan i od "najurednijih platiša“ pa studenti iz tog kantona nisu bili izloženi uskraćivanju usluga smještaja u studentskim centrima.

Ministar zdravstva Adnan Jupić kazao je nakon sjednice da je Vlada završila sve pravne procedure za prvu fazu projekta sa talijanskim partnerom, Udruženjem tehničara za solidarnost i međunarodnu suradnju, u okviru kojeg su dobili mamografski aparat.

-Vrijednost aparata je skoro 200.000 KM, koji smo po dogovoru ustupili na korištenje Domu zdravlja Zavidovići. Time smo i geografski pokrili područje ZDK i naš projekt skrininga mamografije dojke, koji je vrlo značajan - kazao je Jupić.

ZDK je, kaže, izvršio sve svoje obaveze iz tog projekta u sklopu kojeg je i Vlada ZDK kupila jedan mamografski aparat te ga ustupila Kantonalnoj bolnici ZDK.

 

U ZDK isplaćena druga rata braniteljskih stipendija

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Ministarstvo financija Zeničko-dobojskog kantona doznačilo je gradovima i općinama sredstva u iznosu od 286.800 KM za isplatu druge rate stipendija Ministarstva za braniteljska pitanja za 2.038 redovnih i samofinancirajućih studenata prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sustema studiranja za studijsku 2020/2021. godinu.

 

Visina stipendije za prvu godinu je 800,00 KM, dok za drugu i ostale godine studija te prvu i drugu godinu drugog ciklusa studiranja stipendija iznosi 1.200,00 KM. Stipendije se isplaćuju u osam mjesečnih rata.

 

Po lokalnim zajednicama najveći broj stipendija dodijeljen je studentima u gradu Zenici 441 (61.100 KM), Zavidovićima 237 (33.600 KM), Visokom 225 (31.600 KM),  Tešnju 218 (30.700 KM), Žepču 201 (28.150 KM), Kaknju 170 (24.100 KM), Maglaju 160 (22.750 KM), Brezi 114 (15.800 KM), Olovu 113 (16.100 KM), Varešu 79 (10.800 KM), Doboj Jugu 46 (6.300 KM) te Usori 34 (4.850 KM).

 

U proračunu ZDK za 2021. godinu za stipendiranje studenata iz braniteljske populacije osigurana su sredstva u iznosu od 2.285.600 KM.

 

Press služba ZDK

Zavidovići: Odgađa se tradicionalna manifestacija „Ljeto u gradu“

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Poštujući važeće naredbe i higijensko-epidemiološke mjere, Kriznog stožera Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, vezane za pandemiju Coronavirusa Općina Zavidovići odgađa održavanje tradicionalne manifestacije „Ljeto u gradu“.

Naime, na svojoj posljednoj sjednici Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o produženju dosadašnjih epidemioloških mjera a koje se odnose na broj osoba koje se mogu okupljati u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Broj osoba koje se mogu okupljati u zatvorenom prostoru je 50, a na otvorenom 100 osoba.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ostavila je mogućnost okupljanja i većeg broja osoba u zatvorenom i na otvorenom prostoru uz uvjet posjedovanja negativnog antigenskog ili PCR testa, ne starijeg od 48 sati, ili potvrde o prebolovanom COVID-19, ne starijom od šest mjeseci, ili potvrde o završenom cijepljenju.

Za provođenje mjera na skupovima odgovorni su organizatori okupljanja. Organizator je dužan izvršiti prijavljivanje održavanja skupa u skladu sa propisima o javnom okupljanju, kao i kriznim stožerima kantonalnih ministarstava zdravstva.

U slučaju nemogućnosti poštivanja naredbi pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova su primorani spriječiti takve događaje.

Obzirom da nije moguće ispoštovati mjere koje se odnose na kontrolirano okupljanje osoba, naročito na otvorenom prostoru Općina Zavidovići i Općinski načelnik donijeli su odluku o odgađanju tradicionalne manifestacije „Ljeto u gradu“.

Dakle, kada je u pitanju odgađanje pomenute kulturno-zabavne manifestacije bitno je naglasiti da se ne radi o samovolji Općinskog načelnika niti o samovolji službenika Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) već o poštivanju epidemioloških mjera propisanih od nadležnih kriznih stožera.

Ukoliko Federalna Vlada i Federalni krizni stožer ublaže trenutno važeće naredbe a vezano za provođenje epidemiloških mjera Općina Zavidovići će u skladu s tim pristupiti organizaciji manifestacije „Ljeto u gradu“.

Tradicija organiziranja kulturno-zabavnog programa pod nazivom „Ljeto u gradu“ počela se obilježavati od 2001. godine. Manifestacija je postala jedna od ljetnih prepoznatljivosti grada, a sve zahvaljujući bogatom i raznolikom programu. U sklopu manifestacije organizirane su predstave, koncerti, književne večeri, promocije knjiga, večeri sevdaha i ostala događanja koja su privlačila velik broj ljudi, ne samo iz Zavidovića, već i iz drugih gradova.

(Zdici.info)

Domu zdravlja Zavidovići ustupljen mamografski aparat

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Vlada Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) donijela je odluku o ustupanju na trajno korištenje mamografskog aparata JU "Dom zdravlja" Zavidovići, čiju je nabavku financirala Italijanska agencija za kooperaciju i razvoj (AICS) u okviru projekta "Od svjesnosti do liječenja: Žene glavni nosioci prava na zdravlje u BiH".

Ministar zdravstva Zeničko-dobojskog kantona Adnan Jupić rekao je da je Vlada ovom odlukom završila sve pravne procedure za prvu fazu projekta, kojeg zajedno realiziraju Zeničko-dobojski kanton i partner iz italijanske regije Pijemonte - Udruženje tehničara za solidarnost i međunarodnu saradnju iz Torina, saopćeno je iz ZDK.

- Vrijednost aparata je gotovo 200.000 KM, koji smo po dogovoru ustupili na korištenje Domu zdravlja Zavidovići. Time smo i geografski pokrili područje ZDK i naš projekt skrininga raka dojke, koji je vrlo značajan - kazao je Jupić.

Projekt je započeo u veljači prošle godine, ali je pandemija virusa korona usporila njegovu realizaciju. Njime je predviđena nabavka ukupno dva digitalna mamografska aparata koji će biti smješteni u Kantonalnoj bolnici Zenica i Domu zdravlja Zavidovići, razvoj softverske aplikacije koja će objediniti sve podatke o karcinomu dojke, uz mogućnost pozivanja žena putem pisma, te edukacija specijalista radiologa iz ovog kantona u Torinu.

Ranije je Vlada ZDK-a, shodno preuzetim obavezama, izvršila nabavku jednog mamografskog aparata kojeg je ustupila Kantonalnoj bolnici Zenica.

Krizni stožer predložio produženje mjera za još 14 dana, zdravstveni sustav se sprema za novi val pandemije

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Krizni stožer Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona predložio je kantonalnoj Vladi da iz preventivnih razloga produži važeće epidemiološke mjere i preporuke za još 14 dana. Ministar zdravstva i predsjednik Kriznog stožera dr. Adnan Jupić rekao je da je epidemiološka situacija u ovom kantnu još uvijek nepovoljna, jer je u FBiH i dalje na snazi pandemija, ali da svi parametri ukazuju na znatno poboljšanje epidemiološke slike.

 -  U zadnjih sedam dana imali smo 4 novootkrivena slučaja, 10 aktivnih slučajeva i bez smrtnih ishoda. I bolnički kapaciteti su relaksirani, a u Kantonalnoj bolnici Zenica (KBZ) i Općoj bolnici Tešanj (OBT) imamo desetak pacijenata - rekao je Jupić.

 Dodao je da Vlada ZDK čini sve što je u njenoj moći da se zdravstveni sustav pripremi za mogući četvrti val pandemije te da je u tom smislu KBZ-u jučer odobrila sredstva u iznosu od 1,3 milijuna KM za ugradnju lifta na Odjelu za infektivne bolesti, proširenje razvoda kisika te nabavku novih električnih bolničkih kreveta.

 - Vršimo pripreme za eventualni dolazak sljedećeg vala da bismo ga spremno dočekali, mada sam optimista da novi val neće biti snažan kao u ožujku i travnju - rekao je Jupić.

 Naveo je da proces imunizacije teče predviđenim tokom uz limitiranost brojem cjepiva, te da je do sada zaprimljeno i distribuirano 41.590 doza cjepiva, od čega je utrošeno 30.107 doza.

 Podsjetio je da je na nedavnom sastanku u Vladi FBiH najavljen dolazak većeg broja cjepiva i da je zdravstveni sustav u ovom kantonu spreman da izvrši masovnu imunizaciju. U tom smislu naloženo je Institutu za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici (INZ) da pripremi izmjene Plana imunizacije, kojima bi se omogućila masovna imunizacija stanovništva.

 - Pozivamo sve one koji su neodlučni i protiv cijepljenja da još jednom razmisle da nam se sutra ne desi da imamo dovoljno cjepiva, ali da građani ne žele da se cjepe - rekao je Jupić.

 Napomenuo je da se očekuje dolazak i veće količine kineskog cjepiva Sinofarm, koje je zasad priznato u zemljama okruženja Hrvatskoj i Sloveniji, a očekuju se i cjepiva drugih svjetskih proizvođača.

 Jupić je istakao da na nivou države BiH još nije uveden jedinstven dokument o cjepljenju, te da će INZ dotad nastaviti izdavati tzv. "žuti karton" koji je priznat na granicama.

 Krizni stožer izvršio je raspodjelu 22.000 briseva, od čega 20 posto bolnicama u Zenici i Tešnju a ostatak domovima zdravlja, dok je po istom modelu izvršena i raspodjela 3.680 brzih antigen testova za korona virus.

 

Press služba ZDK