Vlada ZDK ograničila kretanje od 21,00 do 05,00 te zabranila rad obdaništa i održavanje svadbi i proslava

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Na prijedlog Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, Vlada Zeničko-dobojskog kantona na današnjoj izvanrednoj sjednici donijela je naredbu kojom je kretanje stanovništva na području ovog kantona, počevši od sutra, 20. ožujka, ograničeno u vremenu od 21,00 do 05,00 sati ujutro narednog dana.

Iz naredbe se izuzimaju svi zaposlenici koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije COVID-19 na području ZDK-a, zaposlenici kojima se proces rada odvija u smjenama, međugradski i međunarodni prijevoz putnika, taksi služba, kao i vozači teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu, a koji moraju imati odobrenje poslodavaca.

Vlada je naredbom zabranila održavanje svadbi i drugih proslava, a zabranjen je i rad predškolskih ustanova na području ZDK-a.

Svim organima uprave i drugim pravnim licima na području ZDK-a, koje pružaju usluge šalter sale, naređeno je da odrede osobu za kontrolu pravilnog provođenja higijensko-epidemioloških mjera ispred ulaza u objekt i to obavezno pravilno nošenje maske preko usta i nosa i poštivanje fizičke distance od minimalno 2 metra za sve osobe koje se nalaze ispred objekta.

- Naredbe ostaju na snazi 14 dana. Krizni štab je dužan prije prestanka važenja naredbi sagleda epidemiološku situaciju i sačini procjenu rizika te Vladi, po potrebi, dostavi prijedlog novih naredbi i preporuka. Očekujemo da će donesene mjere uticati na suzbijanje pandemije koronavirusa - rekao je vršilac dužnosti premijera ZDK Mirnes Bašić.

Za kontrolu provedbe naredbi zaduženi su Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove ZDK.

Press služba ZDK

Vlada ZDK donijela naredbe za zdravstvo, policiju, inspekciju i ugostiteljske objekte

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na jučerašnjoj izvanrednoj sjednici, nakon razmatranja informacije o epidemiološkoj situaciji u ZDK-u, donijela je naredbe koje se odnose na zdravstvene ustanove, higijensko-epidemiološke službe, inspekcijske organe, policiju, ugostiteljske objekte, te ministarstva i druge organe uprave u ovom kantonu.

Vršilac dužnosti premijera ZDK Mirnes Bašić rekao je da su naredbe donesene na prijedlog Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, uslijed pogoršane epidemiološke situacije u ovom kantonu. Od 8. do 14. ožujka PCR testiranjem potvrđena su 472 nova slučaja, a brzim antigenskim testovima još 844. Novi slučajevi zaraze registrirani su u svim gradovima i općinama u ZDK-u.

- Naredbe se donose s rokom važenja od 14 dana, počevši od danas. Krizni stožer je dužan da prije prestanka važenja donesenih naredbi sagleda kompletnu epidemiološku situaciju u ZDK i sačini procjenu rizika, te da Vladi, ukoliko je to potrebno, dostavi prijedlog novih naredbi i preporuka - rekao je Bašić.

Nadležnim doktorima zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite naređeno je da prije upućivanja COVID-19 pozitivnog pacijenta u JU Kantonalna bolnica Zenica i JU Opća bolnica Tešanj, obavezno kontaktiraju nadležnog infektologa JU Kantonalna bolnica Zenica, odnosno pulmologa JU Opća bolnica Tešanj. Prema naredbi, pacijenti iz općina/grada Zenica, Visoko, Kakanj, Breza, Zavidovići, Žepče i Vareš upućuju se u JU Kantonalna bolnica Zenica, dok se pacijenti područja općina Tešanj, Maglaj, Usora i Doboj Jug upućuju u JU Opća bolnica Tešanj.

Zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite naloženo je da obavezno i kontinuirano provode i dokumentuju procedure aktivnog praćenja pacijenata oboljelih od COVID-19. JU Kantonalna bolnica Zenica i JU Opća bolnica Tešanj zaduženi su da organizaciju rada specijalističko konzultativne zdravstvene zaštite na terenu, usklade s epidemiološkom situacijom.

Svim higijensko-epidemiološkim službama domova zdravlja na području ZDK (HES), naloženo je da svakog radnog dana do 12,00 sati, svim gradskim/općinskim sanitarnim inspektorima, obavezno putem službenog e-maila, izvrše prijavu zarazne bolesti COVID-19, a HES JU Poliklinika s dnevnom bolnicom Doboj Jug da prijavu zarazne bolesti obavezno putem službenog e-mail dostavi kantonalnoj sanitarnoj inspekciji.

Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove (KUZIP) Zeničko-dobojskog kantona i gradskim/općinskim inspekcijama, naloženo je da u skladu sa svojim nadležnostima pojačaju inspekcijski nadzor svih inspekcija, u cilju kontrole i provođenja naređenih mjera utvrđenih Naredbama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, koje je usvojila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, radi sprječavanja širenja COVID-19 na području Zeničko-dobojskog kantona.

KUZIP-u je naloženo da izvrši inspekcijski nadzor u ustanovama koje zbrinjavaju i smještaju starije osobe, vezano za posjedovanje kriznog plana u slučaju pojave zarazne bolesti COVID-19, osiguranja prostorija za izolaciju oboljelih korisnika ustanove i internog plana za posjeta u ustanovi.

Nadležnim inspekcijama nalaže se da Kriznom štabu Ministarstva zdravstva dostave izvještaje o pojačanom inspekcijskom nadzoru, u cilju kontrole provođenja naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19, te da navedene izvještaje dostavljaju u kontinuitetu svakih 14 dana.

Također, inspekcijama je naloženo da prijavu zarazne bolesti COVID-19 koju zaprime od nadležne HES, odmah po prijemu unesu u elektronsku bazu podataka Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK, odnosno nadležne policijske uprave/policijske stanice.

Za lica kod kojih je utvrđena zarazna bolest COVID-19 nadležni sanitarni inspektor obavezan je bez odlaganja donijeti rješenje o zabrani kretanja i izolaciji u kućnim uvjetima za oboljele osobe i osobe iz kontakta, u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Kantonalnim planom pripravnosti za oboljenja izazvana COVID-19.

Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona naloženo je da putem policijskih službenika, svakodnevno i kontinuirano vrši kontrolu lica koja su oboljela od zarazne bolesti COVID-19, u skladu s podacima koji su uneseni u elektronsku bazu podataka Ministarstva unutrašnjih poslova, te da o svakom nepoštivanju izolacije u kućnim uvjetima, bez odlaganja obavijesti nadležne inspekcije i poduzme mjere u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku, a u vezi s članom 226. Krivičnog zakona FBiH.

Upravi policije nalaže se da poduzme mjere iz svoje nadležnosti i da pruži potrebnu podršku inspekcijskim službama u toku vršenje inspekcijskog nadzora, a u cilju kontrole provođenja naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19.

Ugostiteljskim objektima naloženo je striktno postupanje po Naredbama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, koje je usvojila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, uz obavezno pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera donijetih od Zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH.

Nalaže se ugostiteljskim objektima da stolove u ugostiteljskom objektu rasporede na način da se broj raspoloživih stolica za goste odredi tako da za svaku stolicu pripada minimalno 2 m2 površine prostora namijenjenog za prijem gostiju objekta. Obaveza ugostiteljskih objekata je da na vidnom mjestu u objektu istaknu informaciju koja sadrži podatke o površini dijela objekta namijenjenog za smještaj gostiju, te broj raspoloživih stolica za goste objekta.

Ugostiteljski objekti dužni su da zaduže osobu koja će osigurati provođenje ovih mjera, a za provođenje naredbe odgovorno je pravno lice, kao i odgovorna osoba u pravnom licu, te fizičko lice registrirano za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Nadležne inspekcije zadužene su da vrše pojačan inspekcijski nadzor provođenja naloženih mjera u ugostiteljskim objektima, svako u okviru svoje nadležnosti, te da privremeno zabrane rad ugostiteljskog objekta za koji se utvrdi da ne provodi mjere u skladu s ovom Naredbom.

Ministarstvima i drugim organima uprave naloženo je da postupaju po Naredbama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, koje je usvojila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, te da u okviru svoje nadležnosti daju upute za postupanje institucijama iz svoje nadležnosti.

Vlada je usvojila revidirani Kantonalni plan pripravnosti za oboljenja izazvana COVID-19, istovremeno zaduživši Ministarstvo zdravstva da Plan dostavi svim zdravstvenim ustanovama na području ZDK-a. Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica zadužen je da pojača nadzor nad provođenjem i primjenom, a Krizni štab Ministarstva zdravstva da redovno revidira ovaj dokument.

Press služba ZDK

Vlada FBiH za još 14 dana produžila postojeće mjere

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

- Vlada Federacije BiH danas se upoznala s informacijom o epidemiološkoj situaciji Covid-19 u Federaciji BiH na dan 15. ožujka ove godine, te za još 14 dana produžila postojeće mjere, odnosno naredbe i preporuke usvojene na 258. sjednici Vlade Federacije BiH, održanoj 11. ožujka ove godine.

Kako je u informaciji navedeno, na razini Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 243,19 slučaja na 100.000 stanovnika. U posljednjih sedam dana, najviša je zabilježena u Sarajevskom (701,31), Hercegovačko-neretvanskom (365,95) i Bosansko-podrinjskom kantonu (308,15), saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

OSCE donirao tehničku opremu Timu za prevenciju i borbu protiv korupcije ZDK

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Uime Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, službenik za demokratski razvoj Misije Daut Bajramović uručio je Timu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za prevenciju i borbu protiv korupcije donaciju u tehničkoj opremi - laptop, projektor, dva eksterna hard diska i licencu za Zoom platformu.

Bajramović je tijekom sastanka s vršiocem dužnosti premijera ZDK Mirnesom Bašićem, ministrom za pravosuđe i upravu Nebojšom Nikolićem i predsjednikom Tima za prevenciju i borbu protiv korupcije Dževadom Fejzićem, rekao da je borba protiv korupcije jedan od prioriteta Misije OSCE-a u BiH i ključna za dugoročnu stabilnost zemlje.

Zahvalio se Vladi ZDK-a za saradnju s Misijom OSCE-a u BiH i istaknuo da Misija OSCE-a i Tim uspješno surađuju četiri godine, te da svake godine provedu desetak zajedničkih aktivnosti u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije.

Najavio je nastavak suradnje i u 2021. godini kroz podršku Misije OSCE-a u BiH izradi nove Strategije za borbu protiv korupcije ZDK, jačanju suradnje Tima s općinama, kao i jačanju mreže koordinatora Tima u javnim institucijama.

Premijer Bašić zahvalio se na donaciji, kao i podršci i konstruktivnim prijedlozima Misije OSCE-a u BiH u svim segmentima, rekavši da je dobrodošao svaki oblik podrške, pogotovo u opremi i kadrovskom jačanju.

Potvrdio je opredjeljenje Vlade da profesionalizira rad Tima za prevenciju i borbu protiv korupcije, koji bi od početka iduće godine trebao biti organiziran kao zaseban ured ili služba.

- Formirat ćemo potpuno nezavisno tijelo koje će se baviti prevencijom i borbom protiv korupcije i koje će biti podrška nadležnim organima u procesuiranju pojedinačnih slučajeva korupcije - rekao je Bašić.

Predsjednik Tima za prevenciju i borbu protiv korupcije Dževad Fejzić naglasio je da će jedna od najvažnijih aktivnosti ovog tijela ove godine biti donošenje Uredbe o dodjeli grantova, što će biti novi iskorak u raspolaganju budžetskim sredstvima u ZDK-u koja se zadnje dvije godine dodjeljuju isključivo putem javnog poziva - saopćeno je iz Press službe ZDK.

Krizni stožer FBiH: Uvesti obvezan test za sve koji ulaze u BiH i proglasiti stanje prirodne nesreće

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva (FMZ) na hitnoj sjednici održanoj u utorak donio je zaključak da se Ministarstvu sigurnosti BiH i Ministarstvu civilnih poslova BiH ponovo uputi akt kojim se traži da Vijeću ministara upute zajednički prijedlog odluke kojom bi se naložilo da svi strani državljani, uključujući i državljane iz zemalja okruženja kao i bh. državljane koji dolaze iz inozemstva, prilikom ulaska u BiH moraju imati negativan PCR test ne stariji od 48 sati, računajući od dana ulaska u zemlju.

Traženom odlukom trebalo bi predvidjeti i izuzetke na koje bi se pravilo odnosilo.

 - Covid-19 epidemiološka situacija u FBiH je iznimno ozbiljna i zbog ubrzanog širenja virusa se pogoršava i svakodnevno dramatično mijenja. Napominjemo da ozbiljnu epidemiološku situaciju s covid-19 imaju i zemlje okruženja, kao i zemlje EU, te stoga donose restriktivne mjere kada su u pitanju ulasci ljudi u navedene zemlje - ističe se u zahtjevu Kriznog štaba FMZ koji je upućen 17. ožujka ove godine.

Odlukom s iste sjednice jučer je Federalnom štabu Civilne zaštite upućen zahtjev za proglašenje stanja prirodne nesreće uzrokovane covid-19 u FBiH. Uz zahtjev za ponovnim proglašenjem stanja prirodne nesreće, iz Kriznog štaba FMZ napominju kako su već tri puta dostavljali prijedloge za proglašenje stanja prirodne nesreće u FBiH – 16.09., 22.10. i 09.11. u kojima su navođeni indikatori koji su ukazivali na kontinuirano pogoršanje situacije koji su svaki put odgođeni.

 - S obzirom na to da pandemija covid-19 nije samo zdravstvena kriza već općedruštvena kriza koja, pored izravnog utjecaja na živote i zdravlje ljudi sa sobom nosi i ekonomske, društvene i socijalne posljedice, neophodno je uključivanje svih sektora u provođenju i nadzoru nad provođenjem epidemioloških mjera - navodi se u zahtjevu upućenom Federalnom štabu Civilne zaštite.

Napominju da se situacija ubrzano pogoršava posebno zbog dokazanog širenja novih sojeva, koji su zarazniji od dosadašnjih.

 - Svi navedeni indikatori u narednom periodu će nesumnjivo i dalje biti u porastu, što će već preopterećen zdravstveni sustav u FBiH - koji ima ograničene i smještajne i ljudske kapacitete i resurse, te činjenicu da je sve veći broj zdravstvenih djelatnika zaražen – dovesti do toga da neće biti u stanju da svim građanima pruži pravovremenu i adekvatnu zdravstvenu zaštitu, odnosno da zbrine sve pacijente - navode iz Kriznog štaba FMZ u upućenim zahtjevima, saopćeno je iz Federalnog ministarstvo zdravstva.
fena

Daljnji proces cijepljenja u FBiH prolongira se do četvrtka

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Odbor za koordinaciju provedbe Plana cijepljenja protiv COVID-19 u Federaciji BiH zaključio je, na jučerašnjem sastanku, da se daljnji proces cijepljenja prolongira do četvrtka, 18. ožujka, dokad će Europska agencija za lijekove (EMA) pojedinačno proučiti svaki slučaj, analizirati podatke i donijeti odluku o povezanosti prijavljenih incidenata s primjenom cjepiva AstraZeneca - navode iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

Kako naglašavaju u saopćenju za javnost razlog sastanka su prijavljene neželjene reakcije nakon cijepljenja u nekoliko država (Austrija, Italija, Njemačka, Danska…), zbog koje je nekoliko država privremeno obustavilo cijepljenje tim cjepivom.

Kako ističu, u Federaciji BiH dosad nije prijavljena nijedna teža neželjena reakcija, nakon primjene cjepiva AstraZenece.

- Naglašavamo da je cjepivo AstraZeneca ispitano na više od 30.000 ljudi i da je Europska agencija za lijekove (EMA) analizirala opsežne podatke koji pokazuju da je cjepivo sigurno. Također, prema dostupnim podacima iz EU i UK, do danas je više od 17 milijuna ljudi primilo cjepivo AstraZenece, a zabilježeno je manje od 40 slučajeva krvnih ugrušaka. Bitno je istaknuti da je korist cjepiva i dalje višestruko veća od rizika, ali da je svakako nužno ispitati svaki incident i provesti detaljnu analizu. Odbor za koordinaciju će pratiti sva zbivanja i shodno novim informacijama i dokazima donijeti odluku o daljnjem procesu imunizacije cjepivom AstraZeneca - saopćeno je iz Ureda ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

fena

INZ proveo edukaciju lovaca iz svih općina ZDK

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Stručni timovi Instituta za zdravlje i sigurnost hrane (INZ) proteklih mjesec dana su proveli niz edukacija za lovačka društva na području Zeničko-dobojskog kantona.

- Cilj edukacije je bio sprečavanje širenja bolesti, zaštita zdravlja životinja i ljudi, sigurna konzumacija odstrijeljene divljači, pravilno postupanje i prvi pregled, praćenje stanje neprirodnog ponašanja divljači i prepoznavanje prvih simptoma bolesti, kao i komunikacija s veterinarskim službama, siguran transport i zaštita okoliša - ističu u INZ-a.

Shodno aktualnoj epidemiološkoj situaciji u FBiH i kantonu, edukacije su održane predstavnicima društava s limitiranim brojem sudionika, a govorilo se o anatomiji, fiziologiji i ponašanju divljači, patološkim promjenama i neprirodnom ponašanju, te najčešćim bolestima divljači, pravilima higijene i tehnike rukovanja, kao aktualnim propisima.

Predavači su bili doktori i magistri veterinarskih nauka, stručne osobe INZ-a i suradnici eksperti. Predavanja su tijekom veljače i ožujka održana za članove trinaest društava članica Lovačkog Saveza ZDK iz svih općina i gradova kantona, saopćeno je iz INZ-a.

fena

Krizni stožer; ZDK želi koristiti pripadajuće kapacitete UKC Sarajevo

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Krizni stožer Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona sagledao je u utorak mogućnosti kako da se Kantonalna bolnica Zenica odupre pritisku velikog broja novih teških slučajeva infekcije virusom Covid-19.

Vršilac dužnosti premijera Mirnes Bašić rekao je da je jedno od rješenja da ZDK iskoristi kapacitete u UKC Sarajevo koje ovom kantonu pripadaju kao suosnivaču ovog kliničkog centra.

- Kao suosnivač imamo pravo na 22 kreveta u UKC Sarajevo i imamo usmeno obećanje da ćemo dobiti broj kreveta koji nam pripada za oboljele s teškom kliničkom slikom. Lakše slučajeve ćemo upućivati u Opću bolnicu Tešanj, koja ima slobodnih kreveta - rekao je Bašić.

Krizni stožer ocijenio je da je epidemiološka situacija nepovoljna, ali da u ovom trenutku nije potrebno donositi nove mjere, nego insistirati na dosljednoj primjeni postojećih mjera.

- Krizni štab i Vlada će donijeti zaključke kojima ćemo angažirati policijske i inspekcijske organe da pojačaju nadzor i mislim da će jedino mjere adekvatnijeg nadzora mjere donijeti rezultate - istakao je Bašić.

Ministar zdravstva i predsjednik Kriznog stožera dr. Adnan Jupić rekao je da je epidemiološka situacija u ZDK nešto bolja nego u susjednim kantonima, te da najveći problem predstavlja nedostatak sofisticiranog zdravstvenog kadra, primarno anesteziologa i infektologa.

- Problem su smještajni kapaciteti i vrlo teška klinička slika naših pacijenata. Pozivam građane na suradnju i poštivanje mjera kako bismo lakše prebrodili novi talas pandemije. Trebamo intenzivno raditi na promociji vakcinacije koja je jedina mjera s kojom možemo izaći iz pandemije - rekao je Jupić.

Također je istakao da treba insistirati na primjeni postojećih mjera, ocijenivši da restriktivne mjere koje uvode pojedini kantoni neće donijeti nikakve rezultate.

U Kantonalnoj bolnici Zenica jutros je bilo smješteno 139 pacijenata, od kojih je 12 na intenzivnoj njezi.

- Kapaciteti su praktično popunjeni i dovedeni smo u situaciju da se u svakom trenutku može desiti da ne možemo primiti nijednog novog pacijenta. Kreveta ima, ali nemamo ljude koji će ih na adekvatan način opsluživati - rekao je direktor KBZ-a dr. Rasim Skomorac.

Press služba ZDK