Ramazanski bajram s radošću dočekan u Žepču

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Na području Medžlisa Islamske zajednice Žepče centralna svečanost povodom ramazanskog Bajrama održana je u čaršijskoj  Ferhat-pašinoj džamiji u Žepču .

Bajramsku hutbu održao je  i bajram namaz klanjao   glavni imam Medžlisa islamske zajednice  Džafer ef.Gračić.

Bajram namaz na području MIZ Žepče klanjan je još na 18 mjesta. U gradu osim u Ferhat-pašinoj džamiji  klanjan je  i u Prečkoj i Trzanskoj džamiji
    
Bajram namaz klanjan je uz poštivanje svih naloženih epidemioloških mjera.

Radio Žepče: Bajramska čestitka

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Sve najljepše povodom Ramazanskog bajrama svim slušateljima, čitateljima portala www.radiozepce.com, svojim suradnicima, partnerima i kolegama kao i svim građanima islamske vjeroispovijesti  želi kolektiv Radio Žepča.
 
Bajram Šerif Mubarek Olsun.

Biro rada Žepče: Od ponedjeljka redovite javljanja na biro rada

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

-Obavještavamo nezaposlene osobe da je sva propuštena redovna javljanja potrebno je realizirati u periodu od 17.05. – 16.07.2021.godine.

S obzirom na to da dati rok omogućava realizaciju javljanja bez stvaranja gužvi, molimo sve nezaposlene osobe da se prilikom redovnog javljanja pridržavaju propisanih epidemioloških mjera (razmak od min 1,5 m i nošenje maske prilikom ulaska u zgradu Biroa).

Radno vrijeme sa strankama (šalter za redovna javljanja) je od 08:00 do 14:00 sati, obavještavaju iz Biroa rada Žepče.

Oglas za dodjelu poticaja samozapošljavanja pripadnika braniteljske populacije u ZDK

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Na web portalu Općine Žepče www.opcina-zepce.com objavljen je Oglas za dodjelu poticaja samopošljavanja braniteljske populacije u ZDK kojeg prenosimo u cijelosti:

Na osnovu dijela 5. Programa podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko- dobojskog kantona broj: 02-11-6461/21 od 30.04.2021. godine (u daljem tekstu Program), Gradska/Općinska služba Žepče objavljuje

 

O G L A S

za dodjelu podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije u Zeničkoo-dobojskom kantonu

 

 1. Predmet oglasa

Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine/grada

Žepče, i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini/gradu Žepče, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu jednokratnih, nepovratnih novčanih sredstava u svrhu podsticaja samozapošljavanja i to:

 

 • Program „Prvi biznis“ – u slučaju kada je podnosilac zahtjeva, registrirao planiranu djelatnost ne ranije od 04.2020. godine, a najkasnije sa danom okončanja javnog poziva po ovog Programu;

–          Program „Biznis plus“

Varijanta a) u slučaju kada je korisnik Programa podsticaja samozapošljavanja ovoga Ministarstva iz prethodnih godina, koji je od 01.04.2020. godine do okončanja Javnog poziva zaposlio jednog ili više radnika, koji su bili na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje, te da se zahtjev za sufinansiranje zaposlenja ne podnosi radi zasnivanja radnog odnosa u istom pravnom licu zaposlenja.

Varijanta b) u slučaju kada je korisnik Programa podsticaja samozapošljavanja ovoga Ministarstva iz prethodnih godina, koji je zadržao poresku registraciju te uplatio sve poreske obaveze do 31.12.2020. godine.

 1. Pravo učešća na oglasu imaju:
 • Dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja
 • Ratni vojni
 • Demobilizirani branioci, koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine osim lica koja su u OS pristupili kao maloljetni ili neposredno po punoljetstvu, a sa minimalno 12 mjeseci provedenih u OS
 • Djeca poginulih branilaca do 35 godina života, djeca umrlih RVI i djeca umrlih nosilaca najvećih ratnih priznanja, do navršenih 30 godina života.
 • Udovice poginulih
 • Udovice ratnih vojnih invalida koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije
 • Djeca umrlih demobiliziranih branilaca koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine koja su sa istim živjela u zajedničkom domaćinstvu ili ga je isti izdržavao najmanje posljednju godinu dana prije smrti, do navršenih 30 godina života.
 • Udovice umrlih demobiliziranih branilaca koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine i koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti;
 • U posebnim slučajevima, demobilizirane branioce, koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 18 mjeseci u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine, ministar Ministarstva može uključiti u ovaj Program

 

 • Potrebna dokumentacija koju prilažu kandidati za dodjelu sredstava (original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva)

– za aplikante na Program „Prvi biznis“

 • Dokaz o statusu branioca i člana njegove porodice/Uvjerenje o provedenom vremenu u Oružanim snagama
 • Potvrda o prebivalištu izdata od CIPS-a
 • Potvrda o kretanju izdata od MUP-a čime dokazuje prebivalište na teritoriji ZDK u trajanju od najmanje 24 mjeseca prije podnošenja zahtjeva, (za lica koja su mijenjala prebivalište najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva, ukoliko su imali prebivalište na području kantona u trajanju od 24 mjeseca prije promjene mjesta prebivališta), osim povratnika u RS
 • Uvjerenje nadležne Poreske uprave o nepostojanju neizmirenih poreskih obaveza
 • Korisnik je dužan dostaviti dokaz o registraciji osnovne djelatnosti nakon 01.04.2020. godine, a najkasnije sa 06.2021. godine
 • Korisnik je dužan dostaviti plan poslovnih aktivnosti kojim će dokazati poznavanje planirane poslovne aktivnosti sa stanovišta ulaganja, profita i tržišta iste.

-za aplikante na Program „Biznis plus“- Varijanta a)

 • Uvjerenje nadležne Poreske uprave o nepostojanju neizmirenih poreskih obaveza za aplikanta;
 • Uvjerenje nadležne Poreske uprave o nepostojanju neizmirenih poreskih obaveza za registrovanu djelatnost;
 • Uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da je zaposlenik bio na evidenciji službe za zapošljavanje prije stupanja u radni odnos.
 • Prijava nadležne poreske uprave
 • Obrazac JS 3650 (Informacija o uplaćenim doprinosima) izdat od nadležne Poreske uprave
 • Potvrda o prebivalištu izdata od CIPS-a (original ili ovjerena fotokopija) za zaposlenika
 • Potvrda o kretanju izdata od MUP-a (za zaposlenika) čime dokazuje prebivalište na području Kantona u trajanju od najmanje dvije godine prije podnošenja zahtjeva, osim povratnika u RS
 • Uvjerenje nadležne gradske/općinske službe o učešću u prethodnim projektima zapošljavanja i samozapošljavanja Ministarstva

-za aplikante na Program „Biznis plus“- Varijanta b)

 • Uvjerenje nadležne Poreske uprave o aktivnosti poreske registracije za registriranu djelatnost
 • Uvjerenje nadležne Poreske uprave o nepostojanju neizmirenih poreskih obaveza za aplikanta;
 • Uvjerenje nadležne Poreske uprave o nepostojanju neizmirenih poreskih obaveza za registrovanu djelatnost;
 • Uvjerenje nadležne gradske/općinske službe o učešću u prethodnim projektima zapošljavanja i samozapošljavanja Ministarstva
 1. Visina sredstva
 • Program „Prvi biznis“ – 8.000,00KM.
 • Program „Biznis plus“ – Varijanta a)– do 5.000,00KM

– Varijanta b)– 1.000,00KM

 1. Postupak odobravanja sredstava

Zahtjev za podsticaj samozapošljavanja zainteresovani kandidati podnose samo na za to posebnom (propisanom obrascu) od strane Ministarstva, uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije, kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva.

Na osnovu donešene odluke Ministarstva, općina/grad, Ministarstvo i korisnik potpisati će ugovor kojim će biti detaljno regulisane sve obaveze strana u postupku.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj Službi boračko-invalidske zaštite općine/grada i Ministarstvu.

 

 1. Prijave na oglas se mogu izvršiti zaključno sa 01.06.2021. godine
 • Podnošenje zahtjeva

Obrasce zahtjeva   zainteresovani   kandidati   mogu   preuzeti   pri   nadležnoj   službi   Općine/grada

Žepče.

Podnosilac je dužan svojeručno potpisati zahtjev, kojim potvrđuje i da je priložio svu potrebnu dokumentaciju traženu javnim pozivom (original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva).

Zahtjevi sa kompletiranom dokumentacijom dostavljaju se nadležnoj službi Općine/grada.

Nepotpuni, neblagovremeni i neuredni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.

 

Broj: 13/03-2-5-30-4995-3/21

Datum: 07.05.2021. godine.

ZDK I OeAD uspostavljaju suradnju u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona Spahija Kozlić razgovarao je u srijedu, 12. svibnja  s izaslanicom za obrazovanje Austrijske agencije za obrazovanje i internacionalizaciju (OeAD) Marom Ikić o projektima koje dvije institucije realiziraju na području ovog kantona.

Istaknuto je da OeAD, nekadašnji KulturKontakt Austria, uspješno surađuje s Bosnom i Hercegovinom niz godina u oblasti obrazovanja, kulture i privrede, te da se uspješna suradnja nastavlja sa Zeničko-dobojskim kantonom u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja.

Najavljeno je da će ZDK i OeAD ubrzo potpisati memorandum o suradnji s jasno definiranim modelima suradnje, a s ciljem unapređenja okruženja za osiguranje kvalitetnijeg srednjeg obrazovanja u ovom kantonu - saopćeno je iz Press službe ZDK.

Oglas za dodjelu poticaja zapošljavanja braniteljske populacije u ZDK

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Na web portalu Općine Žepče www.opcina-zepce.com objavljen je Oglas za dodjelu poticaja zapošljavanja braniteljske populacije u ZDK kojeg prenosimo u cijelosti:

 

Na osnovu dijela 5. Programa poticaja zapošljavanja pripadnika braniteljske populacije Zeničko- dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima, usvojenog Zaključkom Vlade broj: 02-11- 6460/21 od 30.04.2021. godine (u daljem tekstu Program), Gradska/Općinska služba Žepče objavljuje

 

O G L A S

za dodjelu podsticaja zapošljavanja branilačke populacije u Zeničko-dobojskom kantonu

 

 1. Predmet oglasa

Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine/grada

Žepče, koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini/gradu Žepče i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini/gradu Žepče, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu nepovratnih novčanih sredstava u svrhu podsticaja zapošljavanja.

Programom podsticaja zapošljavanja povećava se konkurentnost podnosioca zahtjeva, pripadnika branilačke populacije, na način da isti, aktivno nastupajući na tržištu rada, traže zaposlenje uz bjanko primjerak Ugovora o zaposlenju kojim će se precizirati obaveze poslodavca, podnosioca zahtjeva Općine/Grada i Ministarstva. Predmetnim Ugovorom se Ministarstvo obavezuje obročno isplatiti podsticaj poslodavcu, a poslodavac se obavezuje zaključiti sa korisnikom Ugovor o radu u trajanju od najmanje 24 mjeseca.

 

 1. Pravo učešća na oglasu imaju:
 • Dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja
 • Ratni vojni
 • Demobilizirani branioci, koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine osim lica koja su u OS pristupili kao maloljetni ili neposredno po punoljetstvu, a sa minimalno 12 mjeseci provedenih u OS
 • Djeca poginulih branilaca do 35 godina života, djeca umrlih RVI i djeca umrlih nosilaca najvećih ratnih priznanja, do navršenih 30 godina života.
 • Udovice poginulih
 • Udovice ratnih vojnih invalida koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije
 • Djeca umrlih demobiliziranih branilaca koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine koja su sa istim živjela u zajedničkom domaćinstvu ili ga je isti izdržavao najmanje posljednju godinu dana prije smrti, do navršenih 30 godina života.
 • Udovice umrlih demobiliziranih branilaca koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine i koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti;
 • U posebnim slučajevima, demobilizirane branioce, koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 18 mjeseci u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine, ministar Ministarstva može uključiti u ovaj Program

 

 • Potrebna dokumentacija koju prilažu kandidati za dodjelu sredstava (original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva):
 1. za fizičke osobe:
 • zahtjev za podsticaj zapošljavanja (obrazac Ministarstva)
 • uvjerenje (rješenje) o statusu pripadnika branilačke populacije;
 • uvjerenje o stečenoj školskoj spremi
 • prijava prebivališta/boravišta (CIPS);
 • uvjerenje o kretanju – čime dokazuje prebivalište na teritoriji ZDK u trajanju od najmanje 24 mjeseca prije podnošenja zahtjeva, (za lica koja su mijenjala prebivalište najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva, ukoliko su imali prebivalište na području kantona u trajanju od 24 mjeseca prije promjene mjesta prebivališta), osim povratnika u RS
 • uvjerenje sa evidencije nezaposlenih;
 • obrazac JS 3650 (Informacija o uplaćenim doprinosima) izdat od nadležne Poreske ispostave kao dokaz da zahtjev za sufinanciranje zaposlenja ne podnose radi zasnivanja radnog odnosa u prethodnoj firmi zaposlenja; izuzev ako je radni odnos u predmetnoj firmi prestao protekom više od 3 mjeseca
 • uvjerenje nadležne Poreske uprave o nepostojanju poreskih obaveza

 

 1. b)     za pravne osobe: (dostaviti naknadno od potencijalnog poslodavca uz ovjeren obrazac Ugovora o zaposlenju)
 • dokaz o ispunjenosti obaveza u vezi sa plaćanjem penzionog, invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja;
 • dokaz o ispunjenosti obaveza u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim

 

 1. Visina sredstva
 • za osobe sa NK, KV, SSS, VŠS, 200,00 KM po jednom novozaposlenom radniku;
 • za osobe sa VSS 400,00 KM po jednom novozaposlenom radniku.
 1. Postupak odobravanja sredstava

Zahtjev za podsticaj zapošljavanja zainteresovani kandidati podnose samo na za to posebnom (propisanom obrascu) od strane Ministarstva, uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije, kao dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog poziva, sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj Službi branilačko-invalidske zaštite općine/grada i Ministarstvu.

 

 1. Prijave na oglas se mogu izvršiti zaključno sa 01.06.2021. godine
 • Podnošenje zahtjeva

Obrasce zahtjeva zainteresovani kandidati mogu preuzeti pri nadležnoj službi Općine/grada

Žepče.

Podnosilac je dužan svojeručno potpisati zahtjev, kojim potvrđuje i da je priložio svu potrebnu dokumentaciju traženu javnim pozivom (original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva).

Zahtjevi sa kompletiranom dokumentacijom dostavljaju se nadležnoj službi Općine/grada.

Nepotpuni, neblagovremeni i neuredni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.

 

Broj: 13/03-2-5-30-4994-3/21

Datum: 07.05.2021. godine.

 

Bašić i Huskić: Vjerom i disciplinom možemo savladati sve prepreke

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić i predsjedavajući Skupštine Ćazim Huskić uputili su čestitku muslimanima za Ramazanski bajram.

Ističu da su se muslimani, u svijetu i BiH i ovog ramazana, suočavali s iskušenjima pandemije virusa korona. Umjesto u džamijama i na zajedničkim iftarima, vjernici su više vremena provodili s obiteljima, koje su stub svakog društva.

- Pokazali smo da vjerom u Boga, složno i disciplinovano, možemo savladati najveće prepreke koje se pred nas postavljaju. Nakon mjeseca odricanja, oprosta, duhovnog pročišćenja i jačanja vjere, u okolnostima pandemije dočekujemo i Ramazanski bajram. Uz želju da Bajram dočekate u blagostanju, a bajramsku radost podijelite s najbližima, prijateljima i komšijama, vodeći računa o svom i zdravlju najbližih, Bajram Šerif Mubarek Olsun - navodi se u čestitki premijera Bašića i predsjedavajućeg Huskića, saopćila je Press služba ZDK.

Bajramska čestitka Općinskog načelnika Mate Zovko

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Povodom velikog muslimanskog blagdana Ramazanskog bajrama, svim muslimankama i muslimanima upućujem iskrene čestitke.

Nakon mjeseca posta i odricanja, želim da blagoslovljene dane provedete u dobrom zdravlju i miru u okružju obitelji i prijatelja.

Neka protekli mjesec Ramazana u ovom teškom razdoblju pandemije koronavirusa bude veliki podsjetnik na važnost razumijevanja, humanosti, brige i pomoći  bližnjima.

Žepče, 12.05.2021. godine


                                                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                              Mato Zovko, dipl.prav.

Subcategories